Katedra silničních staveb (K136)


E-mail
k136@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 4421
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra silničních staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku dopravního inženýrství, projektování pozemních komunikací, výstavby, rekonstrukce a údržby silnic, dálnic, městských komunikací a letišť. Ve všech těchto oblastech je teoretická výuka doplňována výukou v laboratoři a terénu.

Výuka klade důraz na minimalizaci vlivu dopravních staveb a technologií na životní prostředí. Ve všech oblastech jsou aplikovány nové trendy a technologie spojené s použitím v praxi.

Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena jak na nové konstrukce a technologie uplatňované v daných oborech, tak i na stavební materiály pro silniční a letištní stavby. Významnou částí vědecké činnosti je optimalizace a navrhování konstrukcí pozemních komunikací. Současně s touto problematikou

je řešena optimalizace hospodaření s vozovkou a rozvíjena teorie dopravního inženýrství zaměřená na aktuální problematiku nehodovosti a kapacit místních komunikací.