Sekce, garanti sekcí, spolupracující katedry

 

1. pozemní stavby a architektura "Cena architekta a stavitele Josefa Hlávky"
doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc.
K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb

2. vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství
Ing. Filip Horký, Ph.D.
K144 - Katedra vodního hospodářství obcí

3. dopravní stavby
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
Ing. Leoš Horníček, Ph.D.
K136 - Katedra silničních staveb
K137 - Katedra železničních staveb

4. stavební mechanika "Cena akademika Bažanta"
doc. Ing. Anna Kučerová, Ph.D.
K132 - Katedra mechaniky

5. materiálové inženýrství "Cena prof. Jiřího Hoška"
doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.
doc. Pavel Reiterman, Ph.D.
K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie
K210 - Experimentální centrum

6. inženýrské konstrukce a mosty
subsekce Ocelové a dřevěné konstrukce doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš
subsekce Betonové konstrukce doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.
K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

7. geotechnika "Cena prof. Z. P. Bažanta"
Ing. Taťana Holoušová, CSc.
K135 - Katedra geotechniky

8. geodézie a kartografie
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
K154 - Katedra speciální geodézie
K155 - Katedra geomatiky

9. technická zařízení budov a energie budov
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
K125 - Katedra technických zařízení budov

10. ekonomika řízení stavebnictví a technologie staveb
Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D.
K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

11. městské, krajinné a environmentální inženýrství
Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
K127 - Katedra urbanismu a územního plánování
K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

 

prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D., předsedkyně rady SVOČ
Ing. Jakub Šejna, místopředseda rady SVOČ