VIC

Servery/Hosting

 

Hosting fyzických serverů

VIC FSv umožňuje katedrám hosting jejich fyzických serverů v centrální serverovně, která má zabezpečené bezvýpadkové chlazení a napájení jak ze záložních bateriových zdrojů, tak i z diesel agregátu. Zároveň jsou všechny technologie "zdvojené" včetně síťového připojení. Taktéž je umožněna vzdálená správa serverů pomocí KVM (Keyboard - Video - Mouse), případně pokud server disponuje integrovaným rozhraním pro správu, tak může být připojeno i toto rozhraní. Na požádání Vám bude v případě potřeby umožněn fyzický přístup do serverovny.

Podmínkou pro umístnění fyzického serveru je jeho možnost montáže do klasického 19´ serverového rozvaděče - zapotřebí jsou buďto lyžiny nebo podpěry (ne police).

Za takto hostované servery i nadále zodpovídá a stará se o ně jejich katedrový správce, včetně zálohování dat atp., VIC FSv pouze zabezpečuje jejich fyzický běh v serverovně.

 

Hosting virtuálních serverů

Pro katedry je dostupná taktéž možnost zažádání si o přidělení virtuálního serveru. Je podporován hosting virtuálních serverů s OS Linux a Windows Server 2016 (Datacenter), které dodává VIC FSv. Je také případně možný běh i jiných OS, ale pouze po předchozí domluvě. Dále je podporován i provoz (deployování) hotového předpřipraveného obrazu, který se jen zavede do virtuálního prostředí a spustí se. Po předchozí domluvě umožňujeme i migraci starého fyzického serveru do virtuálního prostředí.

Virtuální servery jsou provozované nad několika fyzickými servery. V případě HW problémů některého z nich dochází k automatické migraci na zbylé funkční servery. Zároveň je celé virtualizované prostředí pravidelně zálohováno na úrovni OS jednotlivých virtuálních serverů, tj. je možné obnovit celý operační systém včetně dat jako celek, není možné udělat pouze obnovu např. jednoho souboru z disku virtuálního serveru.

V případě komplexnější aktualizace nebo úprav na Vašem virtuálním serveru si můžete zažádat o tzv. "snapshot" serveru (uložení aktuálního stavu), což umožní bezpečný návrat ke stavu serveru před aktualizací/úpravou.

Vzdálený přístup je k těmto virtualizovaným serverům realizován pomocí "vzdálené plochy" v případě OS Windows a pomocí protokolu SSH v případě Linuxových distribucí. V nevyhnutných případech je možný i přístup přímo na "konzoli" virtuálního stroje, čímž je umožněn přímý přístup jako kdyby měl server připojen monitor, klávesnici a myš, nezávisle na síťové konektivitě.

Instalaci dalšího SW vybavení si zařizuje/provádí žadatel/správce sám. VIC FSv pouze zabezpečuje provoz serveru, technickou podporu v případě potíží a příp. konzultace. Žadatel/správce zároveň odpovídá za veškerý jím instalovaný SW v rámci příslušných licenčních ujednání atp. - po této stránce VIC FSv nenese žádnou zodpovědnost za případné porušení licenčního ujednání instalovaného SW po předání serveru. Zároveň žadatel/správce zodpovídá také za zabezpečení serveru a případně i za další uživatele, kterým k serveru umožní přístup.

Jestliže máte zájem o přidělení virtuálního serveru, zadejte si žádost do HelpDesku, do které uveďte následující údaje:

  • jméno žadatele/správce a katedru,
  • předpokládané využití serveru,
  • počet požadovaných CPU jader,
  • požadovanou velikost RAM,
  • požadovanou velikost volného místa na disku. V případě požadavků na výrazně velkou diskovou kapacitu bude virtuálnímu stroji přidělen další disk.

V případě speciálních požadavků na virtuální stroj (nějaké doporučené nastavení od výrobce SW, který chcete ve virtuálním stroji provozovat atp.), upřesněte tyto požadavky v žádosti.

Zároveň se často objevuje požadavek na provoz (virtuálního) licenčního serveru, který běží pouze s tzv. "hardlockem" resp. se objevují požadavky na běh SW ve virtuálním serveru, který požaduje mít fyzicky připojen tzv. hardwarový licenční klíč. Nejčastěji se jedná o USB klíč, na který musí mít příslušný SW "přímý dosah". I když servery běží ve virtuálním prostředí, tak umíme pomocí dostupných technologií takovéto hardwarové USB licenční klíče k virtuálním serverům připojit, a tedy umíme vyhovět i takovýmto požadavkům.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží vytvořte úlohu v HelpDesku, projekt "FSv_VIC_IT_Problémy a požadavky". Vyplňte svůj požadavek/dotaz, případně popište problém, se kterým se potýkáte.