Katedra silničních staveb (K136) - Předměty

Přehled předmětů vypsaných katedrou v minulém, současném a příštím semestru.

Bílá kniha obsahuje všechny důležité informace o povinných a povinně volitelných předmětech zařazených do studijních plánů jednotlivých studijních programů a volitelných předmětech.

Bakalářské a magisterské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
136BAPZ
česky
Bakalářská práce
136BAPR
česky
Bakalářská práce
136BAPK
česky
Bakalářská práce
136DPM
česky
Diplomová práce
136DISE
česky
Diplomový seminář
136DSA
česky
Dopravní stavby
136DSUZ
česky
Dopravní stavby a územní plánování
136DSZP
česky
Dopravní stavby a životní prostředí
136YEES
česky
Ekologie a estetika silničních komunikací
136YLET
česky
136YMVZ
česky
Mechanika vozovek
136YMKO
česky
Městské komunikace
136DISZ
česky
Projekt
136YPPK
česky
Projekt - křižovatky na poz. komunikacích
136YDPJ
česky
Projekt D
136RPK
česky
Realizace pozemních komunikací
136YSSO
česky
Silniční software
136SSZP
česky
Silniční stavby a životní prostředí
136SS01
česky
Silniční stavby 1
136SS02
česky
Silniční stavby 2
136S03D
česky
Silniční stavby 3D
136S03K
česky
Silniční stavby 3K
136S04D
česky
Silniční stavby 4D
136YSKL
česky
Stavba pozemních komunikací a letišt
136TPPK
česky
Technologie provádění pozemních komunikací
136TSUP
anglicky
Transp. Structures and Urban Planning
136UDST
česky
Úvod do dopravního stavitelství
136YSVT
česky
Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Doktorské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
D36TDP
česky
Dopravní průzkumy a teorie dopravního proudu
D36EXS_EN
anglicky
Experimental Examination of Materials and Structures Used in Transport Structures
D36EXS
česky
Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí dopravních staveb
D36MEV
česky
Mechanika vozovek
D36MEK
česky
Místní komunikace
D36PK1
česky
Pozemní komunikace I
D36PK2
česky
Pozemní komunikace II
D36PK1_EN
anglicky
Roads and Motorways I
D36PK2_EN
anglicky
Roads and Motorways II
D36TVU
česky
Teorie vozovek a jejich udržitelnost
D36TVU_EN
anglicky
Theory of Roadways and their Sustainability
D36TDP_EN
anglicky
Trafic Surveys and Theory of Traffic Flow
D36MEK_EN
anglicky
Urban Roads