Bakalářská práce

Kód předmětu: 220BAPK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10
Web předmětu: http://ceg.fsv.cvut.cz/vyuka/nabidka-temat

Anotace(semestr B231)
Vypracování BP s možností využití geotechnických laboratoří a podzemní laboratoře Josef.
Obsah 
Vypracování BP s možností využití geotechnických laboratoří a podzemní laboratoře Josef; téma po dohodě, příklady na http://ceg.fsv.cvut.cz/vyuka/nabidka-temat.
Literatura 
[1]  Dle tématu bakalářské práce.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, bakalářská práce (BK201908_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, bakalářská práce (BK202008_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )