Školitelé doktorského studia

 

Každý profesor, docent a doktor věd (zaměstnanec Fakulty stavební) se může stát školitelem bez schválení příslušné Vědecké rady.

Ostatní význační odborníci musí být schváleni Vědeckou radou na základě Žádosti o schválení školitele bez příslušných titulů (tj. bez titulu profesor, docent, DrSc.), kterou podává vedoucí katedry na oddělení VaV. Tato žádost musí být schválena VR nejpozději do nástupu studenta, kterého daný školitel povede po celé doktorské studium.

 

  • Žádost o schválení školitele bez příslušných titulů (tj. bez titulu profesor, docent, DrSc.)    DOC ; PDF
  • Žádost o školitele-specialistu    DOC ; PDF
  • Žádost školitele o navýšení počtu doktorandů    DOC ; PDF