Diagnostika staveb

Kód předmětu: 210DIST
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://ecentrum.fsv.cvut.cz

Anotace(semestr )
Základy experimentálního měření a instrumentace zkoušených prvků a konstrukcí. Teorie experimentu, měření a zpracování výsledků. Konstrukce a principy jednotlivých druhů snímačů, aplikace tenzometrie, zkušební stroje a zařízení. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky konstrukcí, prvků a dílců. Destruktivní a nedestruktivní zkušební metody. Diagnostika stavebních konstrukcí. Exkurze na experimentu nebo stavbě. Koncepce managementu jakosti, systémy jakosti podniků stavební výroby, stadia kontroly jakosti projektů, provádění staveb a hotových konstrukcí. Akreditace zkušebních laboratoří. Certifikace systémů jakosti výroby a certifikace výrobků.
Obsah 
Poruchy stavebních konstrukcí - mechanické, teplotní vlivy vzniku poruch stavebních konstrukcí, poruchy stavebních konstrukcí - chemické a další vlivy vzniku poruch stavebních konstrukcí, diagnostika výskytu stavebních poruch, zkušební stroje a zařízení pro diagnostiku stavebních poruch, přístroje na měření deformací a posunů, destruktivní a nedestruktivní zkoušky mechanických vlastností stavebních materiálů, chemické analýzy (odběr vzorků, účel, požadavky), zkušební metodika vybraných stavebních materiálů (betonu, malt, kovových prvků, dřeva, skla, plastů, kompozitů a dalších).
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  M. Polák: Experimentální ověřování konstrukcí 10, Vydavatelství ČVUT, 2019, ISBN 80-01-02032
[2]  O. Michalko, A. Mikš, P. Semerák, T, Klečka: Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů, Vydavatelství ČVUT, 1998, ISBN 80-01-01736-2
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 8. semestr (BM20200800), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )