Přijímací řízení do magisterského studia FSv ČVUT v Praze

Zkušebních otázky z písemné přijímací zkoušky

Správné odpovědi jsou přímo u každé otázky v testu zdůrazněny tučně nebo červeně.

 

Studijní program: Stavební inženýrství
studijní obor: Konstrukce pozemních staveb
studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby
studijní obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
studijní obor: Inženýrství životního prostředí
studijní obor: Projektový management a inženýring
studijní obor: Materiálové inženýrství
studijní obor: Stavební management
studijní obor: Příprava, realizace a provoz staveb

 

Studijní program: Integrální bezpečnost staveb
studijní program: Integrální bezpečnost staveb

 

Studijní program: Geodézie a kartografie
studijní obor: Geodézie a kartografie
studijní obor: Geomatika

 

Studijní program: Architektura a stavitelství
studijní program: Architektura a stavitelství

 

Studijní program: Civil Engineering
studijní obor: Building Structures

 

Studijní program: Budovy a prostředí
studijní obor: Budovy a prostředí

 

Studijní program: Inteligentní budovy
studijní program: Inteligentní budovy

 

Studijní program: Water and Environmental Engineering
studijní program: Water and Environmental Engineering