116/2022 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 10. května 2022,

 

kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 


 

Čl. I

Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb., se mění takto:

  1. V § 4 písm. a) se částka „37,10 Kč“ nahrazuje částkou „44,50 Kč“.
  2. V § 4 písm. c) se částka „36,10 Kč“ nahrazuje částkou „47,10 Kč“.

 


 

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 


 

Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.