Zkušebnictví a kontrola jakosti

Kód předmětu: 210ZKKJ
Garant předmětu: prof. Ing. Bc. Radoslav Sovják, Ph.D., LL.M.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vyuka/index.html

Anotace(semestr )
Stavební zkušebnictví. Průzkumy staveb a metodiky průzkumu. Koncepce managementu jakosti. Systémy jakosti podniků stavební výroby a výroby stavebních materiálů a dílců. Stadia kontroly jakosti projektů, provádění staveb a hotových konstrukcí. Zásady vnitřní a vnější kontroly. Akreditační a certifikační orgány. Akreditace zkušebních laboratoří. Certifikace systémů jakosti výroby a certifikace výrobků. Význam příručky jakosti a její náplň. Interpretace statistických a nestatistických metod v řízení a kontrole jakosti. Procesy zlepšování jakosti.
Obsah 
1. Měření délky: Mechanické metody, Optické metody, Elektrooptické metody
2. Měření úhlů: Mechanické metody, Optické metody
3. Měření deformací a posuvů (odporové a strunové tenzometry, induktivní snímače, potenciometrické snímače)
4. Měření teploty (metody dotykové a bezdotykové)
5. Měření vlhkosti (vlhkost vzduchu a materiálů)
6. Destruktivní a nedestruktivní zkušebnictví
7. Zkušební stroje a zařízení
8. Diferenciální termická analýza
9. Měření modulu pružnosti
10. Zatěžovací zkoušky (zkoušky statické a dynamické, druhy a způsoby zatěžování, měřící linky)
11. Experimentální ověřování stavebních konstrukcí
12. Management jakosti a akreditační orgány
13. Akreditace zkušebních laboratoří
Literatura 
[1]  Mencl, V a kol. Řízení jakosti ve stavebnictví. 1. vyd. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 2002, 154 s. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 9788086426129
[2]  Nenadál, J. a Novák, J. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2008, 377 s. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 978-80-7261-186-7.
[3]  Nenadál, J. a Novák, J. Měření v systémech managementu jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, 310 s. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 80-726-1054-6.
[4]  Michalko, O. a kol. Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
[5]  Nenadál, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, Praha, 1998, ISBN 978-80-7261-186-7
[6]  Novák, J. a kol. Kontrola jakosti ve stavebnictví, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, 1. semestr (NM20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )