VIC

Fakultní Intranet (server StavNet)

 

Co umí Intranet na FSv

Přihlášení k serveru StavNet.fsv.cvut.cz

Přihlásíte se na www stránce https://stavnet.fsv.cvut.cz/.

Ve formuláři vyplňte své uživatelské jméno. Může to být buď tzv. přihlašovací jméno FSv nebo tzv. přihlašovací jméno ČVUT.

  • Přihlašovací jméno FSv je zpravidla to, kterým se hlásíte k serveru STU nebo IMAP.
  • Přihlašovací jméno ČVUT je nejvýše osmiznakové jméno, které je jednoznačné v rámci ČVUT. Typicky to je prvých 5 znaků příjmení a začátek křestního jména, přičemž na konci mohou být číslice pro odlišení.

Pokud si nejste jisti, použijte v přihlašovací obrazovce StavNetu odkaz "Vyhledávání (v rámci fakulty)" a najděte se tam, přihlašovací jména jsou tam zobrazena. Vraťte se do přihlašovacího formuláře a zkuste se přihlásit znovu.

Dále v přihlašovacím formuláři vyplňte své heslo. Po úspěšném přihlášení se v liště v horní části stránky objeví Vaše jméno a v menu v dolní části stránky několik nových možností.

Autorizace přístupu k některým systémům a službám na FSv a ČVUT

Informační systémy ČVUT (KOS, V3S i další) ověřují heslo tak, že prostřednictvím serveru Usermap ("mapování uživatelů") předávají hesla k ověření na tzv. autorizační zdroj. Pro stavební fakultu je autorizačním zdrojem "FSv StavNet", uváděný i jako "FSv ELDAP". Pokud máte nastaven tento autorizační zdroj, jako heslo k IS ČVUT používejte hlavní heslo k fakultnímu Intranetu. Systémy ČVUT vyžadují jako jméno tzv. přihlašovací jméno ČVUT. Podrobněji viz níže.

Některé systémy provozované na fakultě používají k autentizaci fakultní Intranet (StavNet). Zde se pak používá tzv. přihlašovací jméno FSv a hlavní heslo k fakultnímu Intranetu. Ze služeb, které používají fakultní autentizaci, jmenujme poštovní servery IMAP a WebMail.

Dodejme, že fakultní Intranet je výjimka v tom, že jako přihlašovací jméno akceptuje oba druhy jmen (ČVUT i FSv).

Pár slov o serveru Usermap.cvut.cz

Server https://usermap.cvut.cz/ provozuje výpočetní středisko ČVUT, jeho primární účel je tzv. Soustředěná správa uživatelů (v rámci ČVUT), zejména pak centralizovaná autentizace uživatelů centrálně provozovaných služeb, např. KOS, V3S i dalších.

Každý student a zaměstnanec ČVUT je na serveru Usermap evidován a každému je zde jednoznačně přiřazen tzv. autorizační zdroj, což je server, který pro dotyčnou osobu dělá vlastní ověření hesla. Jedním z autorizačních zdrojů je i samotný Usermap, ale většina lidí má jako autorizační zdroj nastaven zdroj, který je provozován příslušnou fakultou. Pro stavební fakultu je autorizačním zdrojem fakultní Intranet (server StavNet), na stránkách Usermapu je označen jako "FSv StavNet", popř. "FSV ELDAP".

Stručně shrnuto: KOS ověřuje uživatele na Usermapu, Usermap se ptá autorizačního zdroje.

Jak se k Usermapu přihlásit

Zobrazte si stránku https://usermap.cvut.cz/, klikněte na odkaz "přihlásit" (v liště vpravo nahoře), vyplňte v přihlašovacím formuláři uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko "Login".

Uživatelské jméno pro Usermap je shodné s uživatelským jménem pro KOS a V3S. V případě pochybností to můžete zjistit vyhledáním. Doporučuji to vyhledávání vyzkoušet. Zejména si všimněte dole rubriky přihlašovací jméno a v ní toho jména, které neobsahuje zavináč. Typicky to je 5 znaků příjmení a 3 znaky jména s případnými číslicemi na konci. Právě toto je jméno, které zde nazýváme "přihlašovací jméno ČVUT".

Heslo pro Usermap závisí na nastaveném autorizačním zdroji. Pokud máte nastaven autorizační zdroj FSv StavNet (FSV ELDAP), pak použijte stejné heslo jako k fakultnímu Intranetu.

Úspěšné přihlášeni se projeví jednak tím, že server neprotestuje, jednak tím, že se v pravé části horní lišty objeví dva odkazy: "odhlásit" a před ním je vaše jméno (i s tituly). Když kliknete na toto své jméno, zobrazí se tabulka s údaji, které o vás Usermap eviduje. Některé údaje jsou převzaty z informačního systému ČVUT, některé jsou přebírány z databáze fakultního Intranetu a některé tam o Vás udržuje fakultní správce.

Zde si také můžete zjistit, jaký máte nastaven autorizační zdroj a můžete si jej (po úspěšném přihlášení) i změnit výběrem z nabídnutých možností.

Databáze uživatelů

Po přihlášení k Intranetu máte údaje, které o vás evidujeme, přístupné pod odkazem "Oprava osobních údajů pro vaše jméno".

Mnohé z těchto údajů můžete sami měnit.

Obecně o změnách osobních údajů

  • Každý údaj, který můžete měnit, má v pravé části tabulky odkaz "opravit".
  • Kliknutím na tento odkaz se v tabulce zvýrazní část, které se oprava (změna) týká, a budete moci údaje v této části měnit.
  • K potvrzení změn použijte myš a tlačítko "OK", které je umístěno vpravo dole. Pozor, pokud jste zvyklí potvrzovat data klávesou Enter, pak vězte, že stiskem této klávesy pravděpodobně aktivujete tlačítko "Cancel" a změny se neprovedou. Tedy: myš a OK.
  • Zda se změna podařila nebo ne, se dovíte ze zprávy, která se zobrazí pod hlavičkou v horní části obrazovky. Obecně to bývá něco jako "Změny byly provedeny".

Služby a dokumenty ve fakultním Intranetu

Služby a dokumenty přístupné pouze autorizovaným uživatelům (tj. až po přihlášení k Intranetu):

Odkazy na tyto služby a dokumenty se objeví v hlavním menu Intranetu (samozřejmě až po přihlášení) jen těm uživatelům, kteří k těmto službám a dokumentům mají příslušná přístupová práva. Pokud něco z toho v hlavním menu nevidíte, nemáte právo to používat.

Vyhledávání osob

Umí toho více než vyhledávání, které je přístupné bez přihlášení k Intranetu.

Velmi užitečný je zejména poslední (čtvrtý) řádek vstupní tabulky. Lze v něm zadávat text bez diakritiky a bez ohledu na malá a velká písmena a hlavně v něm lze vyhledávat také podle místností a telefonních čísel.

Rozesílání hromadné pošty

Odkaz Rozeslání pošty po katedře je v hlavním menu Intranetu u všech uživatelů, kteří mají přiřazenu katedru (tj. zaměstnanců a doktorandů). Dopis je rozeslán všem členům vlastní katedry, kteří mají evidován fakultní email, není tedy nutné udržovat vlastní katedrální seznam.

Možné problémy: Pokud nesouhlasí seznam se skutečností, je problém pravděpodobně již na úrovni zveřejňovaného "telefonního" seznamu katedry. Problémy dejte vědět na email stavnet@fsv.cvut.cz.

Výměna zpráv a dokumentů v pracovních skupinách

Slouží k autorizovanému přístupu k některým dokumentům. Pracovními skupinami jsou (pro začátek) třeba studijní poradci nebo Akademický senát FSv.

Oprávnění členové skupiny mohou vystavovat dokumenty, které jsou pak přístupné pouze pro členy příslušné skupiny.

Pro skupinu "Zaměstnanci" jsou přístupné např. dokumenty OPOFIN.

Hodnocení výuky

Anketa hodnocení studia se dělá vždy na závěr semestru a výsledky jsou pravidelně zveřejňovány na https://stavnet.fsv.cvut.cz/. Hodnotí se vždy jednotlivé předměty, jejich vyučující i celkové prostředí na fakultě.

Databáze doplňkové činnosti

Zde je možné zaslat na oddělení doplňkové činnosti návrhy na uzavření smluv.

Editace anotací předmětů

Přístup k anotaci předmětů vyučovaných Vaší katedrou.


Řešení problémů

Může se stát ledacos:
  • nefunguje nové heslo po změně hesla
  • nefunguje server https://stavnet.fsv.cvut.cz/ (nezobrazí se úvodní stránka)
  • atd...

Pokud vás to postihne, dostavte se studenti na správu studentských kont, zaměstnanci a doktorandi do D2079. Připravte se, že můžete být požádáni o prokázání totožnosti, např. průkazkou ČVUT.

Předem očekávané otázky

Jaký je rozdíl mezi fakultním Intranetem, serverem StavNet a serverem ELDAP

Fakultní Intranet běží na serveru, který se jmenuje StavNet. Dříve běžel na serveru Eldap.

Jaký je rozdíl mezi LDAP a ELDAP ?

ELDAP.fsv.cvut.cz bylo jméno serveru na stavební fakultě, který byl přístupný mimo jiné i po internetovém protokolu LDAP. Od něj to před časem všecko začalo, proto to divné jméno. Od 26/4/2006 je server Eldap nahrazen serverem StavNet.