Změna čísla bankovního účtu a změna kontaktní adresy v databázi KOS v kompetenci studenta

 

Informace studijního oddělení

V databázi KOS je evidováno číslo účtu studenta pro bezhotovostní zasílání fakultních plateb (ubytovací, sociální, prospěchová stipendia aj.) a adresa určená pro doručování písemné fakultní korespondence - tzv. kontaktní adresa.

§63 zákona č. 111/1998 (zákon o vysokých školách) uvádí povinnost studenta hlásit fakultě, na které je zapsán, adresu určenou pro doručování.

Pokud student kontaktní adresu nenahlásí, tzn. nevloží ji do databáze KOS, fakulta zasílá písemnosti na adresu trvalou.

 

Studenti FSv ČVUT oznamují fakultě
- adresu určenou pro doručování (kontaktní adresu),
- číslo bankovního účtu pro zasílání plateb
výhradně přímým vložením těchto údajů do databáze KOS.

 

Postup:
Po přihlášení do webového rozhraní KOSu (tzv. KOSi) otevřít v menu "Ostatní" formulář "Osobní údaje".
Dále volba "Upravit kontaktní adresu" nebo "Upravit účet".
Otevře se formulář "Změna osobních údajů".
Pro uložení změny kontaktní adresy slouží tlačítko "Ulož" umístěné dole pod "Kontaktní adresa".
Pro uložení změny bankovního účtu slouží tlačítko "Ulož" dole pod "Bankovní účet".
U kontaktní adresy při výběru poštovního směrovacího čísla (PSČ) se načtou v ostatních nabídkách (Okres, Obec, Část obce) data příslušná k tomuto PSČ. Ulice a číslo nutno doplnit ručně.

Upozornění:
Doporučujeme pečlivou kontrolu vloženého čísla účtu i adresy pro doručování!

Studenti magisterského 1. ročníku vkládají osobní údaje do IS KOS bez ohledu na vyplnění těchto údajů při bakalářském studiu. Data nejsou z bakalářské databáze do magisterské kopírována!

 

červen 2008

Ing. Ditta Saláková
studijní oddělení FSv