Vyhlášení fakultních kol pro rok 2024

 

Sekce: pozemní stavby a architektura "Cena architekta a stavitele Josefa Hlávky"
Vyhlášení a informace najdete zde
Přihlášení do soutěže u garanta sekce od 2. do 22. dubna 2024
Fakultní kolo se koná ve středu 24. dubna 2024

Sekce: vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství
Vyhlášení a informace najdete zde
Přihlášení do soutěže u garanta sekce od 2. do 22. dubna 2024
Fakultní kolo se koná ve středu 24. dubna 2024

Sekce: dopravní stavby
Vyhlášení a informace najdete zde
Přihlášení do soutěže u garanta sekce od 2. do 22. dubna 2024
Fakultní kolo se koná ve středu 24. dubna 2024

Sekce: stavební mechanika "Cena akademika Bažanta"
Vyhlášení a informace najdete zde
Přihlášení do soutěže u garanta sekce od 2. do 22. dubna 2024
Fakultní kolo se koná ve středu 24. dubna 2024

Sekce: materiálové inženýrství "Cena prof. Jiřího Hoška"
Vyhlášení a informace najdete zde
Přihlášení do soutěže u garanta sekce od 2. do 22. dubna 2024
Fakultní kolo se koná ve středu 24. dubna 2024

Sekce: inženýrské konstrukce a mosty
Vyhlášení a informace najdete zde
Přihlášení do soutěže u garanta sekce od 2. do 22. dubna 2024
Fakultní kolo se koná ve středu 24. dubna 2024

Sekce: geotechnika "Cena prof. Z. P. Bažanta"
Vyhlášení a informace najdete zde
Přihlášení do soutěže u garanta sekce od 2. do 22. dubna 2024
Fakultní kolo se koná ve středu 24. dubna 2024

Sekce: geodézie a kartografie
Vyhlášení a informace najdete zde
Přihlášení do soutěže u garanta sekce od 2. do 22. dubna 2024
Fakultní kolo se koná ve středu 24. dubna 2024

Sekce: technická zařízení budov a energie budov
Vyhlášení a informace najdete zde
Přihlášení do soutěže u garanta sekce od 2. do 22. dubna 2024
Fakultní kolo se koná ve středu 24. dubna 2024

Sekce: ekonomika řízení stavebnictví a technologie staveb
Vyhlášení a informace najdete zde
Přihlášení do soutěže u garanta sekce od 2. do 22. dubna 2024
Fakultní kolo se koná ve středu 24. dubna 2024

Sekce: městské, krajinné a environmentální inženýrství
Vyhlášení a informace najdete zde
Přihlášení do soutěže u garanta sekce od 2. do 22. dubna 2024
Fakultní kolo se koná ve středu 24. dubna 2024