VIC

Výpočetní server

 

VIC FSv nabízí pro zaměstnance/katedry FSv službu „výpočetní server“.

Po hardwarové stránce se jedná o modulární server HP SuperDome Flex s následující konfigurací:

  • 8x Intel(R) Xeon(R) Gold 6144 CPU @ 3.50GHz, 64 fyzických jader
  • 1,5 TB DDR4 RAM
  • 2x nVidia Tesla V100-32GB GPU
  • Diskový prostor podle potřeby

Server je provozován na virtualizační platformě a zájemcům se dává k dispozici vždy přístup na virtuální server dle požadovaných parametrů s maximálním počtem 60 fyzických CPU jader (120 logických). V nabídce operačních systémů je možnost si vybrat mezi OS Windows Server 2016, anebo nějakou Linux distribucí (obvykle Debian, Ubuntu, Centos). Vzdálený přístup je pak realizován pomocí „vzdálené plochy“ v případě OS Windows a pomocí protokolu SSH v případě Linuxových distribucí.

Přihlašovací údaje Vám (uživateli) budou dodány bezpečnou cestou podle domluvy v HelpDesku. V OS dostanete plné administrátorské práva. Pokud umožníte přístup někomu dalšímu (například studentovi) k tomuto přidělenému serveru, přebíráte za tyto uživatele veškerou další odpovědnost.

Instalaci potřebného SW vybavení pro výpočty si zařizuje/provádí uživatel sám. VIC FSv pouze zabezpečuje provoz serveru, vzdálený přístup k němu a technickou podporu, případně konzultace. Uživatel zároveň zodpovídá za veškerý jím instalovaný SW v rámci příslušných licenčních ujednání a podobně - po této stránce VIC FSv nenese žádnou zodpovědnost za případné porušení licenčního ujednání instalovaného SW uživatelem.

Pokud víte, že pro Vaše výpočty, typ úloh a podobně Vám postačuje menší HW konfigurace, uveďte to do požadavku – například 8 CPU jader, 20Gb RAM, a podobně. Umožníte tak paralelní využití serveru dalšími žadateli. Pokud konfiguraci zbytečně předimenzujete a nevytížíte všechny CPU jádra, které budou virtuálnímu serveru přiděleny podle Vašich požadavků, může nastat situace, že server bude mít horší odezvy, než když si HW konfiguraci zvolíte na míru – jedná se o vlastnost virtualizační platformy.

Jelikož požadavků na výpočty je více než dokážeme uspokojit zároveň, je doba po jakou budete mít server k dispozici časově omezena. Proto do požadavku o výpočetní server uveďte odhad, na jakou dobu byste server potřebovali využívat.

Příklad požadavku do HelpDesku na výpočetní server:

  • OS Windows server
  • 24 fyzických jader
  • 1TB RAM
  • 30GB diskového prostoru
  • 1x GPU Tesla V100
  • doba využití cca 11 dní

Další případné detaily si už podle potřeby domluvíte s řešitelem Vašeho požadavku v HelpDesku, projekt FSv_IT Podpora a komponenta Servery/Výpočetní server.

Přerušení výpočtů a zálohování

VIC FSv si vyhrazuje právo kdykoliv v případě nutnosti výpočet přerušit a virtuální server s běžícím výpočtem v případě potřeby i vypnout. Zároveň upozorňujeme, aby si uživatelé data na výpočetním serveru zálohovali svépomocí, VIC FSv zálohování dat na výpočetním serveru neprovádí.