Odborná praxe

 

Informace programu Stavební inženýrství

Informace programu Stavitelství

Informace programu Management a ekonomika ve stavebnictví

Informace programu Architektura a stavitelství

Informace programu Scénické technologie

Informace programu Geodézie a kartografie - praxe je nahrazena výukami v terénu.

Informace programu Civil Engineering

 

Elektronická evidence bakalářských odborných praxí

 

Formulář: Potvrzení o bakalářské odborné praxi    DOC ; PDF

 

Vedoucí bakalářské práce může vložit zápočet z Odborné praxe do IS KOS ještě další semestr po zápisu Odborné praxe do KOSu ze strany studenta.
Technické parametry IS KOS nedovolují po uplynutí semestru následujícího po semestru se zápisem odborné praxe ani katedrovému správci IS KOS vložit udělený zápočet do databáze, neboť se jedná o celofakultní předmět, nikoli standardní katedrový.