Virtuální počítačové učebny

 

V době prázdnin je provoz virtuálních počítačových učeben částečne omezen. V případě dotazů kontaktujte HelpDesk.

 

Z důvodu potřeby distančního studia z domova jako opatření proti šíření Koronaviru, jsou pro virtuální učebny až do odvolání platné tyto změny:

 • do virtuálního prostředí byly nově přidány učebny s označením "XXX - Fyzická učebna". Jedná se o zpřístupnění všech fyzických počítačů v učebnách uvedených ve skupině "A" a označených tučně. Pro distanční výuku se mají používat právě učebny s tímto označením (jsou dostupné pouze uživatelům, kteří mají v těchto učebnách rozvrhovanou výuku!),
 • učebny ze skupiny B jsou nově dostupné pro výuku odkudkoliv i v době rozvrhované výuky,
 • učebny ze skupiny B a učebny, které mají v názvu "Fyzická učebna", používejte pouze v časech, kdy v nich máte rozvrhovanou výuku (nebo po skočení výuky v učebně podle rozvrhu), jinak blokujete přístup studentům, kteří je potřebují pro výuku,
 • ve všech učebnách je k dispozici MS Teams,
 • prosíme, aby všichni uživatelé po skončení práce ve virtuální učebně provedli ve Windows odhlášení přes Start menu a nezavírali okno virtuální učebny pouze "křížkem". Zablokujete tak přístup pro další uživatele.

Aktualizace 21.9.2020

 


 

VIC FSv umožňuje provoz počítačových učeben i virtualizovaně a nabízí tak studentům a zaměstnancům přístup do takzvaných virtuálních počítačových učeben. Uživatelům je tak umožněno pracovat ve stejném desktopovém prostředí jako je v učebnách a mohou tak využívat aplikace dostupné pouze v dané učebně i vzdáleně, například z domova, nebo koleje.

 1. Které učebny jsou dostupné virtuálně?
 2. Jak, kdy a do kterých virtuálních učeben se mohu přihlásit?
 3. Jak dlouho mohu ve virtuální učebně pracovat?
 4. Nejčastější problémy, dotazy a odpovědi.
 5. Na koho se obrátit v případě problémů?

1. Které učebny jsou dostupné virtuálně?

Na fakultě jsou provozovány dva druhy počítačových učeben:

 1. Vybavené klasickými desktopovými PC

  Z této první skupiny jsou virtuálně provozovány pouze zvýrazněné učebny v seznamu uvedeném níže. U ostatních učeben nechtějí katedry (jejich provozovatelé) z různých důvodů virtuální režim provozovat. Každá katedra má k dispozici maximálně 5 virtuálních počítačů. Toto omezení je z důvodu limitovaných HW prostředků.

  K101: B-255, B-369

  K122: B-583

  K125: A-233

  K128: B-467, B-470

  K129: D-1097

  K135: B-582

  K143: B-691

  K155: B-870, B-973, C-s112

  K926: A-140

  VIC: A-534, B-377, B-977

 2. Vybavené tenkými klienty s výukou ve virtuálních učebnách:

  Učebny z této skupiny jsou provozovány virtuálně i během běžné výuky. V každé učebně je tedy k dispozici plný počet virtuálních počítačů adekvátně k počtu tenkých klientů v učebně.

  K136: B-264

  VIC: A-532a, B-373, B-474, B-475, B-878

2. Jak, kdy a do kterých virtuálních učeben se mohu přihlásit?

Ve webovém prohlížeči otevřete stránku edu.fsv.cvut.cz a přihlásíte se uživatelským jménem a heslem ČVUT do domény "ms". Pro plnohodnotnou funkčnost je nutné provést instalaci softwaru Citrix Workspace, který webová stránka nabízí ke stažení. Při volbě "Use Light Version" nebude prostředí virtuální učebny fungovat.

Při přihlašování (v závislosti na OS a typu prohlížeče) Vám systém nabídne automatickou detekci softwaru Citrix Receiver - detekci povolte.

Po přihlášení Vám budou nabídnuty virtuální učebny pouze v případě, že máte výuku alespoň v jedné z počítačových učeben fakulty - ať už jste student, nebo zaměstnanec, případně máte zapsaný předmět diplomová práce.

Virtuální učebny ze skupiny "A" (viz. bod 1.) jsou dostupné většinou 24h denně (s výjimkou okna pro údržbu mezi 7:00 - 8:00). Z důvodu omezeného množství licencí pro určitý software, mohou být některé učebny dostupné až po skončení výuky a případně mohou být dostupné pouze studentům příslušné katedry/předmětu.

Učebny ze skupiny "B" jsou virtuálně dostupné vždy až po skončení výuky v příslušné učebně v daném dni podle rozvrhu. Všechny virtuální učebny prochází každý den mezi 6:00 - 7:00 automatizovanou údržbou (příprava na výuku, "pročištění" po uživatelích z večera a noci a podobně) a v tomto čase nejsou virtuální učebny k dispozici. V čase zkouškového období jsou z důvodu možného konání zkoušek učebny dostupné v pracovních dnech až po 14. hodině.

3. Jak dlouho mohu ve virtuální učebně pracovat?

Po přihlášení do virtuální učebny systém hlídá aktivitu uživatele. V případě, že ve virtuální učebně (počítači) přestanete být aktivní, tak do 20 minut od poslední aktivity (pohnutí myší, stisk klávesy), Vás systém odhlásí a natvrdo ukončí všechny otevřené aplikace. V případě, že se z virtuální učebny dáte pouze "odpojit" a ne "odhlásit" (např. potřebujete restartovat počítač, ze kterého jste připojeni), tak pokud do 3 minut od odpojení nedojde k opětovnému připojení, Vaše přihlášení bude ukončeno, systém Vás automaticky odhlásí a natvrdo ukončí všechny otevřené aplikace. Tato omezení jsou nastavena z důvodu, že uživatelé se častokrát neodhlašují, případně (i omylem) místo odhlášení provedou pouze odpojení, a blokují tak virtuální učebnu pro další uživatele.

Všechny virtuální učebny jsou každý den po 6h ráno automaticky restartovány z důvodu "vyčistění" od případných "zamrzlých" spojení a podobně. Po proběhnutí této údržby v případě, že v příslušné učebně v daný den výuka není, tak je virtuální učebna opět k dispozici za hodinu, tedy od 7:00.

4. Nejčastější problémy, dotazy a odpovědi

 • Při delší neaktivitě na stránce https://edu.fsv.cvut.cz se spustí odpočet na automatické odhlášení
  Tento odpočet je bezpečnostní mechanismus, aby v případě, že se zapomenete ze stránky odhlásit resp. nezavřete okno prohlížeče po tom, co ukončíte práci ve virtuální učebně a od počítače odejdete, někdo jiný nemohl pod Vaším uživatelským jménem využívat virtuální učebny. Tento odpočet resp. automatické odhlášení ze stránky edu.fsv.cvut.cz nemá žádný vliv na práci ve virtuální učebně - v ní zůstanete přihlášení i po tom, co Vás systém automaticky ze stránek edu.fsv.cvu.cz odhlásí.
 • Na MAC OS se mi virtuální učebna nechce spustit
  Zkontrolujte, že máte nainstalovanou aplikaci Citrix Workspace (modrá ikonka) a ne Citrix Receiver (šedivá ikonka)
 • Nezobrazují se mi všechny učebny, i když výuka v dané učebně skončila
  Některé katedry se rozhodli, že virtuální učebnu zpřístupní pouze studentům, kteří mají zapsanou výuku v příslušné učebně. Pro ověření vytvořte úlohu v HelpDesku.

5. Na koho se obrátit v případě problémů?

V případě potíží vytvořte úlohu v HelpDesku, projekt FSv Hlášení problémů a požadavků. Vyplňte svůj dotaz, případně popište problém, se kterým se potýkáte.