Speciální betony

Kód předmětu: 210YSB
Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti speciálních betonů a kompozitů pro specifické aplikace. Jádrem předmětu je seznámení studentů jak s technologickými aspekty výroby, zkoušení a použití speciálních betonů, tak i platného legislativního rámce pro jednotlivé typy speciálních betonů. V rámci předmětu jsou představeny i konkrétní praktické aplikace a zkušenosti.
Obsah 
Jádrem předmětu je seznámení studentů jak s technologickými aspekty výroby, zkoušení a použití speciálních betonů, tak i platného legislativního rámce pro jednotlivé typy speciálních betonů. V rámci předmětu jsou představeny i konkrétní praktické aplikace a zkušenosti.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  M. Collepardi, Moderní beton, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2008, ISBN: 978-80-87093-75-7
[2]  Kolektiv autorů, Samozhutnitelný beton, 2008, ČBS Servis, ISBN 978-80-87158-12-8
[3]  P.K. Mehta, P.J.M. Monteiro, Concrete: Microstructure, Properties, and Materials, Fourth Edition, McGraw-Hill Education, 2014, ISBN: 9780071797870
Doporučená literatura:
[4]  P. Claisse, Transport properties of concrete - 1st edition, Woodhead Publishing, London, 2014, UK, ISBN: 9781782423065
[5]  F. Pacheco-Torgal, S. Jalali, J. Labrincha, V.M. John, Eco-Efficient Concrete, Woodhead Publishing, London, 2014, UK, ISBN 978-0-85709-424-7
[6]  M. Alexander, Marine Concrete Structures - 1st Edition, Woodhead Publishing, London, 2016, UK, ISBN: 9780081000847
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 2. semestr (NM20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )