Stáž pro doktorandy

 

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, případně jiná forma předem schválené účasti na mezinárodní spolupráci, kterou na návrh školitele schvaluje předseda oborové rady.

Každý doktorand musí podat
"Žádost o povolení vykonání zahraniční stáže v rámci doktorského studia"    DOC ; PDF
Tuto žádost schvaluje školitel, vedoucí katedry a předseda ORP.

Po vykonání zahraniční stáže je nutné dodat na oddělení V a V potvrzení o jejím absolvování.