Projekt D

Kód předmětu: 220YDPJ
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: http://ceg.fsv.cvut.cz/vyuka/podklady-pro-studenty/220ypjd-220pjz2

Anotace(semestr )
Řešení praktického tématu z oblasti experimentální geotechniky - seznámení se s postupy měření v laboratoři i přímo v terénu (Podzemní laboratoř Josef - http://ceg.fsv.cvut.cz). Rešerše, příprava a provedení zkoušek, vyhodnocení. Návaznost na výzkumné projekty pracoviště. Vhodné jako příprava pro vypracování bakalářské práce. Řešení probíhá po individuální domluvě s vedoucím tématu.
Obsah 
Řešení projektu probíhá po domluvě s vedoucím projektu, téma projektu si volí student podle vlastního výběru. V rámci projektu studenti mohou řešit praktická témata z oblasti experimentální geotechniky popř. navázat na výzkumné projekty pracoviště - seznámení se s postupy měření v laboratoři i přímo v terénu (Podzemní laboratoř Josef - http://ceg.fsv.cvut.cz). Projekt obsahuje rešerši, přípravu a provedení zkoušek, vyhodnocení získaných výsledků.
Literatura 
[1]  Dle vybraného tématu.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, projekty D, 7. semestr (BK20200700_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )