Katedra geotechniky (K135) - Předměty

Přehled předmětů vypsaných katedrou v minulém, současném a příštím semestru.

Bílá kniha obsahuje všechny důležité informace o povinných a povinně volitelných předmětech zařazených do studijních plánů jednotlivých studijních programů a volitelných předmětech.

Bakalářské a magisterské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
135BPRO
anglicky
Bachelor Project
135BAPZ
česky
Bakalářská práce
135BAPQ
česky
Bakalářská práce
135BAPK
česky
Bakalářská práce
135BAPC
česky
Bakalářská práce
135CMGE
anglicky
Computing and Computer Modelling in Geotechnical Eng.
135DPP
anglicky
Diploma Project
135DPM
česky
Diplomová práce
135DISE
česky
Diplomový seminář
135DYGK
česky
Dynamika geotechnických konstrukcí
135FS01
anglicky
Foundation of Structures
135FS02
anglicky
Foundation of Structures 2
135XGPR
česky
Geologické praktikum
135GEA
česky
135GM2R
česky
Geomechanika R2
135GM01
česky
Geomechanika 1
135GM2I
česky
Geomechanika 2I
135YGEM
česky
Geotechnický monitoring
135YGSM
česky
Geotechnický software pro numerické modely
135GET
česky
Geotechnika
135XGZP
česky
Geotechnika a životní prostředí
135YING
česky
Inženýrská geologie
135XKA
česky
Kámen v architektuře
135YKA
česky
Kámen v architektuře
135YMPK
česky
Mechanika podzemních konstrukcí
135XMPS
česky
Mechanika podzemních staveb Z
135MZA
česky
Mechanika zemin a zakládání staveb
135PZMH
česky
Podzemní stavby a mechanika hornin
135YPZU
česky
Podzemní urbanismus
135XPGZ
česky
Polní geotechnické zkoušky
135DISZ
česky
Projekt
135YDPJ
česky
Projekt D
135PZ02
česky
Projekt 2
135P02C
česky
Projekt 2C
135P03C
česky
Projekt 3C
135P04C
česky
Projekt 4C
135SOM1
anglicky
Soil Mechanics 1
135SOM2
anglicky
Soil Mechanics 2
135SDP2
anglicky
Structural Design Project 2
135SDP3
anglicky
Structural Design Project 3
135SDP4
anglicky
Structural Design Project 4
135YVPZ
česky
Výpočty podzemních konstrukcí na počítači
135YVZK
česky
Výpočty základových konstrukcí na počítači
135ZPS
česky
Zakládání a podzemní stavby
135ZSVT
česky
Zakládání staveb
135ZSH
česky
Zakládání staveb a hydrogeologie
135ZSE
česky
Zakládání staveb E
135ZSVV
česky
Zakládání staveb V
135ZS01
česky
Zakládání staveb 1
135ZS02
česky
Zakládání staveb 2
135XZSZ
česky
Zakládání staveb 2Z
135YZAL
česky
Základy lomařství
135XZAL
česky
Základy lomařství
135YZKS
česky
Zemní konstrukce

Doktorské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
D35DZ
česky
Dynamika zemin
D35DZH
česky
Dynamika zemin a hornin
D35ZKVS_EN
anglicky
Earth Structures in Hydro and Environmental Engineering
D35GEO
česky
Geologie a hydrogeologie
D35GMZ_EN
anglicky
Geotechnical Monitoring and Field Experiments
D35GMZ
česky
Geotechnický monitoring a terénní zkoušky
D35MPS
česky
Mechanika podzemních staveb
D35MRPK_EN
anglicky
Modeling for natural disaster management
D35MRPK
česky
Modelování pro řízení při přírodních katastrofách
D35NVP_EN
anglicky
Numerical Calculations of Underground Construction
D35NVP
česky
Numerické výpočty podzemních staveb
D35ODP
česky
Odpady, hospodaření s odpady
D35VSMZ_EN
anglicky
Selected Items of Soil Mechanics and Environmental Geotechnics
D35DZ_EN
anglicky
Soil Dynamics
D35VSMZ
česky
Vybrané statě z mechaniky zemin a environmentální geotechniky
D35VZP
česky
Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou regeneraci a novou výstavbu
D35ZKVS
česky
Zemní konstrukce vodních a environmentálních staveb