Základní informace k emailovým schránkám a adresám

Zaměstnancům FSv s hlavním pracovním poměrem a studentům doktorského studia v prezenční formě je e-mailová schránka a adresa zakládána automaticky a jsou povinni číst příchozí poštu.

Ostatní studenti FSv nepotřebují pro průchod studiem univerzitní, ani fakultní emailovou adresu. Po celou dobu studia si vystačí s ověřeným privátním e-mailem, který zadávali do přihlášky ke studiu.

Ostatním zaměstnancům postačí pro komunikaci jejich ověřená privátní e-mailová adresa, kterou si zadali do UserMapu.

V případě potřeby si ale dotyční mohou kdykoliv požádat o zřízení univerzitní, nebo fakultního adresy.

Typy emailových schránek

Studenti i zaměstnanci FSv mohou mít dva typy e-mailových schránek. UPOZORŇUJEME, že jakmile si je nechají založit, automaticky se jim ukládá povinnost číst příchozí poštu do těchto schránek.

 1. Univerzitní emailová schránka na systému Microsoft Exchange provozovaném VIC ČVUT. O její založení si může každý zaměstnanec nebo student zažádat sám v systému UserMap v nastaveních svého profilu v sekci "Nastavení e-mailových adres".

  E-mailové schránky studentů se vytváří přímo v systému Exchange běžícím v cloudovém prostředí Office 365 a student získává adresu ve formátu username@student.cvut.cz. Veškerá data jsou umístěna na serverech společnosti Microsoft mimo univerzitu.

  Zaměstnancům se na základě rozhodnutí vedení univerzity zakládají e-mailové schránky v lokálně provozovaném systému Exchange běžícím na serverech umístěných na půdě univerzity. Z tohoto důvodu existují určité funkce, které v produktech Office 365 nemusí fungovat, případně v nich ani nejsou dostupné, na rozdíl od studentů, kteří mají schránky v cloudovém Exchange. Zaměstnanci získávají adresu ve formátu jmeno.prijmeni@cvut.cz, ale pouze v případě, že nejsou v kolizi s jiným jmenovcem. Tvar e-mailové adresy zaměstnance je k nalezení po jejím založení v UserMapu v profilu uživatele. Zaměstnanci a doktorandi FSv si můžou přes HelpDesk požádat o přesun své @fsv.cvut.cz adresy do systému Exchange. Nemusí jim tak být zřizována adresa @cvut.cz a můžou plnohodnotně využívat vlastností systému Exchange a Office365 s adresou @fsv.cvut.cz.

  Přínosem univerzitní e-mailové schránky účtu je možnost využívání rozšiřujících funkcí služeb Office 365, jako například kalendář a plánování schůzek v MS Teams, případně plnohodnotná funkčnost mobilních Office 365 aplikací, nebo možnost nastavení osobního "avatara". Žádný další přínos nemá. Bez těchto přídavných funkcí jsou aplikace jako MS Teams, nebo jiné Office 365 produkty bezproblémově funkční a e-mailovou schránku si zřizovat skutečně nemusíte.

  Více informací naleznete na stránce IST - E-mailové služby VIC ČVUT.

 2. Fakultní e-mailová schránka v doméně @fsv.cvut.cz na fakultním IMAP serveru. Příchozí poštu nelze přesměrovat a vlastníci schránek jsou povinni příchozí poštu číst.

  Fakultní e-mailový systém a jeho servery se všemy daty jsou provozovány na fakultě.

V případě potíží, nebo žádosti vytvořte úlohu v HelpDesku, projekt "FSv_VIC_IT_Problémy a požadavky".