VIC

E-mail

Důležité: Uživatelské jméno není e-mailová adresa!

Do služeb společnosti Microsoft se přihlašují studenti i zaměstnanci ČVUT uživatelským jménem ve tvaru username@cvut.cz, který vypadá jako e-mailová adresa, ale není. Přípona @cvut.cz pouze Microsoft informuje, že identita uživatele pochází z ČVUT a že se má uživatel ověřovat na serverech ČVUT. Jedná se tedy o uživatelské jméno, nikoliv o emailovou adresu.

Aby se osoba z ČVUT mohla k službám Microsoft přihlásit, například k MS Teams, univerzitní e-mailovou schránku s adresou s příponou @cvut.cz, popřípadě @student.cvut.cz, vůbec nepotřebuje. Postačí jim fakultní e-mailová adresa, anebo i privátní mimo ČVUT.

Na rozdíl od uživatelského jména, e-mailové adresy jsou nejčastěji ve tvaru jmeno.prijmeni@fsv.cvut.cz (fakultní), jmeno.prijmeni@cvut.cz (univerzitní - zaměstnanci), nebo username@student.cvut.cz (univerzitní - studenti).

Pro úplnost - pro přihlášení do wifi sítě Eduroam také používáte uživatelské jméno username@cvut.cz, ale s heslem speciálně určeným pro Eduroam.

Základní informace

Fakultní e-mailová adresa není zakládána automaticky každému. Automaticky je založena pouze zaměstnancům s hlavním pracovním poměrem a studentům doktorského studia v prezenční formě. Ostatním pro komunikaci postačí jejich privátní adresa, například od GMail, nebo Seznam.

Rušení adres

Rušení adres @cvut.cz, @student.cvut.cz a @fsv.cvut.cz provozovaných v Exchange se řídí pravidly VIC ČVUT uvedenými na stránkách ČVUT IST.

Adresy @fsv.cvut.cz, které mají schránku na fakultním IMAP serveru, se v den ukončení vztahu s fakultou (student ukončí studium, zaměstnanec ukončí pracovní poměr) přestávají zveřejňovat, ale fungují dále následujících 5 měsíců. Po této lhůtě je provoz adres ukončen.

Další informace