VIC

Virtuální počítačové učebny

 

V době prázdnin je provoz virtuálních počítačových učeben částečně omezen. V případě dotazů kontaktujte HelpDesk.

 


VIC FSv umožňuje provoz počítačových učeben i virtualizovaně a nabízí tak studentům a zaměstnancům přístup do takzvaných virtuálních počítačových učeben. Uživatelům je tak umožněno pracovat ve stejném desktopovém prostředí jako je v učebnách a mohou tak využívat aplikace dostupné pouze v dané učebně i vzdáleně, například z domova, nebo koleje.

 1. Které učebny jsou dostupné virtuálně?
 2. Jak se mohu do virtuálních učeben přihlásit?
 3. Kdy a do kterých virtuálních učeben se mohu přihlásit?
 4. Jak dlouho mohu ve virtuální učebně pracovat?
 5. Nejčastější problémy, dotazy a odpovědi.
 6. Na koho se obrátit v případě problémů?

1. Které učebny jsou dostupné virtuálně?

Na fakultě jsou provozovány dva druhy počítačových učeben, jejich rozdělení je uvedeno níže.
Bližší informace o časové dostupnosti učeben a oprávnění přístupu včetně jejich softwarového vybavení naleznete zde.

 1. Vybavené klasickými desktopovými PC

  Z této první skupiny jsou virtuálně provozovány pouze zvýrazněné učebny v seznamu uvedeném níže. U ostatních učeben nechtějí katedry (jejich provozovatelé) z různých důvodů virtuální režim provozovat. Každá katedra má pro studenty celodenně k dispozici k fyzické učebně navíc 4 virtuální počítače. Pokud má katedra např. tři učebny, jsou pořád pro katedru celodenně k dispozici maximálně 4 virtuální počítače pro všechny tři učebny. Toto omezení je z důvodu limitovaných HW prostředků serverů.

  K101: B-255, B-369

  K122: B-583

  K125: A-233

  K128: B-467, B-470

  K129: D-1097

  K135: B-582

  K155: B-s111, B-s112, B-870, B-973

  VIC: A-534, B-373, B-377, B-691, B-878, B-977

  U některých učeben ze skupiny "A." můžete vidět jak jejich běžný název, tak zároveň i s popisem "Fyzická učebna", např. "D1097" a "D1097 - Fyzická učebna". Učebny s popisem "Fyzická učebna" jsou provozovány přímo na fyzických počítačích v učebnách v čase, kdy v učebnách nejsou fyzicky studenti. Proto tyto učebny nejsou k dispozici v průběhu celého dne, případně vůbec. Zároveň platí, že SW vybavení mezi těmito dvěma učebnami tj. mezi virtualizovanou učebnou a fyzickou učebnou se může lišit (některý SW nemusí být k dispozici).

 2. Vybavené tenkými klienty s výukou ve virtuálních učebnách:

  Učebny z této skupiny jsou pro výuku plně virtualizované a neobsahují žádné fyzické počítače. Jsou v nich pouze tzv. "tencí klienti", pomocí kterých se studenti připojují k virtuálním počítačům. V každé učebně je tedy k dispozici plný počet virtuálních počítačů adekvátně k počtu tenkých klientů v učebně. V době výuky v učebně tedy není možné se k virtuálním počítačům přihlásit z jiných zařízení než z tenkých klientů v příslušné učebně.

  K136: B-264

  VIC: A-532a, B-474, B-475

2. Jak se mohu do virtuálních učeben přihlásit?

Ve webovém prohlížeči otevřete stránku edu.fsv.cvut.cz a přihlásíte se uživatelským jménem a heslem ČVUT do domény "ms". Pro plnohodnotnou funkčnost je nutné provést instalaci softwaru Citrix Workspace, který webová stránka nabízí ke stažení. Při volbě "Use Light Version" nebude prostředí virtuální učebny fungovat.

Při přihlašování (v závislosti na OS a typu prohlížeče) Vám systém nabídne automatickou detekci softwaru Citrix Workspace - detekci povolte.

Po přihlášení Vám budou nabídnuty virtuální učebny pouze v případě, že máte výuku alespoň v jedné z počítačových učeben fakulty - ať už jste student, nebo zaměstnanec, případně máte zapsaný předmět diplomová práce.

3. Kdy a do kterých virtuálních učeben se mohu přihlásit?

Virtualizované učebny ze skupiny "A" (viz. bod 1.) jsou dostupné většinou 24h denně (s výjimkou okna pro údržbu mezi 7:00 - 8:00). Z důvodu omezeného množství licencí pro určitý software, mohou být některé učebny dostupné až po skončení výuky a případně mohou být dostupné pouze studentům příslušné katedry/předmětu. Pokud jsou k dispozici i učebny s popisem "Fyzická učebna", tak pouze v čase mimo výuku, nejspíše v nočních hodinách a o víkendech.

Učebny ze skupiny "B" jsou virtuálně dostupné vždy až po skončení výuky v příslušné učebně v nejbližší celou hodinu v daném dni podle rozvrhu. Všechny virtuální učebny prochází každý den mezi 6:00 - 7:00 automatizovanou údržbou (příprava na výuku, "pročištění" po uživatelích z večera a noci a podobně) a v tomto čase nejsou virtuální učebny k dispozici. V čase zkouškového období jsou z důvodu možného konání zkoušek učebny dostupné v pracovních dnech nejdříve až po 14. hodině.

Bližší informace o časech, kdy je která učebna vzdáleně přístupná a jejím SW vybavení, naleznete na stránkách o počítačových učebnách.

4. Jak dlouho mohu ve virtuální učebně pracovat?

Po přihlášení do virtuální učebny systém hlídá aktivitu uživatele. V případě, že ve virtuální učebně (počítači) přestanete být aktivní, tak do 20 minut od poslední aktivity (pohnutí myší, stisk klávesy), Vás systém odhlásí a natvrdo ukončí všechny otevřené aplikace. V případě, že se z virtuální učebny dáte pouze "odpojit" a ne "odhlásit" (např. potřebujete restartovat počítač/zařízení, ze kterého jste připojeni), tak pokud do 3 minut od odpojení nedojde k opětovnému připojení, Vaše přihlášení bude ukončeno, systém Vás automaticky odhlásí a natvrdo ukončí všechny otevřené aplikace. V případě že provedete odpojení, když jste přihlášeni do učebny s popisem "Fyzická učebna", dojde k okamžitému restartu počítače, na kterém pracujete a opětovné připojení není možné tj. přijdete o rozdělanou práci. Tato omezení jsou nastavena z důvodu, že uživatelé se častokrát neodhlašují, případně (i omylem) místo odhlášení provedou pouze odpojení, a blokují tak virtuální učebnu pro další uživatele.

Všechny virtuální učebny jsou každý den po 6h ráno automaticky restartovány z důvodu "vyčistění" od případných "zamrzlých" spojení a podobně. Po proběhnutí této údržby v případě, že v příslušné učebně v daný den výuka není, tak je virtuální učebna opět k dispozici za hodinu, tedy od 7:00.

5. Nejčastější problémy, dotazy a odpovědi

 • Kam si mám ukládat data, aby zůstala zachována i po restartu/odhlášení/odpojeni z učebny?
  Veškerá data si ukládejte vždy na disk H:, ke kterému máte přístup pouze Vy. Disk C: se po každém restartu počítače promaže.
 • Jaký je rozdíl mezi odpojením a odhlášením?
  Pokud se dáte ze systému/učebny "odpojit", tak dojde k odpojení od Windows. Všechny programy a soubory zůstávají nadále otevřené a máte 3 minuty na to, abyste se znovu přihlásili. Jinak systém provede restart počítače. V případě učeben s popisem "Fyzická učebna" dojde k restartu počítače okamžitě po odpojení.
  "Odhlášení" z Windows provede kompletní tvrdé zavření všech souborů a programů a provede se restart celého systému Windows. Proto je nanejvýš vhodné, abyste si před odhlášením všechny soubory uložili a otevřené programy ukončili.
 • Při delší neaktivitě na stránce https://edu.fsv.cvut.cz se spustí odpočet na automatické odhlášení.
  Tento odpočet je bezpečnostní mechanismus, aby v případě, že se zapomenete ze stránky odhlásit, resp. nezavřete okno prohlížeče po tom, co ukončíte práci ve virtuální učebně a od počítače odejdete, nemohl někdo jiný pod Vaším uživatelským jménem využívat virtuální učebny. Tento odpočet resp. automatické odhlášení ze stránky edu.fsv.cvut.cz nemá žádný vliv na práci ve virtuální učebně - v ní zůstanete přihlášení i po tom, co Vás systém automaticky ze stránek edu.fsv.cvu.cz odhlásí.
 • Na MAC OS se mi virtuální učebna nechce spustit.
  Zkontrolujte, že máte nainstalovanou aplikaci Citrix Workspace (modrá ikonka) a ne Citrix Workspace (šedivá ikonka)
 • Nezobrazují se mi všechny učebny, i když výuka v dané učebně skončila.
  Některé katedry se rozhodly, že virtuální učebnu zpřístupní pouze studentům, kteří mají zapsanou výuku v příslušné učebně. Pro ověření vytvořte úlohu v HelpDesku.
 • Když se nacházím ve fyzické učebně na fakultě, tak mám k dispozici SW, který ve virtualizované učebně není k dispozici, proč?
  Ne všechen SW je možné zvirtualizovat, případně to licenční ujednání umožňují. V takovém případě můžete příslušný SW využívat pouze, když sedíte fyzicky v učebně.
 • Nedaří se mi připojit do učebny.
  Zkoušel jsem aktualizaci SW Citrix Workspace, nedaří se mi od té doby připojit do učebny.

  Vyzkoušejte provést aktualizaci/reinstalaci SW Citrix Workspace - dodržte postup: odinstalace staré verze, restart, instalace nové verze!

6. Na koho se obrátit v případě problémů?

V případě potíží vytvořte úlohu v HelpDesku, projekt FSv_VIC_IT_Problémy a požadavky. Vyplňte svůj dotaz, případně popište problém, se kterým se potýkáte.