Podrobné rozvrhy místností s vyučujícími a osobní rozvrhy jsou dostupné pouze po přihlášení.

Rozvrhy podle předmětů

Zobrazují se předměty rozvrhované v semestru Letní 2023/2024.

Rozvrh více předmětů najednou

K101 - Katedra matematiky
101KGA1 Konstruktivní geometrie A
101KG01 Konstruktivní geometrie
101MAR1 Matematika R1
101MAR2 Matematika R2
101MA01 Matematika 1
101MA02 Matematika 2
101MA03 Matematika 3
101MA1E Matematika 1
101MA2E Matematika 2
101MA3E Matematika 3
101MM2G Matematika 2G
101MPRS Probability and Statistics
101MT02 Mathematics 2
101M1A Matematika 1A
101M2A Matematika A2
101M3A Matematika 3A
101NMT Numerical Methods
101STAG Statistika
101XKA2 Konstruktivní geometrie - repetitorium A
101XKPA Křivky a plochy ve stavebních aplikacích
101XMG2 Matematika 2 - repetitorium G
101XM2R Matematika 2 - repetitorium
101XPYT Python pro inženýrské výpočty
101XSM2 Seminář k Matematice 2
101YFAV Úvod do funkcionální analýzy a variačních metod
101YMCD Metoda časové diskretizace
101YMST Matematická statistika pro techniky
101YNUM Numerické metody
K102 - Katedra fyziky
102FYI Fyzika
102FY_2 Fyzika 2G
102PHD Physics
102POV1 Požár a výbuch 1
102XFS Fyzikální seminář
102XFS2 Fyzikální seminář 2
K104 - Katedra jazyků
104CFL1 Czech/Foreign Language 1
104CL2 Czech/Foreign Language 2
104XAE2 Angličtina (ERASMUS 2 - jaz. příprava)
104XA2T Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 2 )
104XA2U Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 2 )
104XA23 Angličtina (konverzace střed.pokr. 2)
104XCI2 Čínština (obec. jazyk začátečníci 2)
104XCI4 Čínština (obec. jaz. mírně pokr.23)
104XDAG Angličtina (Gramatická cvičení)
104XDI2 Italština ( obec.jaz. začátečníci 2 )
104XDI4 Italština ( obec.jaz. mírně pokr.2 )
104XDN2 Němčina (obecný jazyk - začát. 2)
104XDN4 Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 2)
104XDN6 Němčina (obec.jayzk stř.pokr. 2)
104XDS2 Španělština (obecný jazyk - začát. 2)
104XN23 Němčina (stř. pokr. konverzace 2)
104YCA1 Angličtina 1
104YCN1 Němčina 1
104YC2A Angličtina 2
104YC2N Němčina 2
K105 - Katedra společenských věd
105ESSO Estetika a sociologie
105SOSC Social Sciences
105SVAI Společenské vědy a vývoj architektury
105XAT1 Aplikovaná teorie ceny
105XPDF Praktikum digitální fotografie
105XRE1 Rétorika
105YSAS Sociologie a psychologie
K122 - Katedra technologie staveb
122BOZF Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi
122BPS BOZP při práci ve stavebnictví
122ITSL Informační technologie L
122MEST Mechanizace staveb
122PJ1R Projekt R1
122PRJL Projekt
122PR01 Projekt L01
122SDP4 Structural Design Project 4
122SPTC Řízení robotů a speciální technologie
122TDOS Technologie dopravních staveb
122TEPR Stavebně technologické projektování
122TES2 Technologie staveb 02
122TSC Technologie staveb C
122TSQ Technologie staveb Q
122TSR Technologie staveb R
122TSVZ Technologie staveb Z
122YMKS Manažerství kvality ve stavebnictví
122YTP Technologie přípravných procesů
122YTPP Technologie přípravných procesů
122YZS Zvláštní stavby a technologie
K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
123BUC Chemistry
123CHE Chemie
123MAOP Materiály pro ochranu památek
123SHR Stavební hmoty R
123SH01 Stavební hmoty
123TVSM Technologie výroby stavebních materiálů
123XCHR Chemie - repetitorium
123YMPU Materiály pro povrchovou úpravu stav. konstrukcí
123YNTP Num. analýza transp. procesů
123YSHA Stavební hmoty v architektuře
K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
124AKUB Akustika budov
124BC01 Non-loadbearing Construction
124BIMR BIM - Revit Architecture
124BQCA Building Quality Complex Assessment
124BRA BIM - Revit Architecture CE
124BSD2 Building Structures 2
124BS1E Building Structures - E
124CADE CAD 1 (E)
124CAE CAD Systems: AutoCAD 1
124DOSB Denní osvětlení budov
124DRS Dřevostavby
124EDC Civil Engineering in Developing Countries
124FSHB Fire Safety and Healthy Buildings
124INB1 Integrované navrhování budov
124KKL Kompletační konstrukce L
124KKQ Kompletační konstrukce Q
124KKR Kompletační konstrukce R
124KKT Kompletační konstrukce E
124KK01 Kompletační konstrukce C
124MAKV Měření akustických veličin
124MDO Měření denního osvětlení
124PBSQ Požární bezpečnost staveb Q
124PBZN Pož. bezp. a zdrav. nezávadnost budov
124PDRE Failures, Deterioration, Renovations
124PDR2 Poruchy a rekonstrukce budov 2
124PORE Požární represe
124PRO Projekt
124PR1Q Projekt 1-Q
124PSA2 Pozemní stavby A2
124PSA3 Pozemní stavby A3
124PSE1 Pozemní stavby 1E
124PSHB Poruchy a sanace historických budov
124PSI1 Pozemní stavby 1I
124PSI2 Pozemní stavby 2I
124PSR1 Pozemní stavby 1R
124PSR2 Pozemní stavby 2R
124PS2E Pozemní stavby 2
124P01C Projekt 1
124P04C Projekt 4C
124SDP1 Structural Design Project 1
124SEM Seminární práce
124SP2B Specializovaný projekt 2
124TEOB Tepelná ochrana budov
124TT2C Stavební tepelná technika 2
124XBDS Biologická degradace staveb
124XBGA BIM Graphisoft ArchiCAD
124XCAP Systémy CAD: AutoCAD pokročilý
124XCA1 Systémy CAD: AutoCad 1
124XTEC Technical Documentation
124XZK Zakreslování stavebních konstrukcí
124YDRS Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy
124YKHK Komplexní hodnocení kvality budov
124YKSD Komplexní stavební detail
124YLOP Lehké obvodové pláště budov
124YMOB Modelování budov - BIM
124YMPE Pokročilé modelování požáru a evakuace
124YPFS Prefabrikované konstrukce
124YPRM Přírodní a recyklované stavební materiály
124YRHS Rekonstrukce historických a památkových staveb
124YZSK Zakreslování stavebních konstrukcí
124ZSSC Základy stavitelství
K125 - Katedra technických zařízení budov
125APTM Applied Thermomechanics
125BSE Buildings Services Systems
125CHLA Chlazení
125EABB Energetický audit budov
125EABU Energetický audit budov
125ESB Ekologické systémy budov
125ESLA Energy Sources and HVAC Laboratories
125LTZB Laboratoře TZB
125MBTZ Modelování budov a systémů TZB
125MEC Modelování energetického chování budov
125OZE1 Obnovitelné zdroje energie
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení
125PIB1 Projekt 1
125SP2B Specializovaný projekt 2
125TBU Technická zařízení budov
125TBUQ Technická zařízení budov - Q
125TB2 Technická zařízení budov 2
125TCHB Technologická zařízení budov
125TIEN Energy and Indoor Environment
125TZBR Technická zařízení budov R
125TZP Technická zařízení za požáru
125TZ01 Technické zařízení budov 1
125VPTZ Vnitřní prostředí budov
125YEMR Elektrotechnika, měření a regulace
125YNST Navrhování systémů TZB
125YOPZ Odběrní plynová zařízení
125YOZE Obnovitelné zdroje energie
125YPMT Počítačové modelování systémů TZB
125YTCH Technologická zařízení budov
125YUOB Umělé osvětlení budov
K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
126BIMP BIM - informační modelování
126BIM1 BIM
126CMAN Construction Management
126DSP Diplomový seminář
126ECM Economics and Management
126EKMN Ekonomika a management
126FAMG Facility management
126FIIK Financování, investování, kontrakty
126FRIN Finanční řízení a investování
126IMAB Informační management staveb (BIM)
126INZG Inženýring
126KANR Kalkulace a nabídky R
126KNL Kalkulace a nabídky L
126MGTA Management A
126MRIP Management rizik, investování a pojišťování
126OCIS Oceňování inženýrských staveb
126OCS2 Oceňování staveb 2
126OS2P Oceňování staveb 2
126PJMS Marketing ve stavebnictví - projekt
126PJRS Projekt z přípravy a řízení staveb
126PM2 Projektový management 2
126STMN Stavební management
126SWPX Software pro praxi
126VEIN Veřejné stavební investice
126XVSD Veřejná správa pro developery
126YBIM BIM - Základy informačního modelování
126YCOC Construction Contracting
126YCOE Construction Contracting E
126YCON Construction Contracting
126YEKP Ekonomika podnikání
126YEMB Energetický management budov
126YIPD Individuální podnikání
126YMCC Management in Construction Company
126YMFL Management stavební firmy L
126YOIS Oceňování inženýrských staveb
126YPDV Projekt z developmentu
126YPER Personalistika
126YSWO Software pro oceňování stavební produkce
126YVSF Řízení vlastní stavební firmy
126ZINP Individuální podnikání
126ZIPN Základy inovačního podnikání N
K127 - Katedra urbanismu a územního plánování
127ATUR Atelier urbanistický
127CP11 City planning 11
127ESUD Experimental Studio of Urban Design
127HPGB Historic Parks, Gardens and Built Environments
127LAHE Landscape Heritage
127PZ01 Projekt 1
127SPPI Spatial Planning and Public Infrastructure
127UKKO Urbanistická a krajinářská kompozice
127ULPC Urban and Landscape Planning of the 21st Century
127URDA Urban design
127UR2B Urbanismus 2
127UTS Urbanistická tvorba a informační systémy
127UVI Urbanismus a veřejná infrastruktura
127XCAD CAD v územním plánování
127XKRS Krajina a sídla
127YKRP Krajinné plánování
127YSUP Seminář z územního plánování
127YUR3 Urbanismus 3
127YUZM Územní management
K128 - Katedra inženýrské informatiky
128ACU Advanced Computer Use
128CGR Computer graphics
128IDBS Information Systems and Database Systems
128MBIM Managing Information in BIM
128MTSM Modelling -Technology, Society and Money
128OOR2 Optimization and Operations Research 20
128PMA Project Management
128PMDB Process Modeling and Data Formats for BIM
128XCP1 C# Programovací jazyk a vývoj aplikací
128XCP2 C# Vývoj aplikací
128XTEX TEX a počítačová typografie
128YNAA Navrhování a analýza algoritmů
K129 - Katedra architektury
129AAKA Atelier architektonicko-konstrukční
129ACM1 Architectural CAD Modelling 1
129ACM2 Architectural CAD Modelling 2
129ADM2 Design Studio 2M
129AD2 Architectural Drawing 2
129AKR Architektonické kreslení
129ATA3 Atelier architektonické tvorby 3
129ATZ1 Atelier architektonické tvorby - základní 1
129AT01 Atelier architektonické tvorby 1
129BPAA Bakalářská práce
129CTA Composition and Theory of Architecture
129C4D Cinema4D - Free Modelling
129DAR1 Development of Architecture 1
129DA02 Dějiny architektury 2
129DEAR Development of architecture
129DS2 Design Studio 2 (Civil Buildings)
129DS3 Design Studio 3
129IHT Industrial Heritage - Theory and Practice
129INDS Introductory Design Studio
129IN2 Interior 2
129KOMP Kompozice
129NBSC Nauka o budovách - typologie
129NB02 Nauka o budovách 2
129SAR Současná architektura
129SCP1 Scénický provoz 1
129TSTP Tradiční stavební technologie a profese
129TWP Prague Architecture - Field trips
129TYBC Typologie budov PS
129XAM2 Architektonické modely 2
129XIND Interiér a design
129XMEK Membránové konstrukce
129XPTF Praktikum tvůrčí fotografie
129XZPP Za památkami Prahy
129YDA4 Dějiny architektury 4
129YGA1 ArchiCad 1 - základní
129YGA2 ArchiCad 2 - pokročilý
129YGCI Cinema
129YGRE Revit
129YG3D 3D Max
129YOPA Ochrana památek
129YPSA Psychologie architektury
K132 - Katedra mechaniky
D32EX2 Experimentální analýza konstrukcí II
D32MH2 Mikromechanika heterogenních materiálů II (numerické metody)
132DKBU Diagnostika konstrukcí a budov
132DS01 Dynamics of Structures
132DYKC Dynamika konstrukcí budov
132DY01 Dynamika stavebních konstrukcí 1
132EADC Experimentální analýza a diagnostika C
132EANK Experimentální analýza a diagnostika K
132EXAN Experimental Analysis
132PRA Pružnost a pevnost A
132PRPE Pružnost a pevnost
132PRUR Pružnost a pevnost
132SMA1 Stavební mechanika 1A
132SMA2 Stavební mechanika 2A
132SME2 Stavební mechanika 2
132SME3 Stavební mechanika 3
132SMR1 Stavební mechanika R1
132SMR2 Stavební mechanika R2
132SM01 Stavební mechanika 1
132SM02 Stavební mechanika 2
132SM3 Stavební mechanika 3
132SM3E Structural Mechanics 3
132ST02 Structural Mechanics 2
132VPCM Variational Principles in Continuum and Structural Mechanics
132XPV2 Programování inžen. výpočtů v C++ 2
132XSR2 Stavební mechanika 2 - repetitorium
132XSR3 Stavební mechanika 3 - repetitorium
132XVHO Venkovské hist.objekty, statika a rekonst.
132YDSK Diagnostika stavebních konstrukcí
132YMCK Mikromechanika cementových kompozitů
132YNAK Nelineární analýza materiálů a konstrukcí
132YNA2 Numerická analýza konstrukcí 2
132YNMI Numerické metody v inž. úlohách
132YPM1 Výpočty konstrukcí na počítači 1
132YPM2 Výpočty konstrukcí na počítači 2
132YSHK Statika a rekonstrukce histor. konstr.
132YUPM Univerzální principy mechaniky
K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
133ARST Architektura a statika
133BK02 Betonové a zděné konstrukce 2
133BZA2 Betonové a zděné konstrukce v arch. 2
133BZE Betonové a zděné konstrukce E
133B03D Betonové konstrukce 3D
133B04C Betonové konstrukce 4C
133B04K Betonové konstrukce 4K
133CASD Computer Aided Structural Design
133CM02 Concrete and Masonry Structures 2
133CM04 Concrete Structures 4
133FSTC Fundamentals of Structural Design - Concrete
133NKRB Nosné konstrukce R - Beton
133NNKB Navrhování nosných konstrukcí - beton
133P04C Projekt 4C
133SDP4 Structural Design Project 4
133YATK Aplikace teorie konstrukcí
133YBKC Navrhování betonových konstr. na poč. C
133YBKP Navrhování betonových konstr. na poč.
133YBSV Betony speciálních vlastností
133YMVB Modelování a vyztužování betonových prvků
133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí
133YTBM Technologie výstavby a rekon. bet. mostů
133YVHB Vysokohodnotné betony
K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
134DISE Diplomový seminář
134DK01 Dřevěné konstrukce 1
134DK02 Dřevěné konstrukce 2
134DOA1 Ocelové a dřevěné konstrukce v archit. 1
134FDTS Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str.
134FSTT Fundamentals of Structural Design - Steel
134GLST Glass Structures
134GSTR Glass Structures
134NKPS Navrhování konstrukcí při provádění staveb
134NKRO Nosné konstrukce R - Ocel
134NNKO Navrhování nosných konstrukcí - ocel
134OCM2 Ocelové mosty 2
134ODKM Ocelové a dřevěné konstrukce
134ODKV Ocelové a dřevěné konstrukce
134O02D Ocelové konstrukce 2D
134P04C Projekt 4C
134SALS Stainless Steel and Aluminium Structures
134TS01 Timber Structures
134TS02 Timber Structures 2
134XCOD CAD/CAM v ocelových a dřevěn. konstr.
134YDK Pomocné dřevěné a kovové konstrukce
134YDUV Dřevo a udržitelná výstavba
134YHNK Hliníkové a nerezové konstrukce
134YNDK Nosné dřevěné konstrukce střech
134YNKS Nosné konstrukce ze skla
134YNSK Navrhování skleněných konstrukcí
134YOM2 Ocelové železniční mosty
134YPDK Pomocné dřevěné a kovové konstrukce
134YPOD Požární odolnost ocelových a dřevěných konstrukcí
134YSOD Styčníky ocelových a dřevěn. konstr.
134YSOK Speciální ocelové konstrukce
134YTSK Tenkostěnné a spřažené konstrukce
K135 - Katedra geotechniky
135DISE Diplomový seminář
135FS02 Foundation of Structures 2
135GM01 Geomechanika 1
135GM2I Geomechanika 2I
135MZA Mechanika zemin a zakládání staveb
135P04C Projekt 4C
135SOM1 Soil Mechanics 1
135YGEM Geotechnický monitoring
135YING Inženýrská geologie
135YKA Kámen v architektuře
135YMPK Mechanika podzemních konstrukcí
135YVPZ Výpočty podzemních konstrukcí na počítači
135YVZK Výpočty základových konstrukcí na počítači
135YZKS Zemní konstrukce
135ZPS Zakládání a podzemní stavby
135ZSE Zakládání staveb E
135ZSVT Zakládání staveb
135ZS02 Zakládání staveb 2
K136 - Katedra silničních staveb
136DISE Diplomový seminář
136DSUZ Dopravní stavby a územní plánování
136RPK Realizace pozemních komunikací
136SS02 Silniční stavby 2
136S03K Silniční stavby 3K
136S04D Silniční stavby 4D
136TSUP Transp. Structures and Urban Planning
136UDST Úvod do dopravního stavitelství
136YMKO Městské komunikace
136YMVZ Mechanika vozovek
136YPPK Projekt - křižovatky na poz. komunikacích
136YSSO Silniční software
K137 - Katedra železničních staveb
137YAZS Projekt - progresivní aplikace v železničním spodku
137YEAD Ekologické aspekty dopravy
137YKZE Konstrukce železničních staveb
137YMKK Městská kolejová doprava
137YVTK Vysokorychlostní tratě
137ZE01 Železniční stavby 1
137Z02K Železniční stavby 2K
137Z03D Železniční stavby 3D
K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
141HYA Hydraulika
141PVTS Projekt - vodní toky a hydrotechnické stavby
141REFP River Engineering and Flood Protection
141VTO Vodní toky
141WEIL Series of Water and Environment Invited Lectures
141YRIM Říční inženýrství a morfologie
K142 - Katedra hydrotechniky
142HYSE Hydraulic Structures
142NVS Nádrže a vodohospodářské soustavy
142OKHH Ocelové konstrukce v hydrotechnice a hydroenergetice
142PPVD Přehrady a provoz vodních děl
142PRVD Provoz vodních děl
142RVS Realizace vodohospodářských staveb
142VIZP Vodohospodářské inž. a životní prostředí
142VVE Využití vodní energie
142XIMS Informační modelování staveb ve VH
142XIVD Interakce vodních děl s ŽP
K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
143APE Aplikovaná ekologie
143DEOK Dendrologie a ochrana krajiny
143DISZ Projekt
143EMAM Environmental Monitoring and Data Assimilation Methods
143ENE Environmental engineering
143GIPU GIS a pozemkové úpravy
143GISE GIS in Landscape Engineering
143GWHM Ground Water Hydraulics and Modelling
143PZ01 Projekt 1
143YMPP Modelování povrchových procesů Z
143YTPR Transportní procesy
143YTUV Technické úpravy na drobných vodních tocích
143ZAOS Závlahy a odvodňovací systémy
K144 - Katedra vodního hospodářství obcí
144CIV Čistota vody
144HZIP Havárie a životní prostředí
144MVSO Modelování vodohospodářských systémů obcí
144OUP Odvodnění urbanizovaných povodí
144OUUC Odvodnění urbanizovaných území a čistota vody
144PUCV Procesy úpravy a čištění vod
144UDPV Úprava a distribuce pitné vody
144VHOB Vodní hospodářství obcí
144YECO Ekotoxikologie a čištění odpadních vod
144YLHN Likvidace havárií nebezpečných látek
K154 - Katedra speciální geodézie
154GED2 Geodézie 2
154GED4 Geodézie 4
154INGE Inženýrská geodézie
154ING3 Inženýrská geodézie 3
154SGEA Stavební geodézie A
154SG01 Stavební geodézie
154SPG Stavebně průmyslová geodézie
154TCV2 Teorie chyb a vyrovnávací počet 2
K155 - Katedra geomatiky
155ADKI Algoritmy digitální kartografie a GIS
155CART Cartography
155FGIS Free Software GIS
155FTG2 Fotogrammetrie 2
155GEP2 Geodetické přístroje 2
155GIT1 Informatika 1
155GPL1 Geometrické plány 1
155IN3G Informatika 3
155KAR1 Kartografie 1
155KNEM Katastr nemovitostí
155PHOG Photogrammetry
155PKAR Projekt - kartografie
155SVPD Sběr a vizualizace prostorových dat
155TGD2 Teoretická geodézie 2
155TG4 Teoretická geodézie 4
155YPDI Prostorová dokumentace interiérů
155YWEK Webová kartografie
155YZPZ Zpracování dat dálkového průzkumu Země
1551GIS GIS 1
K210 - Experimentální centrum
210DIST Diagnostika staveb
K220 - Centrum experimentální geotechniky
220ERNW Experimental Research on Nuclear Waste Disposal