Přidružená agenda děkanátu (K911)


Vedoucí
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
Sekretářka
(není)
Zástupce vedoucího
(není)
E-mail
tajemnik@fsv.cvut.cz
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Přidružená agenda děkanátu
Thákurova 7
166 29 Praha 6