Seznam členů Vědecké rady FSv

Interní členové

Máca, Jiří, prof. Ing., CSc. / děkan / Fakulta stavební
Kabele, Karel, prof. Ing., CSc. / proděkan pro rozvoj a vnější vztahy / Fakulta stavební
Patzák, Bořek, prof. Dr. Ing. / proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta stavební
Pavelka, Karel, prof. Dr. Ing. / proděkan pro zahraniční vztahy / Fakulta stavební
Pešková, Zuzana, prof. Ing. arch., Ph.D. / proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební
Bittnar, Zdeněk, prof. Ing., DrSc. / zaměstnanec / katedra mechaniky / Fakulta stavební
Bobok, Jozef, doc. RNDr., CSc. / vedoucí / katedra matematiky / Fakulta stavební
Černý, Robert, prof. Ing., DrSc. / vedoucí / katedra materiálového inženýrství a chemie / Fakulta stavební
Dostál, Tomáš, prof. Dr. Ing. / vedoucí / katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství / Fakulta stavební
Hájek, Petr, prof. Ing., CSc. / zaměstnanec / katedra konstrukcí pozemních staveb / Fakulta stavební
Hulec, Mikuláš, prof. Akad. arch. / vedoucí / katedra architektury / Fakulta stavební
Jarský, Čeněk, prof. Ing., DrSc. / zaměstnanec / katedra technologie staveb / Fakulta stavební
Jirásek, Milan, prof. Ing., DrSc. / zaměstnanec / katedra mechaniky / Fakulta stavební
Kupka, Jiří, prof. Ing. arch., Ph.D. / vedoucí / katedra urbanismu a územního plánování / Fakulta stavební
Novák, Jiří, prof. Ing., Ph.D. / vedoucí / katedra fyziky / Fakulta stavební
Pruška, Jan, doc. Dr. Ing. / vedoucí / katedra geotechniky / Fakulta stavební
Ryjáček, Pavel, prof. Ing., Ph.D. / vedoucí / katedra ocelových a dřevěných konstrukcí / Fakulta stavební
Schneiderová Heralová, Renáta, prof. Ing., Ph.D. / vedoucí / katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví / Fakulta stavební
Šenberger, Tomáš, prof. Ing. arch. / zaměstnanec / katedra architektury / Fakulta stavební
Štroner, Martin, prof. Ing., Ph.D. / vedoucí / katedra speciální geodézie / Fakulta stavební
Tywoniak, Jan, prof. Ing., CSc. / zaměstnanec / katedra konstrukcí pozemních staveb / Fakulta stavební
Vítek, Jan, prof. Ing., CSc. / zaměstnanec / katedra betonových a zděných konstrukcí / Fakulta stavební
Vogel, Tomáš, prof. Ing., CSc. / vedoucí / katedra hydrauliky a hydrologie / Fakulta stavební
Vráblík, Lukáš, doc. Ing., Ph.D. / vedoucí / katedra betonových a zděných konstrukcí / Fakulta stavební

Externí členové

Doksanský, Martin, Ing. / místopředseda představenstva / SMP CZ a.s.
Grabmüllerová, Daniela, Ing. arch., Ph.D., MBA / náměstek ministra / MMR ČR
Heran, Jaroslav, Ing., MBA / generální ředitel / Metrostav a.s.
Koranda, Tomáš, Ing. / předseda představenstva / Hochtief CZ a.s.
Ksandr, Karel, Mgr. / generální ředitel / Národní technické muzeum
Kubala, Petr, RNDr. / generální ředitel / Povodí Vltavy s.p.
Pospíšil, Stanislav, prof. Dr. Ing., Ph.D. / Externí člen VR
Součková, Viktorie, MgA. / ředitel / Bogle Architects
Špalek, Robert, Ing. / předseda / ČKAIT
Švejda, Pavel, doc. Ing., CSc., FEng. / generální sekretář / Asociace inovačního podnikání ČR
Valdman, Petr, Ing. / ředitel / Státní fond životního prostředí ČR
Večeře, Karel, Ing., CSc. / předseda / Český úřad zeměměřický a katastrální

Mimořádní členové

Císlerová, Milena, prof. Ing., CSc. / zaměstnanec / katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství / Fakulta stavební / ČVUT
Drochytka, Rostislav, prof. Ing., CSc. / děkan / Fakulta stavební / VUT Brno
Drusa, Marián, prof. Ing., Ph.D. / děkan / Fakulta stavební / Žilinská univerzita
Hlaváček, Dalibor, doc. Ing. arch., Ph.D. / děkan / Fakulta architektury / ČVUT
Jára, Robert, Ing., Ph.D. / ředitel / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov / ČVUT
Katunský, Dušan, prof. Ing., CSc. / děkan / Stavebná fakulta / TUKE Košice
Kohoutková, Alena, prof. Ing., CSc. / prorektor pro výstavbu / České vysoké učení technické v Praze / ČVUT
Kolísko, Jiří, prof. Ing., Ph.D. / ředitel / Kloknerův ústav / ČVUT
Konvalinka, Petr, prof. Ing., CSc., FEng. / vedoucí / experimentální centrum / Fakulta stavební / ČVUT
Peřinková, Martina, prof. Ing., Ph.D. / děkan / Fakulta stavební / VŠB-TU Ostrava
Přibyl, Ondřej, prof. Ing., Ph.D. / děkan / Fakulta dopravní / ČVUT
Šejnoha, Jiří, prof. Ing., DrSc.
Tomek, Aleš, doc. Ing., CSc. / zaměstnanec / katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví / Fakulta stavební / ČVUT
Unčík, Stanislav, prof. Ing., Ph.D. / děkan / Fakulta stavební / STU Bratislava
Wald, František, prof. Ing., CSc. / zaměstnanec / katedra ocelových a dřevěných konstrukcí / Fakulta stavební / ČVUT
Witzany, Jiří, prof. Ing., DrSc. / zaměstnanec / katedra konstrukcí pozemních staveb / Fakulta stavební / ČVUT