Mezinárodní kolo SVOČ Brno 25.5.2006

Škola: Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

Rada SVOČ:

Jméno: doc. Ing. Pavel Kuklík, CSc.

 

Porotci:

Odborná sekceJména porotců
Pozemní stavby a architektura  -
Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství  -
Dopravní stavby  -
Stavební mechanika doc. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
Materiálové inženýrství Ing. Milena Jiřičková, Ph.D.
Inženýrské konstrukce a mosty Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D.
Geotechnika Ing. Jan Salák, CSc.
Geodézie a kartografie Ing. Iva Janžurová
Technická zařízení budov a energie budov Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Ekonomika a řízení stavebnictví doc. Ing. Anna Kadlčáková, CSc.

 

Soutěžící:

Odborná sekceJména soutěžícíchNázvy soutěžních pracíUmístění
Stavební mechanika1. Ondřej Šnajdr
(Ing.Matěj Lepš, Ph.D.)
Topologická optimalizace příhradových konstrukcí2/2
2. Jan Skoček
(doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.)
Aplication of the Mori-Tanaka Method to Analysis of Woven Composites with Imperfections1
Materiálové inženýrství1. Jan Bažil
(Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.)
Transport a akumulace solí v porézních stavebních materiálech2/2
2.-  -
Inženýrské konstrukce a mosty1. Michal Strejček
(prof. Ing. František Wald, CSc.)
Požárně nechráněné šrouby v požárně chráněných přípojích3
2. Tomáš Novák
(doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.)
Železniční ocelové mosty v ČRne
Geotechnika1. Jakub Lefner
(doc. Dr. Ing. Jam Pruška)
Studie chování pilot3/2
2. Petr Salák
(prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.)
Ověření kvality základové půdy a starých základů s ohledem na novou výstavbu na brownfieldsne
Geodézie a kartografie1. Michal Janec
(doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.)
Využitie nových metód pri meraní konvergencií "Nového spojení" 2
2.- - -
Technická zařízení budov
a energie budov
1. Michal Krošlák
(doc. Ing. Karel Kabele, CSc.)
Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem.3/2
2.- - -
Ekonomika a řízení stavebnictví1. Petra Jeřábková
(Ing. Eduard Hromada)
Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhune
2. Zuzana Němcová
(doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.)
Space management Řízení pracovního prostoru v praxine

Číslo za lomítkem uvádí kolik soutěžních prací se na daném umístilo.