Vyhodnocení SVOČ Brno 2005/06

Školní rok 2004/05     Košice
PořadíFakulta 1. místo2. místo3. místoZhodnocení
1. Brno 5,5 3,5 2 25,5 bodu
2. Košice 2,5 1,5 0,5 11 bodů
3. Praha 1 2 2 9 bodů
4. Ostrava   3 2 8 bodů
5. Bratislava1   2 5 bodů
6. Žilina     1,5 1,5 bodu

Školní rok 2005/06     Brno

PořadíFakulta 1. místo2. místo3. místoZhodnocení
1. Brno 3,5 2 3 17,5 bodu
2. Bratislava2,5 2 3 14,5 bodu
3. Ostrava 2 2 0,5 10,5 bodu
4. Praha 1 2 2 9 bodů
5. Košice 1 2 1 8 bodů
6. Žilina     0,5 0,5 bodu

 

Body přiděleny:1. místo 3 body,
                           2. místo 2 body,
                           3. místo 1 bod.
Bylo-li oceněno více prací na daném pořadí, dělí se body počtem prací.

 

SekcePočet pracíZhodnoceníPořadí
Pozemní stavby a architektura00 
Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství00 
Dopravní stavby00 
Stavební mechanika24 body1.+ 2./2
Materiálové inženýrství11 bod2./2
Inženýrské konstrukce a mosty21 bod3.
Geotechnika20,5 bodu3./2
Geodézie a kartografie12 body2.
Technická zařízení staveb a energie budov10,5 bodu3./2
Ekonomika a řízení stavebnictví20 
 11 9 bodů