Zakládání staveb E

Kód předmětu: 135ZSE
Garant předmětu: Ing. Jan Kos, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://portal.fsv.cvut.cz/katedry/K135

Anotace(semestr B232)
Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot Mikropiloty, kotvy, technologie Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků Odvodňování stavebních jam Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí
Obsah 
Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie
Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy
Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů
Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot
Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot
Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot
Mikropiloty, kotvy, technologie
Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny
Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam
Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody
Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků
Odvodňování stavebních jam
Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí
Literatura 
[1]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 1 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2015, 2018. 166 s. ISBN 978-80-01-05837-4.
[2]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 2 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016, 2017. 192 s. ISBN 978-80-01-05938-8.
[3]  Turček, Peter a kol. Zakládání staveb. 2. vydání. Bratislava : Jaga group, s. r. o., 2005. 303 s. ISBN 80-8076-023-3.
[4]  Vaníček, Ivan a kol. Projektování základových a zemních konstrukcí : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016. 314 s. ISBN 978-80-01-05913-5.
[5]  Geotechnika : časopis pro mechaniku zemin, zakládání staveb a inženýrskou geologii. Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. Vychází 4x ročně. ISSN 1211-913X.
Návaznosti 
Tento předmět může při kontrole studijního plánu nahradit předmět 135ZSVT
------
Tento předmět může být při kontrole studijního plánu nahrazen předmětem 135ZSVT
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr (BE20210500), dop. semestr 5 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr (BE20210500), dop. semestr 5 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr (BE20210500), dop. semestr 5 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr (BE20210500), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 4. semestr (BR20190004), dop. semestr 4 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 4. semestr (BR20190004), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )