Sekce, garanti sekcí, spolupracující katedry

 

1. pozemní stavby a architektura "Cena architekta a stavitele Josefa Hlávky"
doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc.
K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb

2. vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství
Ing. Filip Horký, Ph.D.
K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

3. dopravní stavby
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
Ing. Leoš Horníček, Ph.D.
K136 - Katedra silničních staveb
K137 - Katedra železničních staveb

4. stavební mechanika "Cena akademika Bažanta"
doc. Ing. Anna Kučerová, Ph.D.
K132 - Katedra mechaniky

5. materiálové inženýrství "Cena prof. Jiřího Hoška"
prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
K210 - Experimentální centrum

6. inženýrské konstrukce a mosty
subsekce Ocelové a dřevěné konstrukce Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.
subsekce Betonové konstrukce doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.
K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

7. Geotechnika "Cena prof. Z. P. Bažanta"
Ing. Taťana Holoušová, CSc.
K135 - Katedra geotechniky

8. geodézie a kartografie
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
K154 - Katedra speciální geodézie

9. technické zařízení budov a energie budov
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
K125 - Katedra technických zařízení budov

10. ekonomika a řízení stavebnictví
Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D.
K126 - Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví

11. Městské a krajinné inženýrství
Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
K127 - Katedra urbanismu a územního plánování
K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

 

prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc., předseda rady SVOČ
prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D., místopředsedkyně rady SVOČ