Mezinárodní kolo SVOČ Košice 26.5.2005

SEKCE

  1. Pozemné stavby a architektúra
  2. Vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo
  3. Dopravné stavby
  4. Stavebná mechanika
  5. Materiálové inžinierstvo
  6. Inžinierske konštrukcie a mosty
  7. Geotechnika
  8. Geodézia a kartografia
  9. Vnútorné prostredie a technické zariadenie budov
  10. Technológia a ekonomika stavebníctva

 

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT PRAHA

Člen rady ŠVOČ za FAST ČVUT Praha: doc. Ing. Pavel Kuklík, CSc.

SekciaČlen poroty za fakultuAutori práceNázov práce
Pozemné stavby a architektúra Kamila HenkováOcelové stožáry a věže
Michal FouněTlačené ocelové prvky s extrémní štíhlosti
Vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo Ing. Marcela Synáčková, CSc.Karel VrátnýPosouzení trubní odlehčovací komory TOK
Martina SobotkováZjišťování hydraulických charakteristik tropických půd infiltračně výtokovým experimentem
Dopravné stavby Ing. Leoš Horníček, Ph.D.Michal NěmecNehody na železničních přejezdech
Stavebná mechanikadoc. Ing. Pavel Kuklík, CSc.Zuzana VitingerováTvorba nezávislých vektorů s užitím metody simulovaného žíhání
Petr JůnModelování dynamického kontaktu železobetónových panelů
Materiálové inžinierstvoIng. Ondřej ŠtegerLukáš DuštaPOPbeton
Inžinierske konštrukcie a mostydoc. Ing. Tomáš Vraný, CSc. Michal StrejčekŽárově pozinkované povrchy třecích spojů
GeotechnikaIng. Jan Salák, CSc.Miroslav BroučekPracovní diagram piloty - numerické modelování
Josef RottNumerické modelování ocelových přesypávaných konstrukcí
Geodézia a kartografiaIng. Ilona JanžurováKristina Seidlová Použití geodetických metod pro určování svahových posunů
Pavel BozděchGeodetický sortware SKAPHE pro programovatelné kalkulačky CASIO
Vnútorné prostredie a technické zariadenia budovIng. Ilona KoubkováHana Boublíková
Pavel Novotný
Vytápění a větrání pasivních domů a jejich využití v praxi
Filip JordánSnižování tepelné zátěže nočním větráním
Technológia a ekonomika stavebníctvaIng. Zita Prostějovská, Ph.D. Filip HejnalVýznam Facility managementu ve výstavbových projektech

 

VODNÉ STAVBY, VODNÉ HOSPODÁRSTVO A ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO

Umiestnenie Študent Konzultant Názov práce Škola
3. miesto Karel Vrátný Posouzení trubní odlehčovací komory TOK FAST ČVUT Praha

STAVEBNÁ MECHANIKA

Umiestnenie Študent Konzultant Názov práce Škola
2. miesto Zuzana Vitingerová Ing. Matej Lepš Tvorba nezávislých vektorů s užitím metody simulovaného žíhání FAST ČVUT Praha

INŽINIERSKE KONŠTRUKCIE A MOSTY

Umiestnenie Študent Konzultant Názov práce Škola
3. miesto Michal Strejček Prof. Ing. František Wald, CSc. Žárově pozinkované povrchy třecích spojů FAST ČVUT Praha

GEOTECHNIKA

Umiestnenie Študent Konzultant Názov práce Škola
1. miesto Miroslav Brouček doc. Ing. Pavel Kuklík, CSc. Pracovní diagram piloty - numerické modelování FAST ČVUT Praha

GEODÉZIA A KARTOGRAFIA

Umiestnenie Študent Konzultant Názov práce Škola
2. miesto Pavel Bozděch Ing. Ján Ratiborský, CSc. Geodetický software SKAPHE pro programovatelné kalkulačky CASIO FAST ČVUT Praha
2. miesto Pavel Fornůsek doc. Ing. Otakar Švábenský, CSc. Zpracování GPS měření posunů kamenných bloků v Krkonoších FAST VUT Brno

VNÚTORNÉ PROSTREDIE A TZB

Umiestnenie Študent Konzultant Názov práce Škola
2. miesto Hana Boublíková 
Pavel Novotný
doc. Ing. Karel Papež, CSc. Vytápění a větrání pasivních domů a jejich využití v praxi FAST ČVUT Praha
2. miesto Peter Olšavský Ing. Danica Košičanová, PhD. Softvérová podpora pri navrhovaní vykurovacích sústav SvF TU Košice