Předměty vypisované v akademickém roce 2023/24

Volitelné předměty --- akademický rok 2023/24

volitelné předměty, magistři zimní semestr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
F
Z
TVKZV
0
0
0
Z
Tělovýchovný kurz
F
Z
TVV
0
2
0
Z
Tělesná výchova
F
Z
101XKSM
1
1
1
Z
Kapitoly se současné matematiky
F
Z
101XPYT
1
1
1
Z
Python pro inženýrské výpočty
F
Z
101XSM4
1
1
1
Z
Seminář k Matematice 4
F
Z
102XEPS
1
1
1
Z
Elektroinstalace v pozemním stavitelství
F
Z
102XFPY
1
1
2
Z
Modelování fyzikálních jevů v programovacím jazyce Python
F
Z
102XIOT
1
1
1
Z
Internet of Things ve stavebnictví
F
Z
102XLTO
1
1
1
Z
Laserová technologie a moderní optoelektronika
F
Z
102XMM1
1
1
1
Z
Počítačové modelování v Matlabu 1
F
Z
102XPPY
1
1
2
Z
Python for physical modeling
F
Z
105XPDF
0
2
1
Z
Praktikum digitální fotografie
F
Z
122XSSM
1
1
1
Z
Stavební stroje a mechanizace
F
Z
122XSUP
0
2
2
Z
Strojové učení a umělá inteligence v prostředí Python
F
Z
122XZST
1
1
1
Z
Zvláštní stavby a speciální technologie
F
Z
124XBDS
1
1
1
Z
Biologická degradace staveb
F
Z
124XBGA
0
2
1
Z
BIM Graphisoft ArchiCAD
F
Z
124XBM2
0
2
1
Z
BIM pro pozemní stavby 2
F
Z
124XCA1
0
2
1
Z
Systémy CAD: AutoCad 1
F
Z
124XCA2
0
2
1
Z
Systémy CAD: AutoCad 2
F
Z
124XCN1
0
2
1
Z
Systémy CAD: Nemetschek 1
F
Z
124XCSN
0
2
1
Z
Systémy CAD: stavařské nadstavby
F
Z
124XPAM
1
1
1
Z
Parametrické navrhování
F
Z
124XPSM
2
0
1
Z
Přírodní stavební materiály
F
Z
124XRZ1
1
1
1
Z
Inženýrství v rozvojových zemích 1    
F
Z
124XVTK
1
1
1
Z
Ochrana a nová využití továrních komínů
F
Z
127XPVO
1
1
1
Z
Plánování venkovských sídel
F
Z
127XTPL
1
1
1
Z
Technika územního plánování
F
Z
128XBIN
1
1
1
Z
Business Inteligence
F
Z
128XCP1
1
1
1
Z
C# Programovací jazyk a vývoj aplikací
F
Z
128XCP2
1
1
1
Z
C# Vývoj aplikací
F
Z
128XDIS
1
1
1
Z
Databázové a manažerské inf.systémy
F
Z
128XPIS
1
1
1
Z
Projekt informačního systému
F
Z
128XPMB
1
1
1
Z
Procesní mod. a datové formáty pro BIM
F
Z
128XQAP
1
1
1
Z
Rychlá tvorba počítačových aplikací
F
Z
128XSYD
1
1
1
Z
Systémová dynamika
F
Z
128XTEX
1
1
1
Z
TEX a počítačová typografie
F
Z
129XAD2
0
2
1
Z
Architektonická dílna 2 (1 týden)
F
Z
129XAM1
0
2
1
Z
Architektonické modely 1
F
Z
129XMEK
1
1
1
Z
Membránové konstrukce
F
Z
129XPKA
0
2
1
Z
Psychologické aspekty komunikace v architektuře
F
Z
129XUFP
0
2
1
Z
Úvod do fotografické praxe
F
Z
132XPM1
1
1
1
Z
Programování. inž. výpočtů v MATLABu 1
F
Z
132XPV1
1
1
1
Z
Programování inžen. výpočtů v C++ 1
F
Z
132XPV2
1
1
1
Z
Programování inžen. výpočtů v C++ 2
F
Z
135XPGZ
1
1
1
Z
Polní geotechnické zkoušky
F
Z
135XZSZ
1
1
1
Z
Zakládání staveb 2Z
F
Z
141XHMT
0
2
1
Z
Hydraulika a modelování vodních toků
F
Z
141XRTR
1
1
1
Z
Reaktivní transport
F
Z
142XAC2
0
2
1
Z
AutoCAD 2
F
Z
142XGVH
1
1
2
Z
GIS ve vodním hospodářství
F
Z
142XIVH
1
1
1
Z
Informační technologie ve VH
F
Z
142XPBV
1
1
1
Z
Provoz a bezpečnost vodních děl
F
Z
142XVCE
1
1
1
Z
Vodní cesty
F
Z
143XPDT
1
1
1
Z
Projektování na drobných vodních tocích
F
Z
143XPRO
1
1
1
Z
Modely protierozní ochrany
F
Z
144XMMO
1
1
1
Z
Metody a nástroje městského odvodnění
F
Z
220XEUR
1
1
1
Z
Experimentální výzkum ukládaní radioak.odpadu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
volitelné předměty, magistři letní semestr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
F
L
TVKLV
0
0
0
Z
Tělovýchovný kurz
F
L
TVV0
0
2
0
Z
Tělesná výchova 0
F
L
101XKSM
1
1
1
Z
Kapitoly se současné matematiky
F
L
101XPYT
1
1
1
Z
Python pro inženýrské výpočty
F
L
101XSM2
1
1
1
Z
Seminář k Matematice 2
F
L
102XBMS
1
1
1
Z
Bezkontaktní měření ve stavebnictví
F
L
102XEMP
1
1
1
Z
Elektrické měřicí přístroje
F
L
102XMM1
1
1
1
Z
Počítačové modelování v Matlabu 1
F
L
105XPDF
0
2
1
Z
Praktikum digitální fotografie
F
L
122XSDS
2
0
1
Z
Strategie dodavatele stavby
F
L
122XSTP
1
1
1
Z
Stavebně technologické projektování
F
L
122XSUP
0
2
2
Z
Strojové učení a umělá inteligence v prostředí Python
F
L
124XBDS
1
1
1
Z
Biologická degradace staveb
F
L
124XBGA
0
2
1
Z
BIM Graphisoft ArchiCAD
F
L
124XBM2
0
2
1
Z
BIM pro pozemní stavby 2
F
L
124XCAP
1
1
1
Z
Systémy CAD: AutoCAD pokročilý
F
L
124XCA1
0
2
1
Z
Systémy CAD: AutoCad 1
F
L
124XCA2
0
2
1
Z
Systémy CAD: AutoCad 2
F
L
124XCN1
0
2
1
Z
Systémy CAD: Nemetschek 1
F
L
124XCSN
0
2
1
Z
Systémy CAD: stavařské nadstavby
F
L
124XHVK
1
1
1
Z
Halové a velkorozponové konstr. budov1
F
L
124XMDO
1
1
1
Z
Měření denního osvětlení
F
L
124XPAM
1
1
1
Z
Parametrické navrhování
F
L
124XPSP
0
2
1
Z
Přírodní stavitelství v praxi
F
L
124XRZ2
1
1
1
Z
Inženýrství v rozvojových zemích 2    
F
L
127XCAD
1
1
1
Z
CAD v územním plánování
F
L
127XESC
2
0
2
Z
Ekonomika a org. samospráv.územ.celků
F
L
127XKRS
2
0
2
Z
Krajina a sídla
F
L
127XMWO
1
2
2
Z
Mezioborový workshop
F
L
127XTKP
1
1
1
Z
Terénní cvičení z krajinné tvorby a plán.
F
L
128XBIN
1
1
1
Z
Business Inteligence
F
L
128XCP1
1
1
1
Z
C# Programovací jazyk a vývoj aplikací
F
L
128XCP2
1
1
1
Z
C# Vývoj aplikací
F
L
128XDIS
1
1
1
Z
Databázové a manažerské inf.systémy
F
L
128XPIS
1
1
1
Z
Projekt informačního systému
F
L
128XPMB
1
1
1
Z
Procesní mod. a datové formáty pro BIM
F
L
128XSYD
1
1
1
Z
Systémová dynamika
F
L
128XTEX
1
1
1
Z
TEX a počítačová typografie
F
L
129XAD1
0
2
1
Z
Architektonická dílna 1 (1 týden)
F
L
129XAM2
0
2
1
Z
Architektonické modely 2
F
L
129XIND
0
2
1
Z
Interiér a design
F
L
129XMEK
1
1
1
Z
Membránové konstrukce
F
L
129XPKA
0
2
1
Z
Psychologické aspekty komunikace v architektuře
F
L
129XPTF
0
2
1
Z
Praktikum tvůrčí fotografie
F
L
132XDEM
1
1
1
Z
Korelace digitálního obrazu v exp. mechanice
F
L
132XMMM
1
1
1
Z
Mikromechanika a popis mikrostruktury materilálů
F
L
132XPM2
1
1
1
Z
Program. Inženýrských výp. v MATLABu
F
L
132XVHO
1
1
1
Z
Venkovské hist.objekty, statika a rekonst.
F
L
134XCOD
1
1
1
Z
CAD/CAM v ocelových a dřevěn. konstr.
F
L
134XKDB
1
1
1
Z
Konstrukce na bázi dřeva
F
L
135XGZP
1
1
1
Z
Geotechnika a životní prostředí
F
L
135XMPS
1
1
1
Z
Mechanika podzemních staveb Z
F
L
141XEXH
1
1
1
Z
Experimentální hydroklimatologie
F
L
141XHMT
0
2
1
Z
Hydraulika a modelování vodních toků
F
L
141XPHL
1
1
1
Z
Podpovrchová hydrologie
F
L
142XIVD
1
1
1
Z
Interakce vodních děl s ŽP
F
L
142XMMH
1
1
1
Z
Matematické modelování v hydrotechnice
F
L
142XVEL
2
0
1
Z
Vodní elektrárny
F
L
143XDZK
1
1
1
Z
Vodohospod. důsledky změn klimatu
F
L
143XGOK
1
1
1
Z
GIS a ochrana krajiny
F
L
220ERNW
1
1
2
KZ
Experimental Research on Nuclear Waste Disposal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -