Počítačové učebny

Počítačové učebny na FSv jsou buď ve správě Výpočetního a informačního centra (VIC FSv), nebo jednotlivých kateder. Tento údaj je vždy zmíněn v přehledu učeben dále na stránce. V případě problému s učebnou ve správě VIC FSv zadejte tiket do HelpDesku, v případě katederní učebny se obraťte na příslušnou katedru.

Prezenční přístup

Do počítačových učeben mají přístup zaměstnanci a prezenční doktorandi katedry, která učebnu spravuje, a dále vyučující předmětů rozvrhovaných do dané učebny v KOSu. Seznam vyučujících pro každou učebnu je uveden v přehledu níže. Učebny jsou přístupné od 6:00 do 22:00 dle provozního řádu budovy. Pokud si katedra nerozhodne jinak, nejsou PC učebny samostatně přístupné pro studenty.

Přístupový systém

Technicky je v každé učebně příchodová a odchodová čtečka karet a panikové tlačítko. Pokud je učebna uzamčena, čtečka svítí trvale červeně, pokud je odemčena, svítí trvale zeleně.

Při vstupu do místnosti za účelem výuky přiložte DVAKRÁT Vaší kartu ČVUT na příchodovou čtečku. Dveře se odemknou a zůstanou odemčené a je možný průchod kohokoliv, jen stisknutím kliky bez přiložení karty. Při odchodu je nutné učebnu přiložením Vaší karty ČVUT na příchodovou nebo odchodovou čtečku opět uzamknout.

Po přiložení karty ČVUT na příchodovou čtečku pouze jednou, se dveře otevřou a po Vašem průchodu zůstanou zamčené. Ideální pro servis. Při odchodu rovněž jednou přiložíte kartu na vnitřní odchodovou čtečku.

Panikové tlačítko

Zevnitř každé učebny je panikové tlačítko, určené pro odchod v případě nefunkčnosti systému. Jako indikace tohoto stavu obsahuje systém malou sirénu, která po zmáčknutí panikového tlačítka začne houkat. Při použití panikového tlačítka informujte ihned obsluhu hlavní vrátnice, která zařídí návrat přístupového systému v učebně do provozního stavu.

Kontakt na hlavní vrátnici: l. 4318, 8741.

Vzdálený přístup

Pro vzdálený přístup do počítačových učeben provozuje VIC FSv virtualizovaný přístup do těchto učeben. Vzdáleně jsou přístupné všechny PC učebny provozované VIC FSv a některé provozované katedrami (záleží na rozhodnutí katedry). Konkrétní režim přístupu je popsán v přehledu níže.

Kompletní popis virtuálních učeben naleznete na stránce Virtuální počítačové učebny.

AV systém

Ve všech PC učebnách je instalován audiovizuální systém s dotykovým řídicím systémem, který umožňuje ovládání projekce a ozvučení učebny. K dispozici je Návod na ovládání řídicího systému.

Přehled počítačových učeben

studenti učebny 1 = pro všechny studenty, kteří mají zapsán předmět vyučovaný v dané učebně
studenti katedry 2 = pro všechny studenty, kteří mají na katedře zapsán alespoň jeden předmět

Učebna Správce Vzdálený přístup Časové omezení
vzdáleného přístupu
Přístup na kartu / klíč
Nainstalovaný software
A140 K926 přehled pedagogů s přístupem na kartu
seznam software není k dispozici
A233 K125 studenti učebny 1 Po-Pá po 20 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
A532a VIC studenti učebny 1 Po od 13h
Út od 12h
St od 15h
Čt od 7h
Pá od 15 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
A534 VIC studenti učebny 1 Po-Pá po 20 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
A738 K129 není provozován vstup na klíč poskytne katedra
nainstalovaný software
Bs111 K155 není provozován přehled pedagogů s přístupem na kartu
seznam software není k dispozici
Bs112 K155 není provozován vstup na klíč poskytne katedra
seznam software není k dispozici
Bs114 K155 není provozován vstup na klíč poskytne katedra
seznam software není k dispozici
B255 K101 není provozován přehled pedagogů s přístupem na kartu
seznam software není k dispozici
B264 K136 studenti učebny 1 Po od 7h
Út od 19h
St od 14h
Čt od 7h
Pá od 15 hod.
So-Ne bez omezení
vstup na klíč poskytne katedra
nainstalovaný software
B369 K101 není provozován přehled pedagogů s přístupem na kartu
seznam software není k dispozici
B373 VIC studenti učebny 1 Po od 7h
Út od 20h
St od 16h
Čt od 19h
Pá od 17 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B377 VIC studenti učebny 1 Po-Pá po 20 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B467 K128 pro všechny studenty Po-Pá po 20 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B470 K128 pro všechny studenty Po-Pá po 20 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B474 VIC studenti učebny 1 Po od 19h
Út od 20h
St od 16h
Čt od 7h
Pá od 15 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B475 VIC studenti učebny 1 Po od 7h
Út od 10h
St od 19h
Čt od 17h
Pá od 7 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B582 K135 není provozován přehled pedagogů s přístupem na kartu
seznam software není k dispozici
B583 K122 pro všechny studenty Po-Pá po 20 hod.
So-Ne bez omezení
vstup na klíč poskytne katedra
nainstalovaný software
B691 VIC studenti učebny 1 Po-Pá po 20 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B870 K155 studenti katedry 2 Po-Pá po 20 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B878 VIC studenti učebny 1 Po od 7h
Út od 15h
St od 7h
Čt od 19h
Pá od 12 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B973 K155 studenti katedry 2 Po-Pá po 20 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B977 VIC studenti učebny 1 Po-Pá po 20 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
Cs112 K155 studenti katedry 2 Po-Pá po 20 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
D1097 K129 pro všechny studenty Po-Pá po 20 hod.
So-Ne bez omezení
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
H209 K129 pro všechny studenty Po-Pá po 20 hod.
So-Ne bez omezení
vstup na klíč poskytne katedra
nainstalovaný software

Software nainstalovaný v učebnách

Access A233, A532a, A534, A738, B264, B373, B377, B467, B470, B474, B475, B870, B878, B973, B977, Cs112, D1097, H209
Acrobat Reader DC A233, A532a, A738, B264, B373, B377, B467, B470, B474, B475, B583, B691, B870, B878, B973, B977, Cs112, D1097, H209
Adobe Acrobat DC A534
Adobe Acrobat X Pro A738, D1097, H209
Adobe Bridge CS6 (64bit) A738, D1097, H209
Adobe Illustrator CS6 (64 Bit) A738, D1097, H209
Adobe InDesign CS6 A738, D1097, H209
Adobe Photoshop CS6 (64 Bit) A738, D1097, H209
Agisoft Metashape Professional (64 bit) B691, B870, B973, Cs112
aladin A233
Allmenu 2021 A532a
Allplan Bridge 2021 A532a
Allplan 2021 A532a
ANSYS Viewer 2020 R1 A534, B373
ANSYS Viewer 2021 R1 B878
ArcCatalog 10.5 B373
ArcCatalog 10.7 B878
ArcCatalog 10.8.1 B691
ArcGIS Pro B691, B870, B878, B973, Cs112
ArcGlobe 10.5 B373
ArcGlobe 10.7 B878
ArcMap 10.5 B373
ArcMap 10.7 B870, B878, B973, Cs112
ArcMap 10.8.1 B691
ArcScene 10.5 B373
ArcScene 10.7 B878
Area – ENG A534
Area 2017 CZ A534
Area 2017 EDU B583
ARCHICAD 24 B377
ARCHICAD 24 CZE A738, D1097, H209
ARCHICAD 24 ENG A738, D1097, H209
ARCHICAD 25 B377
ARCHICAD 25 CZE A738, D1097, H209
ARCHICAD 25 ENG A738, D1097, H209
Architecture 2021 - CZ A532a
Architecture 2021 - Eng A532a
Aspe 10 Klient B264, B474, B475
Atlas DMT Free B691, B977
Atlas DMT 20.10.1 B870, B973, Cs112
Atlas DMT 21.02.2 B691, B977
AtlasFree3D B691, B977
AutoCAD 2021 – CZE A532a, B373, B474, B475, B977
AutoCAD 2021 – ENG A532a, B474, B475
AutoCAD 2022 – CZE A738, B377, D1097, H209
AutoCAD 2022 – ENG A738, B377, D1097, H209
Autodesk Desktop App B691
Autodesk InfraWorks B264
Autodesk ReCap B583
Autodesk ReCap Photo B583
Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2020 B878
Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2022.0.1 B377
BASEMENT_v2.8 B878
Bastian A534
BIM Vision B467, B470
BIM Vision (64 bit) B467, B470, B475
BIMx Desktop Viewer A738, B377, D1097, H209
Bizagi Modeler B467, B470
blender A738, D1097, H209
BPDesk B474, B475
Brial B264
Building Design A534
CADKON+ 2019 A233
Cinema 4D R25 A738, D1097, H209
Cinema 4D S24 A738, D1097, H209
CirTUV A233
CityEngine 2020.0 B870, B973, Cs112
Civil Engineering Data Translator B264, B474, B475, B878
Civil 3D 2021 CZE Metric B474, B475
Civil 3D 2022 CZE Imperial B377
Civil 3D 2022 CZE Metric A738, B377, D1097, H209
CONNECTION Client B977
CONTEC B583
Corel CAPTURE X6 (64-Bit) A738, D1097, H209
Corel CONNECT X6 (64-Bit) A738, D1097, H209
CorelDRAW X6 (64-Bit) A738, D1097, H209
Corel PHOTO-PAINT X6 (64-Bit) A738, D1097, H209
Cube3D 2017 CZ A534
DB Browser (SQLite) B870, B973, Cs112
DC Evaluator (DCE) 2020 R1 A534, B373
DC Evaluator (DCE) 2021 R1 B878
Deep Zoom Composer B870, B973, Cs112
DesignBuilder A233
Design Point Service (DPS) 2020 R1 A534, B373
Design Point Service (DPS) 2021 R1 B878
Design Review A532a
DIAL+ A534
Digital Photo Professional 4 B870, B973, Cs112
DIMOS A233
DIMTEL A233
Dlubal RFEM 5.26 B373, B377
Dlubal RFEM 5.26 Viewer B373, B377
Dlubal RSTAB 8.26 B377
Dlubal RSTAB 8.26 Viewer B377
DOSBox 0.74 B264
Double Commander B467, B470
DT+ 2021 A532a
Duplexing Wizard (64-Bit) A738, D1097, H209
DWG TrueView 2021 - Eng A532a
eCognition Developer Trial B870, B973, Cs112
eCognition Essentials Trial B870, B973, Cs112
Emise A233
Energie – ENG A534
Energie 2020 CZ A534
EPANET 2.0 B373
EPA SWMM 5.1 B373
Erosion-3D B691
euroCALC 3 B474, B475, B583
Excel A233, A532a, A534, A738, B264, B373, B377, B467, B470, B474, B475, B583, B691, B870, B878, B973, B977, Cs112, D1097, H209
FastStone Image Viewer B583, B691
Firefox A233, B467, B470
Fotovoltaika 2017 CZ A534
FSViewer B870, B973, Cs112
GDS A233
GDSP A233
Geomatica 2018 B870, B973, Cs112
GEOMETR 18.0 B870, B973, B977, Cs112
GeusISKN B977
GEUS 22.0 B977
GEUS 23.0 B870, B973, Cs112
GIMP 2.10.12 B977
GitHub Desktop B870, B973, Cs112
GNU Octave (GUI) B870, B973, Cs112
Google Earth Pro B691, B870, B973, Cs112
Google Chrome A233, A532a, A534, A738, B264, B373, B377, B467, B470, B474, B475, B583, B691, B870, B878, B973, B977, Cs112, D1097, H209
Groma B870, B973, B977, Cs112
Groundwater Vistas B691
HEC-HMS 4.2.1 B691
HEC-RAS 5.0.7 B373, B691, B878
HOkruh A233
Hugin - Panorama editor B870, B973, Cs112
Hydrus-1D 4.xx B691
HYDRUS 3.x 64-bit B691
INSUL 9.0 A534
IrfanView 64 B264, B870, B973, Cs112
KanVod B264
Katalogy A233
Kokeš B977
Komín A233
KROS 4 B474, B475
LAYMED-TP170_CSN_EN B264
LayOut 2021 A738, D1097, H209
Lumion 11.5 Student A738, D1097, H209
Lumion 12 Student A738, D1097, H209
MATLAB R2018a B870, B973, Cs112
MATLAB R2019a B467, B470
MATLAB R2020a B373, B977
MATLAB R2021a B475, B878
Maxon C4D R23 A738, D1097, H209
Mechanical APDL Product Launcher 2020 R1 A534, B373
Mechanical APDL Product Launcher 2021 R1 B878
Mechanical APDL 2020 R1 A534, B373
Mechanical APDL 2021 R1 B878
Mechanical 2020 R1 A534, B373
Mechanical 2021 R1 B878
Meshgen Area 2018 32-bit A534
Meshmixer B583
Mezera 2017 CZ A534
Microsoft Teams B583
MicroStation CONNECT Edition B870, B973, B977, Cs112
MicroStation V8i (SS 4) B870, B973, B977, Cs112
MIKE Zero B691
Modelio Open Source 3.8 B467, B470
MySQL-Front B467, B470
Nástroje PROTECH A233
Navisworks Freedom 2021 B264, B474, B475, B583
Navisworks Manage 2021 B264, B474, B475, B583
Navisworks Manage 2021 (BIM 360) B264, B474, B475, B583
Navisworks Manage 2022 A738, B377, D1097, H209
Navisworks Manage 2022 (BIM 360) A738, B377, D1097, H209
Navisworks Simulate 2021 B264, B474, B475
Navisworks Simulate 2022 A738, B377, D1097, H209
Nepruzvucnost 2010 CZ A534
OBS Studio B870, B973, Cs112
OCAD 12 Mapping Solution 64-bit B870, B973, Cs112
OdeonCombined A534
OSGeo4W Setup B691
PDF Architect 7 B977
PDFCreator B870, B973, B977, Cs112
pgAdmin 4 v5 B870, B973, Cs112
Photomatix Basic B870, B973, Cs112
PHOTOMOD 6 Lite x64 B870, B973, Cs112
PHOTOMOD 6 Lite x64 GeoMosaic B870, B973, Cs112
PmPro40 B870, B973, Cs112
Podlahy A233
PowerPoint A233, A532a, A534, A738, B264, B373, B377, B467, B470, B474, B475, B583, B691, B870, B878, B973, B977, Cs112, D1097, H209
Project B474, B583
Pronterface B583
PrusaControl B583
Prusa G-code Viewer B583
PrusaSlicer B583
PSPad Editor B474, B475, B870, B973, B977, Cs112
PyCharm Community Edition 2019.3.4 B870, B973, Cs112
P6 Professional 18 (x64) B583
QGIS Desktop 3.16.11 B870, B973, Cs112
QGIS Desktop 3.20.3 B691
Qt Creator 4.10.0 B870, B973, Cs112
Qt Designer with QGIS 3.20.3 custom widgets B691
RapidMiner 5 B467, B470
RAUCAD TechCON X A233
RETC B691
Revit 2019 A233
Revit 2020 B264
Revit 2021 B583, B878
Revit 2021 CZE A532a, B474, B475
Revit 2021 ENG A532a, B475
Revit 2022 A233
Revit 2022 CZE A738, B377, D1097, H209
Revit 2022 ENG A738, B377, D1097, H209
Rhino 6 A738, B583, D1097, H209
Rhino 7 A738, D1097, H209
River2D B691
R i386 3.5.1 B691
RoadPAC B264
RoVo A233
R x64 3.5.1 B691
R2D_Bed B691
R2D_Mesh B691
Safe Exam Browser B870, B973, Cs112
SAGA GIS 7.8.2 B691
SCDM 2020 R1 A534, B373
SCIA Engineer 18.1 B583
SCIA Engineer 19.1 B373
SCIA Engineer 19.1 64bit B475
SCIA Engineer 21.0 B373, B377
SETLANG.EXE B467, B470
SIMphoto B870, B973, Cs112
Simulace 2018 CZ A534
SketchUp Pro 2021 A738, D1097, H209
SketchUp 2017 B583, B870, B973, Cs112
Slic3r PE B583
SNAP Desktop B870, B973, Cs112
Solibri Model Viewer v9.1 B583
Storm and Sanitary Analysis 2021 B474
Storm+Sanit. Analysis 2022 A738, D1097, H209
Storm+Sanitary Analysis 2021 B475
Style Builder 2021 A738, D1097, H209
Surfer B691
Svetlo_s A534
Tekla BIMsight A738, B373, B377, B474, B475, B583, D1097, H209
Tekla Structures 2019i B373
Teplo – ENG A534
Teplo 2017 CZ A534
Teplo 2017 EDU B583
TeXstudio B467, B470
TOB A233
Tobii Pro Glasses Controller (x64) B870, B973, Cs112
Tobii Pro Lab (x64) B870, B973, Cs112
TopoL xT 9.5 B870, B973, Cs112
Uninstall ANSYS 2020 R1 A534
Unity 2018.3.7f1 (64-bit) B467, B470
UPS A233
Visio B583
Visual Studio 2019 B467, B470
VKO A233
VLC media player A233, A534, A738, B264, B373, B377, B467, B470, B474, B475, B583, B691, B870, B878, B973, B977, Cs112, D1097, H209
WinSCP B870, B973, Cs112
Word A233, A532a, A534, A738, B264, B373, B377, B467, B470, B474, B475, B583, B691, B870, B878, B973, B977, Cs112, D1097, H209
Workbench 2020 R1 A534, B373
Workbench 2021 R1 B878
Worksharing Monitor for Autodesk Revit 2019 A233
Worksharing Monitor for Autodesk Revit 2020 B264
Wufi2D A534
WUFI® 4 A534
xampp B475
XbimXplorer B467, B470
XnView A738, B870, B973, B977, Cs112, D1097, H209
Zorba A534
Ztraty 2018 CZ A534
ZZHP A233
3ds Max 2022 A738, B377, D1097, H209