Katedra silničních staveb (K136) - Předměty

Přehled předmětů vypsaných katedrou v minulém, současném a příštím semestru.

Bílá kniha obsahuje všechny důležité informace o povinných a povinně volitelných předmětech zařazených do studijních plánů jednotlivých studijních programů a volitelných předmětech.

Bakalářské a magisterské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
136BAPK
česky
Bakalářská práce
136BAPR
česky
Bakalářská práce
136BAPZ
česky
Bakalářská práce
136YBD1
česky
BIM pro dopravní a pozemní stavby 1
136DPM
česky
Diplomová práce
136DISE
česky
Diplomový seminář
136DSA
česky
Dopravní stavby
136DSUZ
česky
Dopravní stavby a územní plánování
136DSZP
česky
Dopravní stavby a životní prostředí
136YEES
česky
Ekologie a estetika silničních komunikací
136YLET
česky
136YMVZ
česky
Mechanika vozovek
136YMKO
česky
Městské komunikace
136DISZ
česky
Projekt
136YPPK
česky
Projekt - křižovatky na poz. komunikacích
136YDPJ
česky
Projekt D
136RPK
česky
Realizace pozemních komunikací
136YSSO
česky
Silniční software
136SSZP
česky
Silniční stavby a životní prostředí
136SS01
česky
Silniční stavby 1
136SS02
česky
Silniční stavby 2
136S03D
česky
Silniční stavby 3D
136S03K
česky
Silniční stavby 3K
136S04D
česky
Silniční stavby 4D
136YSKL
česky
Stavba pozemních komunikací a letišt
136TPPK
česky
Technologie provádění pozemních komunikací
136TSUP
anglicky
Transp. Structures and Urban Planning
136UDST
česky
Úvod do dopravního stavitelství
136YSVT
česky
Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Doktorské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
D36TDP
česky
Dopravní průzkumy a teorie dopravního proudu
D36EXS_EN
anglicky
Experimental Examination of Materials and Structures Used in Transport Structures
D36EXS
česky
Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí dopravních staveb
D36MEV
česky
Mechanika vozovek
D36MEK
česky
Místní komunikace
D36PK1
česky
Pozemní komunikace I
D36PK2
česky
Pozemní komunikace II
D36PK1_EN
anglicky
Roads and Motorways I
D36PK2_EN
anglicky
Roads and Motorways II
D36TVU
česky
Teorie vozovek a jejich udržitelnost
D36TVU_EN
anglicky
Theory of Roadways and their Sustainability
D36TDP_EN
anglicky
Trafic Surveys and Theory of Traffic Flow
D36MEK_EN
anglicky
Urban Roads