Měřicí metody v diagnostice

Kód předmětu: 210YMMD
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://ecentrum.fsv.cvut.cz

Anotace(semestr )
Rozdělení měřících metod. Základy experimentálního měření a instrumentace zkoušených prvků a konstrukcí. Teorie experimentu, měření a zpracování výsledků. Zkušební metodika různých materiálů. Zatěžovací stroje, konstrukce a principy jednotlivých druhů snímačů, aplikace tenzometrie, měřící ústředny. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky konstrukcí, prvků a dílců. Destruktivní a nedestruktivní zkušební metody. Diagnostika stavebních konstrukcí. Exkurze na experimentu nebo stavbě.
Obsah 
1. Úvod do experimentálního měření a obecné principy měření
2. Základní měřící metody - délka u úhel
3. Měření deformací a posuvů
4. Tenzometrie (klasická, optická)
5. Principy snímačů a měřené veličiny
6. Měření teploty a vlhkosti
7. Stavebně technický průzkum
8. Pasportizace a monitoring stavebních objektů
9. Trhliny v betonových konstrukcích
10. Základní charakteristiky betonových směsí a betonu
11. Nedestruktivní zkušebnictví
12. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
13. Exkurze na stavbě nebo experimentu
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  M. Polák: Experimentální ověřování konstrukcí 10, Vydavatelství ČVUT, 1999, ISBN 80-01-02032-0
[2]  O. Michalko, A. Mikš, P. Semerák, T, Klečka: Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů, Vydavatelství ČVUT, 1998, ISBN 80-01-01736-2
[3]  ČSN EN 73 2030 - Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, 5/2019
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 2. semestr (NM20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )