Zprávy o průběhu přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia

 

Ve zprávách o průběhu přijímacího řízení najdete např. počet podaných přihlášek, počet přijatých studentů ke studiu, počty studentů přijatých na jednotlivé studijní obory, ...

 

Akademický rok:

2020/2021   |   2019/2020   |   2018/2019   |   2017/2018   |   2016/2017   |   2015/2016   |   2014/2015   |   2013/2014   |  
2012/2013 - SI ; AS ; GK ; BP ; IB ; CE   |   2011/2012   |   2010/2011   |   2009/2010   |   2008/2009