Rada Vodohospodářského experimentálního centra

Board of the Water Management Experimental Centre

 

Předseda / chairman:
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák

Členové / members:
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Ing. Milan Zukal, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.