Diagnostika materiálů

Kód předmětu: 210DIMA
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vyuka/index.html

Anotace(semestr )
Přehled prostředků pro zjišťování materiálových, teplotních a vlhkostních vlastností základních stavebních materiálů, destruktivní a nedestruktivní zkoušky materiálových parametrů, akreditované zukoušky.
Obsah 
Úvod do diagnostiky materiálů, prostředky, pro diagnostiku materiálů, mechanické, teplotní a vlhkostní parametry materiálů, destruktivn, nedestruktivní a akreditované zkoušky, práce v laboratoři a exkurze na stavbě.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Konvalinka P., Litoš J., Sovják R., Zatloukal J.: Diagnostika materiálů - elektronické skriptum, ČVUT v Praze, 2018
[2]  Kopec B.: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012
[3]  Fogiel M.: Strength of materials, nakladatelství REA, New Jersey, 2016
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 7. semestr (BM20200700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )