Rada Centra experimentální geotechniky

Board of the Centre for Experimental Geotechnics

 

Předseda / chairman:
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák

Členové / members:
doc. Dr. Ing. Jan Pruška
Ing. Jiří Šťástka, Ph.D.
doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.