VIC

Počítačové učebny

Počítačové učebny na FSv jsou buď ve správě Výpočetního a informačního centra (VIC FSv), nebo jednotlivých kateder. Tento údaj je vždy zmíněn v přehledu učeben dále na stránce. V případě problému s učebnou ve správě VIC FSv zadejte tiket do HelpDesku, v případě katederní učebny se obraťte na příslušnou katedru.

Prezenční přístup

Do počítačových učeben mají přístup zaměstnanci a prezenční doktorandi katedry, která učebnu spravuje, a dále vyučující předmětů rozvrhovaných do dané učebny v KOSu. Seznam vyučujících pro každou učebnu je uveden v přehledu níže. Učebny jsou přístupné od 600 do 2200 dle provozního řádu budovy. Pokud si katedra nerozhodne jinak, nejsou PC učebny samostatně přístupné pro studenty.

Přístupový systém

Technicky je v každé učebně příchodová a odchodová čtečka karet a panikové tlačítko. Pokud je učebna uzamčena, čtečka svítí trvale červeně, pokud je odemčena, svítí trvale zeleně.

Při vstupu do místnosti za účelem výuky přiložte DVAKRÁT Vaši kartu ČVUT na příchodovou čtečku. Dveře se odemknou a zůstanou odemčené a je možný průchod kohokoliv, jen stisknutím kliky bez přiložení karty. Při odchodu je nutné učebnu přiložením Vaší karty ČVUT na příchodovou nebo odchodovou čtečku opět uzamknout.

Po přiložení karty ČVUT na příchodovou čtečku pouze jednou, se dveře otevřou a po Vašem průchodu zůstanou zamčené. Ideální pro servis. Při odchodu rovněž jednou přiložíte kartu na vnitřní odchodovou čtečku.

Panikové tlačítko

Zevnitř každé učebny je panikové tlačítko, určené pro odchod v případě nefunkčnosti systému. Jako indikace tohoto stavu obsahuje systém malou sirénu, která po zmáčknutí panikového tlačítka začne houkat. Při použití panikového tlačítka informujte ihned obsluhu hlavní vrátnice, která zařídí návrat přístupového systému v učebně do provozního stavu.

Kontakt na hlavní vrátnici: +420 22435 4333

Vzdálený přístup

Pro vzdálený přístup do počítačových učeben provozuje VIC FSv virtualizovaný přístup do těchto učeben. Vzdáleně jsou přístupné všechny PC učebny provozované VIC FSv a některé provozované katedrami (záleží na rozhodnutí katedry). Konkrétní režim přístupu je popsán v přehledu níže.

Kompletní popis virtuálních učeben naleznete na stránce Virtuální počítačové učebny.

AV systém

Ve všech PC učebnách je instalován audiovizuální systém s dotykovým řídicím systémem, který umožňuje ovládání projekce a ozvučení učebny. K dispozici je Návod na ovládání řídicího systému.

Přehled počítačových učeben

studenti učebny = pro všechny studenty, kteří mají zapsán předmět vyučovaný v dané učebně
studenti katedry = pro všechny studenty, kteří mají na katedře zapsán alespoň jeden předmět

Učebna Správce Počet
stanic
Vzdálený přístup Čas vzdáleného
přístupu
Přístup na kartu / klíč
Nainstalovaný software
A140 K375 9+1 není provozován přehled pedagogů s přístupem na kartu
seznam software není k dispozici
A233 K125 21+1 studenti učebny Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
A532a K375 20+1 studenti učebny Po od 16:00
Út od 19:00
St od 17:00
Čt od 7:00
Pá od 14:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
A534 K375 20+1 studenti učebny Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
A738 K129 13+1 není provozován přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
Bs110 K155 6+1 není provozován vstup na klíč poskytne katedra
seznam software není k dispozici
Bs111 K155 11+1 není provozován přehled pedagogů s přístupem na kartu
seznam software není k dispozici
Bs112 K155 6+1 není provozován přehled pedagogů s přístupem na kartu
seznam software není k dispozici
Bs114 K155 není provozován přehled pedagogů s přístupem na kartu
seznam software není k dispozici
B255 K101 25+1 není provozován přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B264 K136 26+1 studenti učebny Po‑Út od 20:00
St od 19:00
Čt od 16:00
Pá od 10:00
So‑Ne celý den
vstup na klíč poskytne katedra
nainstalovaný software
B369 K101 21+1 není provozován přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B373 K375 16+1 studenti učebny Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B377 K375 29+1 studenti učebny Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B467 K128 10+1 všichni studenti Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B470 K128 12+1 všichni studenti Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B474 K375 15+1 studenti učebny Po od 7:00
Út od 17:00
St od 20:00
Čt od 16:00
Pá od 7:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B475 K375 15+1 studenti učebny Po od 16:00
Út od 17:00
St od 20:00
Čt od 18:00
Pá od 7:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B582 K135 14+1 není provozován přehled pedagogů s přístupem na kartu
seznam software není k dispozici
B583 K122 24+1 všichni studenti Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
vstup na klíč poskytne katedra
nainstalovaný software
B691 K375 20+1 studenti učebny Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B870 K155 21+1 studenti katedry Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B878 K375 17+1 studenti učebny Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B973 K155 21+1 studenti katedry Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
B977 K375 21+1 studenti učebny Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
D1097 K129 23+1 všichni studenti Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
přehled pedagogů s přístupem na kartu
nainstalovaný software
H209 K129 10+1 všichni studenti Po‑Pá od 20:00
So‑Ne celý den
vstup na klíč poskytne katedra
nainstalovaný software

Software nainstalovaný v učebnách

Access A233, A532a, A534, A738, B255, B264, B369, B373, B377, B467, B470, B474, B475, B870, B878, B973, B977, D1097, H209
Acrobat Reader A233, A532a, A738, B255, B264, B369, B373, B377, B474, B475, B691, B870, B878, B973, B977, D1097, H209
Acrobat Reader DC B467, B470, B583
Adobe Acrobat A534
Agisoft Metashape Professional (64 bit) B691
AISVDwgConverter B377
aladin A233
Ansys Viewer 2024 R1 B878
ArcGIS Pro B373, B691, B870, B878, B973
ArcMap 10.7 B870, B973
Area – ENG A534
Area 2017 CZ A534
ARCHICAD 25 CZE B377
ARCHICAD 26 CZE A738, B377, D1097, H209
ARCHICAD 27 CZE A738, D1097, H209
ARCHICAD 27 ENG A738, D1097, H209
Aspe 10 Klient B264
Atlas DMT Free B373, B691, B977
Atlas DMT 23.08.2 B373, B870, B973, B977
Atlas DMT 23.08.3 B691
AtlasFree3D B373, B691, B870, B973, B977
AutoCAD 2021 – Čeština (Czech) A233
AutoCAD 2023 CZE B691, B977
AutoCAD 2024 B583
AutoCAD 2024 CZE A532a, A534, A738, B373, B377, B474, B475, B691, B977, D1097, H209
AutoCAD 2024 ENG A532a, A738, B377, B474, B475, D1097, H209
Autodesk Fusion 360 B475
Autodesk InfraWorks A532a, B264, B377
Autodesk ReCap B264, B977
Autodesk ReCap Photo B977
AutoTURN 11 Demo - Autodesk Civil 3D 2021 - Čeština (Czech) B264
BASEMENT_v2.8 B878
Bastian A534
BIM Vision B467, B470, B475
BIM Vision (64 bit) B467, B470
BIMx Desktop Viewer A738, B377, D1097, H209
Bizagi Modeler B467, B470
Blender 3.6 A738, D1097, H209
Blender 4.0 A738, D1097, H209
BPDesk B474, B475
Building Design A534
BuildingDesign A532a
CADKON+ 2024 A233
Cinema 4D 2023 A738, D1097, H209
Cinema 4D 2024 A738, D1097, H209
CirTUV A233
CityEngine 2020.0 B870, B973
Civil Engineering Data Translator B264
Civil 3D 2023 - čeština metrické (Czech Metric) B264
Civil 3D 2024 Country Kits CZE B878
Civil 3D 2024 CZE - Imperial A532a, B377, B474, B475, B878
Civil 3D 2024 CZE - Metric A532a, A738, B377, B474, B475, B878, D1097, H209
Civil 3D 2024 ENG - Imperial A532a
Civil 3D 2024 ENG - Metric A532a
COMSOL Multiphysics 6.1 A233
CONNECTION Client B977
CONTEC stud B583
Corel CAPTURE X6 (64-Bit) A738, D1097, H209
Corel CONNECT X6 (64-Bit) A738, D1097, H209
CorelDRAW X6 (64-Bit) A738, D1097, H209
Corel PHOTO-PAINT X6 (64-Bit) A738, D1097, H209
Cube3D 2017 CZ A534
DB Browser (SQLite) B870, B973
DC Evaluator (DCE) 2024 R1 B878
Deep Zoom Composer B870, B973
DesignBuilder A233
Design Point Service (DPS) 2024 R1 B878
Design Review A532a
DIAL+ A534
DIALux evo A233
Digital Photo Professional 4 B870, B973
DIMOS A233
DIMTEL A233
Dlubal RFEM 6.02 B373, B377
Dlubal RSTAB 9.02 B377
DOSBox 0.74 B264
Double Commander B467, B470
Duplexing Wizard (64-Bit) A738, D1097, H209
eCognition Developer Trial B870, B973
eCognition Essentials Trial B870, B973
Emise A233
Energie – ENG A534
Energie 2020 CZ A534
Energie 2023 CZ A233, A534
Energie 2023 EN A534
EPANET 2.0 B373
EPA SWMM 5.1 B373
Erosion-3D B691
Esticon B264, B474
euroCALC 3 B583
euroCALC 4 B474, B475
Excel A233, A532a, A534, A738, B255, B264, B369, B373, B377, B467, B470, B474, B475, B583, B691, B870, B878, B973, B977, D1097, H209
FastStone Image Viewer B583, B691
FBX Review B377
Firefox A233, B255, B369, B467, B470, B583
Fotovoltaika 2017 CZ A534
Foxit PDF Reader A233
FSViewer B870, B973
FZK_Viewer B377
GDS A233
GDSP A233
GeoGebra B255, B369
Geomatica 2018 B870, B973
GEOMETR 18.0 B870, B973, B977
GEOMETR 20.0 B977
GeoWin Calc 5 B977
GeusISKN B977
GEUS 22.0 B977
GEUS 23.0 B870, B973
GEUS 27.0 B977
GIMP 2.10.12 B977
GitHub Desktop B870, B973
GLASTA5 A534
GNU Octave (GUI) B870, B973
GNU Octave 8.4 B255, B369
Google Earth Pro B691, B870, B973
Google Chrome A233, A532a, A534, A738, B264, B373, B377, B467, B470, B474, B475, B583, B691, B870, B878, B973, B977, D1097, H209
Groma B870, B973
Groma 12 B373, B977
Groma 13 B373, B977
Groundwater Vistas B691
HBV-light B878
HEC-HMS 4.11 B691
HEC-RAS 5.0.7 B373, B691, B878
HEC-RAS 6.4.1 B878
HOkruh A233
Honorář A233
Hugin - Panorama editor B870, B973
Hydrus-1D 4.xx B691
HYDRUS 3.x 64-bit B691
INSUL 9.0 A534
IrfanView 64 B264, B870, B973
jamovi 2 B255, B369
JupyterLab B870, B973
Katalogy A233
Kokeš B977
Kokeš ČÚZK B977
Kokeš Trial B870, B973
Komín A233
KROS 4 B474, B475, B583
LAYMED-TP170_CSN_EN B264
LayOut 2023 A738, D1097, H209
LayOut 2024 A738, D1097, H209
Lumion 2024 Student A738, D1097, H209
MATLAB R2018a B870, B973
MATLAB R2019a B467, B470
MATLAB R2020a B373, B977
MATLAB R2021a B475, B878
MATLAB R2023a B255, B369, B691
Mechanical APDL 2024 R1 B878
Mechanical 2024 R1 B878
MEP Fabrication Data Manager Sync - Tech Preview B264
Meshgen Area 2018 32-bit A534
Mezera 2017 CZ A534
Microsoft Edge B255, B369, B870, B973
Microsoft Teams B583
MicroStation CONNECT Edition B870, B973, B977
MicroStation V8i (SELECTseries 4) B977
MicroStation V8i (SS 4) B870, B973
MIKE Zero B691
Modelio Open Source 3.8 B467, B470
Motion Post 2024 R1 B878
Motion Pre 2024 R1 B878
Motion Solver Runner 2024 R1 B878
MySQL-Front B467, B470
Nástroje PROTECH A233
Navisworks Manage 2023 B264
Navisworks Manage 2024 A738, B377, B474, B475, B583, D1097, H209
Navisworks Manage 2024 (BIM 360) A738, B377, B474, B475, D1097, H209
Nepruzvucnost 2010 CZ A534
OBS Studio B870, B973
OCAD 12 Mapping Solution 64-bit B870, B973
OdeonCombined A534
OSGeo4W Setup B691
PDF Architect 7 B977
PDFCreator B870, B973, B977
pgAdmin 4 v7 B870, B973
Photomatix Basic B870, B973
PHOTOMOD 6 Lite x64 B870, B973
PHOTOMOD 6 Lite x64 GeoMosaic B870, B973
PmPro40 B870, B973
Podlahy A233
Power BI Desktop B475
PowerPoint A233, A532a, A534, A738, B255, B264, B369, B373, B377, B467, B470, B474, B475, B583, B691, B870, B878, B973, B977, D1097, H209
PROCONOM B264
Project B474, B583
Pronterface B583
PrusaControl B583
Prusa G-code Viewer B583
PrusaSlicer B583
PrusaSlicer 2.4.0 A233
PrusaSlicer 2.5.2 B475
PrusaSlicer 2.7.1 B583
PSPad B474, B475, B977
PSPad editor B870, B973
PyCharm Community Edition 2023.2.1 B870, B973
Python 3.11 B255, B369
P6 Professional 18 (x64) B583
QGIS Desktop 3.28.15 B691
QGIS Desktop 3.34 B870, B973
Qt Creator 12.0 B870, B973
Qt Designer with QGIS 3.28.15 custom widgets B691
RapidMiner 5 B467, B470
RAUCAD TechCON X A233
RETC B691
Revit 2019 A233
Revit 2022 A233
Revit 2023 B264, B977
Revit 2024 A233, B583, B878, B977
Revit 2024 CZE A532a, A738, B377, B474, B475, D1097, H209
Revit 2024 ENG A532a, A738, B377, B474, B475, D1097, H209
Rhino 6 B583
Rhino 7 A738, D1097, H209
Rhino 8 A738, B255, B369, D1097, H209
River2D B691
R i386 3.5.1 B691
Robot Structural Analysis Professional 2024 A532a, B377, B475
RoVo A233
RStudio B255, B369
R x64 3.5.1 B691
R x64 4.3 B255, B369
R2D_Bed B691
R2D_Mesh B691
Safe Exam Browser B870, B973
SAGA GIS 7.8.2 B691
Salamander (x64) A233
SCIA Engineer 19.1 B373, B475
SCIA Engineer 21.1 B373, B377
SCIA Engineer 22.1 A738, B377, D1097, H209
SCIA Engineer 24.0 A738, D1097, H209
SETLANG.EXE B467, B470
Simcenter STAR-CCM+ Viewer 2210 (17.06.007) A534
Simcenter STAR-CCM+ 2210 (17.06.007-R8) A534
SIMphoto B870, B973
Simulace 2018 CZ A534
SketchUp Pro 2023 B255, B369
SketchUp 2017 B255, B369, B870, B973
SketchUp 2023 A738, D1097, H209
SketchUp 2024 A738, D1097, H209
Slic3r PE B583
Smart Client B377
SNAP Desktop B870, B973
Solibri Model Viewer v9.1 B583
Sound - Analysis & Specification 2024 R1 B878
SSA 2024 A738, D1097, H209
Style Builder A738, D1097, H209
Surfer B691
Svetlo_s A534
Tekla BIMsight A738, B373, B377, B474, B475, D1097, H209
Tekla Structures 2019i B373
Teplo – ENG A534
Teplo 2017 CZ A534
TeXstudio B467, B470
TOB A233
Tobii Pro Glasses Controller (x64) B870, B973
Tobii Pro Lab (x64) B870, B973
TopoL xT 9.5 B870, B973
TRISCO16 A534
Trisco2D2 A534
TV - norma ČSN EN 12831 A233
TV22 - norma ČSN EN 12831 A233
Twinmotion 2023.2 For Revit B475
Twinmotion 2023.2.3 EDU A738, D1097, H209
Unity 2018.3.7f1 (64-bit) B467, B470
UPS A233
Visio B583
Visual Studio Code B870, B973
Visual Studio 2019 B467, B470
VKO A233
VLC media player A233, A534, A738, B264, B373, B377, B467, B470, B474, B475, B583, B691, B878, B977, D1097, H209
Výpočty A233
WinSCP B870, B973
Word A233, A532a, A534, A738, B255, B264, B369, B373, B377, B467, B470, B474, B475, B583, B691, B870, B878, B973, B977, D1097, H209
Workbench 2024 R1 B878
Worksharing Monitor for Autodesk Revit 2019 A233
Wufi2D A534
WUFI® 4 A534
xampp B475
XbimXplorer B467, B470
XnView A738, B870, B973, B977, D1097, H209
Zorba A534
Ztraty 2018 CZ A534
ZZHP A233
3ds Max 2024 A738, B377, D1097, H209