Katedra konstrukcí pozemních staveb (K124) - Předměty

Přehled předmětů vypsaných katedrou v minulém, současném a příštím semestru.

Bílá kniha obsahuje všechny důležité informace o povinných a povinně volitelných předmětech zařazených do studijních plánů jednotlivých studijních programů a volitelných předmětech.

Bakalářské a magisterské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
124AKDO
česky
Akustika a denní osvětlení - vybrané statě
124YADO
česky
Akustika a denní osvětlení budov
124BPRO
anglicky
Bachelor Project
124BAPC
česky
Bakalářská práce
124BAPR
česky
Bakalářská práce
124BAPQ
česky
Bakalářská práce
124BPAA
česky
Bakalářská práce
124BIMR
anglicky
BIM - Revit Architecture
124XBGA
česky
BIM Graphisoft ArchiCAD
124YBM1
česky
BIM pro pozemní stavby 1
124XBM2
česky
BIM pro pozemní stavby 2
124XBDS
česky
Biologická degradace staveb
124BPH
anglicky
Building Physics
124BQCA
anglicky
Building Quality Complex Assessment
124BS1E
anglicky
Building Structures - E
124BSD1
anglicky
Building Structures 1
124BSD2
anglicky
Building Structures 2
124BSD3
anglicky
Building Structures 3
124BS04
anglicky
Building Structures 4
124CAE
anglicky
CAD Systems: AutoCAD 1
124CADE
anglicky
CAD 1 (E)
124YCPV
česky
Cirkulární principy ve výstavbě budov
124EDC
anglicky
Civil Engineering in Developing Countries
124YKSE
anglicky
Complex Construction Detailing
124YDSR
česky
Demolice staveb a recyklace materiálů
124DSHE
anglicky
Diagn. and Surveying of Hist. Buildings
124DSHB
anglicky
Diagnosis and Surveying of Historical Buildings
124YDPH
česky
Diagnostika, průzkum a hodn.stav.konstr.
124DPP
anglicky
Diploma Project
124DPM
česky
Diplomová práce
124YDRS
česky
Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy
124YEOT
anglicky
Energy Optimised Timber Buildings
124PDRD
anglicky
Failures, Deterioration, Renovations
124PDRE
anglicky
Failures ,Deterioration, Renovations
124FPJ
česky
124FSHB
anglicky
Fire Safety and Healthy Buildings
124XHVK
česky
Halové a velkorozponové konstr. budov1
124YHVK
česky
Halové a velkorozponové konstrukce budov
124HRRB
česky
Historické konstrukce a rekonstrukce budov
124YHKB
česky
Hodnocení komplexní kvality budov
124IBUD
anglicky
Integrated Building Design
124IBD
anglicky
Integrated Building Design
124INBB
česky
Integrované navrhování budov
124YIKS
česky
Interakce konstrukcí a částí staveb
124XRZ1
česky
Inženýrství v rozvojových zemích 1    
124XRZ2
česky
Inženýrství v rozvojových zemích 2    
124IZSQ
česky
IZS a ochrana obyvatelstva Q
124KK01
česky
Kompletační konstrukce C
124KKT
česky
Kompletační konstrukce E
124KKL
česky
Kompletační konstrukce L
124KKQ
česky
Kompletační konstrukce Q
124KKR
česky
Kompletační konstrukce R
124YKSD
česky
Komplexní stavební detail
124KOSD
česky
Komplexní stavební detail
124KPKP
česky
Konstrukce poz. staveb - komplexní přehled
124XLOP
česky
Lehké obvodové pláště a prosklené konstrukce
124YLOP
česky
Lehké obvodové pláště budov
124LGAE
anglicky
Lighting and Acoustics
124YMMS
česky
Matematické modelování ve stavební fyzice
124MAKO
česky
Materiál a konstrukce
124XMDO
česky
Měření denního osvětlení
124MTTV
česky
Měření tepelně-technických veličin
124MDPV
česky
Modelování dynamiky požáru a evakuace
124YMSD
česky
Modelování stavebně-fyzikálních dějů
124BC01
anglicky
Non-loadbearing Construction
124YNAK
česky
Numerická analýza konst. pozem. stav.
124YNAS
česky
Numerická analýza ve stavební fyzice
124XVTK
česky
Ochrana a nová využití továrních komínů
124OSIB
česky
Osvětlení a akustika
124XPAM
česky
Parametrické navrhování
124YPRS
česky
Poruchy a rekonstrukce budov
124YPR1
česky
Poruchy a rekonstrukce budov 1
124PSHB
česky
Poruchy a sanace historických budov
124PDRC
česky
Poruchy, degradace, rekonstrukce
124PDRQ
česky
Poruchy, degradace, rekonstrukce Q
124PSA1
česky
Pozemní stavby A1
124PSA2
česky
Pozemní stavby A2
124PSA3
česky
Pozemní stavby A3
124PSA4
česky
Pozemní stavby A4
124PS1E
česky
Pozemní stavby 1
124PSI1
česky
Pozemní stavby 1I
124PSR1
česky
Pozemní stavby 1R
124PSI2
česky
Pozemní stavby 2I
124PSR2
česky
Pozemní stavby 2R
124PS3C
česky
Pozemní stavby 3C
124PS3Q
česky
Pozemní stavby 3Q
124PS4C
česky
Pozemní stavby 4
124PBZN
česky
Pož. bezp. a zdrav. nezávadnost budov
124YPZB
česky
Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov
124PBSQ
česky
Požární bezpečnost staveb Q
124PORE
česky
Požární represe
124XPOZ
česky
Požární zabezpečení staveb
124PRPO
česky
Právo a požární ochrana
124YPFS
česky
Prefabrikované konstrukce
124YPBS
česky
Principy požární bezpečnosti staveb
124PRO
česky
124PE1
česky
124P01C
česky
124PR1Q
česky
124P02C
česky
124PR2Q
česky
124P03C
česky
124P04C
česky
124XPSM
česky
Přírodní stavební materiály
124XPSP
česky
Přírodní stavitelství v praxi
124YRHS
česky
Rekonstrukce historických a památkových staveb
124XRSP
česky
Rekonstrukce střešních plášťů
124EOB1
anglicky
Seminar on Energy-optimized Buildings 1
124SEM
česky
Seminární práce
124SPB1
česky
Specializovaný projekt 1
124SPB2
česky
Specializovaný projekt 2
124SPP
česky
Specifické požární provozy
124SDET
česky
Stavební detail
124SF01
česky
Stavební fyzika
124XSFO
česky
Stavební fyzika - osvětlení, akustika
124SF1
česky
Stavební fyzika 1
124SFA
česky
Stavební fyzika 1A
124SF2B
česky
Stavební fyzika 2
124ST1
česky
Stavební tepelná technika 1
124ST2B
česky
Stavební tepelná technika 2
124SDP1
anglicky
Structural Design, Project 1
124SDP2
anglicky
Structural Design, Project 2
124SDP3
anglicky
Structural Design Project 3
124SDP4
anglicky
Structural Design Project 4
124YSPB
česky
Střešní pláště budov
124XCAP
česky
Systémy CAD: AutoCAD pokročilý
124XCA1
česky
Systémy CAD: AutoCad 1
124XCA2
česky
Systémy CAD: AutoCad 2
124XCN1
česky
Systémy CAD: Nemetschek 1
124TPBU
anglicky
Thermal Protection of Buildings
124UPST
česky
Úvod do pozemního stavitelství
124XZK
česky
Zakreslování stavebních konstrukcí
124YZSK
česky
Zakreslování stavebních konstrukcí

Doktorské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
D24BIP
anglicky
Building integrated photovoltaics
D24CMA
anglicky
Calculation methods in building and room acoustics
D24EXA
anglicky
Experimental methods in building and room acoustics
D24EXM
anglicky
Experimental methods in hygrothermal protection of buildings
D24EMA
česky
Experimentální metody ve stavební a prostorové akustice
D24EMS
česky
Experimentální metody ve stavební tepelné technice
D24HKS
česky
historické konstrukce do 19. stol.
D24KSV
česky
Konstrukčně statická problematika navrhování výškových budov
D24KPA
česky
Konstrukční a prostorová akustika
D24MMO
česky
Matematické modelování ve stavební fyzice pro doktorandy
D24MHK
česky
Metody hodnocení komplexní kvality v rámci životního cyklu
D24MAS
anglicky
Modelling of hygrothermal processes in buildings
D24MTV
česky
Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách
D24OBK
česky
Obalové konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky
D24OCH
česky
Ochrana staveb proti vodě, mikroorganismům a radonu
D24FZS
česky
Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb
D24FZS_EN
anglicky
Optimization and Multicriterial Evaluation of Functional Performance of Building Structures
D24RAD
anglicky
Radon transport through building materials nad structures
D24TDL
anglicky
Selected topics in daylighting
D24SFP
česky
Stavebně fyzikální problematika kompletačních konstrukcí
D24SPA
česky
Stavební a prostorová akustika
D24TEO
česky
Tepelná ochrana budov pro doktorandy
D24TOB
česky
Tepelná ochrana budov v environmentálních souvislostech
D24TPB
anglicky
Thermal protection of buildings in environmental perspective
D24TRN
česky
Transport radonu stavebními materiály a konstrukcemi
D24PSR
česky
Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb
D24PBB
česky
Vybrané statě z požární bezpečnosti budov
D24SST
česky
Vybrané statě ze stavební světelné techniky
D24DOS
česky
Vybrané stati z denního osvětlení
D24VMA
česky
Výpočtové metody ve stavební a prostorové akustice