Přehled datových úložišť

Na VIC FSv provozujeme několik diskových polích. Jaké zvolit záleží na tom, jaká data potřebujete uložit.

Úložiště pro data uživatelů a projektů, se kterými se denně pracuje

Nabízíme vysoce dostupné diskové pole rozložené do dvou lokalit. Data jsou dostupná i při výpadku jedné z lokalit.

Slouží pro data studentů i zaměstnanců, pro sdílení dat mezi katedrami a studenty, nebo mezi katedrami navzájem.

Datové úložiště pravidelně vytváří snapshoty. To jsou body v čase, ke kterým se lze vrátit. Několik hodinových, denních, týdenních a měsíčních.

Každý zaměstnanec a student, a také každá katedra jako celek, mají automaticky připravenou svoji domovskou složku. Můžete se k ní připojit teď hned. Následující tabulka obsahuje síťové cesty k úložišti a doporučené pojmenování namapovaných disků.

Disk Síťová cesta Automaticky
založené?
Kvóta Nejstarší
záloha
Účel
H: \\data.fsv.cvut.cz\Users\novakpet\Home ano 100GB #3 8 týdnů Domovská složka studenta, nebo zaměstnance. Namísto novakpet použijte Vaše ČVUT přihlašovací jméno.
K: \\data.fsv.cvut.cz\Shares\K100 ano 8 týdnů Složka pro sdílení dat v rámci katedry, nebo z katedry studentům. Namísto K100 použijte číslo vaší katedry.
S: \\data.fsv.cvut.cz\Shares ano 8 týdnů Složky všech kateder (pracovišť).
P: \\data.fsv.cvut.cz\Shares\Projects ne, na požádání 8 týdnů Složky specifických projektů.

Poznámka #1: Doporučujeme používat písmenko disku podle tabulky. Na fakultě je to zavedená konvence. Snáze se tak řeší problémy.

Poznámka #2: Složky kateder obsahují dvě podsložky. Do obou mohou zapisovat pouze pracovníci katedry (více o rolích).

  • Public - přístupná pro čtení všem z FSv ČVUT (role B-11000-SUMA-OSOBA-CVUT)
  • Private - přístupná pro čtení pouze pracovníkům katedry (role B-11xxx-PRACOVNIK)

Poznámka #3: Kvótu lze v odůvodněných případech navýšit. Požadavky zadávejte prosím do HelpDesku.

Poznámka #4: Oprávnění pro přístup ke složkám projektu je vždy individuální a určuje ho správce projektu. Ten si musí oprávnění ohlídat například i při ukončení vazby osoby na projekt.

Úložiště pro zálohy

Pro zálohy nabízíme starší typ diskového pole. Je taktéž rozděleno do dvou lokalit a při výpadku jedné jsou data stále dostupná. Při technické poruše může dojít k přerušení provozu na dobu neurčitou, řádově dny. Data se neztratí, budou pouze dočasně nedostupná.

Slouží obvykle pro denní zálohy dat. Například bitové kopie disků známé z programu Zálohování ve Windows. Anebo pro velké objemy dat u kterých nevadí několikadenní nedostupnost při poruše.

I zde se pravidelně vytváří snapshoty, ale ne tak často. Zhruba několik denních a týdenní.

Následující tabulka obsahuje síťové cesty k úložišti.

Síťová cesta Automaticky
založené?
Účel
\\backup.fsv.cvut.cz\Users\novakpet ano Zálohy dat studenta, nebo zaměstnance. Namísto novakpet použijte Vaše uživatelské jméno ČVUT.
\\backup.fsv.cvut.cz\Units\K100 ne, na požádání Zálohy katederních dat, například serverů. Namísto K100 použijte číslo vaší katedry.

Poznámka #1: Katedrový správce si může požádat o nový login a heslo pro přístup, aby ho mohl použít pro automatizované zálohy.

Úložiště pro disky virtuálních počítačů

Uvádíme zde pouze pro úplnost. Jedná se o velmi rychlé SSD rozložené přes dvě lokality a je zálohováno do třetí lokality.

Na datové pole se ukládají disky virtuálních počítačů, které VIC pro fakultu, nebo katedry provozuje. Za běžných okolností není uživatelům přímo dostupné.