Seznam členů Vědecké rady FSv

 

Interní členové:

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - děkan
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák - proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
prof. Ing. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. - proděkanka pro pedagogickou činnost
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. - Katedra mechaniky
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. - Katedra matematiky
prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. - Katedra materiálového inženýrství a chemie
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - Katedra konstrukcí pozemních staveb
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec - Katedra architektury
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - Katedra technologie staveb
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - Katedra mechaniky
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - Katedra technických zařízení budov
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. - Katedra betonových a zděných konstrukcí
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka - Katedra geomatiky
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - Katedra geotechniky
prof. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger - Katedra architektury
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. - Katedra speciální geodézie
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. - Katedra konstrukcí pozemních staveb
prof. Ing. Jan Vítek, CSc. - Katedra betonových a zděných konstrukcí
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - Katedra hydrauliky
prof. Ing. František Wald, CSc. - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Externí členové:

Ing. Martin Doksanský (generální ředitel - SMP CZ a.s.)
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (ředitel - ÚTAM AV ČR v.v.i.)
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D., MBA (náměstkyně ministryně MMR ČR)
Ing. Pavel Křeček (ČKAIT)
Ing. arch. Vlasta Poláčková (Urbanistický atelier UP - 24, místopředsedkyně AUUP ČR)
Ing. Karel Večeře (předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního)
Ing. Pavel Pilát (Metrostav a.s.)
RNDr. Petr Kubala (generální ředitel - Povodí Vltavy s.p.)
Mgr. Karel Ksandr (generální ředitel - Národní technické muzeum)
Ing. Petr Valdman (ředitel - Státní fond životního prostředí ČR)
Ing. Marcel Soural (předseda představenstva - Trigema a.s.)
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. (generální sekretář - Asociace inovačního podnikání ČR)

Mimořádní členové:

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. (děkan Fakulty stavební VUT Brno)
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. (děkan Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava)
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (děkan Fakulty stavební STU Bratislava, SR)
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. (děkan Fakulty stavební TU Košice, SR)
prof. Ing. Marián Drusa, PhD. (děkan Fakulty stavební Žilinské university, SR)
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (děkan Fakulty architektury ČVUT)
doc. Ing. Jiří Kolísko, CSc. (ředitel Kloknerova ústavu ČVUT)
doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. (ředitel UCEEB ČVUT)
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr.h.c. (emeritní rektor ČVUT)
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (emeritní rektor ČVUT)
prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. (Katedra mechaniky)
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. (Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví)