Katedra vodního hospodářství obcí (K144) - Předměty

Přehled předmětů vypsaných katedrou v minulém, současném a příštím semestru.

Bílá kniha obsahuje všechny důležité informace o povinných a povinně volitelných předmětech zařazených do studijních plánů jednotlivých studijních programů a volitelných předmětech.

Bakalářské a magisterské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
144BAPZ
česky
Bakalářská práce
144BAPV
česky
Bakalářská práce
144BT1
anglicky
Balneotechnology
144BTIS
česky
Bezvýkopové technologie inženýrských sítí
144CIV
česky
Čistota vody
144DPM
česky
Diplomová práce
144DWE
anglicky
Drinking Water Engineering
144WSE
anglicky
Drinking Water Management
144WS
anglicky
Drinking Water Management
144YECO
česky
Ekotoxikologie a čištění odpadních vod
144ENCE
anglicky
Environmental Chemistry
144HZIP
česky
Havárie a životní prostředí
144YISB
česky
Inženýrské sítě a balneo
144YLHN
česky
Likvidace havárií nebezpečných látek
144DIPM
anglicky
Master Thesis
144YMIB
česky
Městské inženýrství a balneo
144XMMO
česky
Metody a nástroje městského odvodnění
144MVSO
česky
Modelování vodohospodářských systémů obcí
144OUP
česky
Odvodnění urbanizovaných povodí
144OUUC
česky
Odvodnění urbanizovaných území a čistota vody
144PUCV
česky
Procesy úpravy a čištění vod
144DISZ
česky
Projekt
144PZ02
česky
Projekt 2
144SESY
anglicky
Sewer Systems
144SCOV
česky
Stokování a čištění odpadních vod
144UDPV
česky
Úprava a distribuce pitné vody
144YDUV
česky
Úprava a distribuce vody
144URDR
anglicky
Urban Drainage
144VHOB
česky
Vodní hospodářství obcí
144WWWT
anglicky
Water and Waste Water Treatment
144WAQE
anglicky
Water Quality

Doktorské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
D44CHZP
česky
Chemie životního prostředí
D44COV
česky
Čištění odpadních vod
D44DPS
česky
Dynamika procesů v systému městského odvodnění
D44CHZP_EN
anglicky
Environmental Chemistry
D44EMV
česky
Experimentální metody ve vodohospodářské problematice
D44HSC
česky
Hydraulika stokových sítí a čistíren odpadních vod
D44HYC
česky
Hydrochemie
D44IHB
česky
Inženýrská hydrobiologie
D44MMC_EN
anglicky
Measuring and Modelling of Wastewater Treatment Plants
D44MEK
česky
Mechanika kapalin s obsahem tuhých a plynných částic
D44MMC
česky
Měření a modelování čistíren odpadních vod
D44MIN
česky
Městské inženýrství
D44MZV
česky
Metody zušlechťování vody
D44MMO_EN
anglicky
Modelling of the Urban Drainage System
D44MDS
česky
Modelování distribučních sítí
D44MMO
česky
Modelování systému městského odvodnění
D44MPV
česky
Monitoring a modelování procesů ve vodárenství a v aplikovaných oborech
D44MPV_EN
anglicky
Monitoring and Modelling of Processes in Water Suply and Applied Field
D44MPU_EN
anglicky
Monitoring of Urban Drainage Processes
D44MPU
česky
Monitoring procesů v odvodnění urbanizovaných území
D44OUU
česky
Odvodnění urbanizovaných území
D44TOX
česky
Toxikologie