prof. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra urbanismu a územního plánování / Fakulta stavební (K127)
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • A-830
Odkazy: