Odborná praxe (3 týdny)

Kód předmětu: 100ODPR
Garant předmětu: prof. Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 0 kred.
Rozsah výuky: 0+6
Web předmětu: https://portal.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/bc/praxe.php

Anotace(semestr B232)
Odborná praxe je významnou součástí akademického vzdělání v bakalářských studijních programech. Student získá základní povědomí o povinnostech a profesionální zodpovědnosti. Odborná praxe zhodnocuje souhrn všech znalostí získaných předchozím teoretickým studiem a je průkazem jejich osvojení.
Obsah 
Odborná praxe je vykonávána ve stavebním podniku (firmě) nebo projekční kanceláři, příp. v jiné instituci působící v oblasti stavebnictví, výjimečně i na odborné katedře. Místo výkonu praxe nezajišťuje fakulta, toto je v kompetenci studenta. Zápočet z předmětu uděluje příslušný vedoucí bakalářské práce na základě zprávy z praxe.
Literatura 
[1]  Studijní materiály poskytuje podnik, firma či kancelář, kde student praxi vykonává.
Návaznosti 
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 101BAPK v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 101BAPZ v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 102BAPC v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 102BPRO v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 122BAPL v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 124BAPQ v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 124BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 125BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 126BAPL v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 127BAPZ v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 127BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 129BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 133BAPZ v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 141BAPV v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 143BAPZ v dalších semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 7. semestr (BA20150700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, 7. semestr (BA20150700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 7.semestr (BC201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 7.semestr (BC202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 7.semestr (BC202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 7th semester (BD20200700), dop. semestr 7 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 7th semester (BD20200700), dop. semestr 7 (valid from 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2019), skupina Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví. 7. semestr (BE201807), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 7. semestr (BE20230700), dop. semestr 7 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 7. semestr (BE20230700), dop. semestr 7 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 7. semestr (BE20230700), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 7. semestr (BK202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb, 7. semestr (BL201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 7. semestr (BL202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/2024 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 7. semestr (BL202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 7. semestr (BM20200700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 7. semestr (BM20200700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavbení inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 7. semestr (BQ201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavbení inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 7. semestr (BQ202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr (BV201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr (BV202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 7. semestr (BZ201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 7. semestr (BZ202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )