Poplatky spojené s doktorským studiem

 

Plné znění "Článku 11 - Poplatky spojené se studiem" - ve Statutu ČVUT

 

Aktuální vyhlášky vztahující se k poplatkům spojeným se studiem