Informace studijního oddělení

Informace pro studenty posledního ročníku bc. studia, kteří zahajují 1. ročník mgr. studia zahraniční stáží

 

Studenti, kteří vyjíždějí na zahraniční stáž (např. ERASMUS) v prvním ročníku mgr. studia, potřebují být zapsáni již v průběhu prázdnin z důvodu vyřizování výjezdu na R ČVUT. Pro vyřízení tohoto zápisu podají na studijní oddělení neprodleně po zařazení do programu Erasmus žádost o předčasný zápis do magisterského studia.
(Použijte formulář "Žádost - obecný formulář"   DOC ; PDF)

 

Termín tohoto individuálního zápisu do 1. ročníku mgr. studia projedná student s příslušnou studijní referentkou při podání žádosti.

 

Tento předčasný zápis do magisterského navazujícího studia je možný pouze v případě, že student byl na základě splnění všech podmínek přijat do magisterského studia FSv ČVUT.

 

Ing. Ditta Saláková
vedoucí studijního oddělení FSv

aktualizováno: srpen 2023