Zakládání staveb V

Kód předmětu: 135ZSVV
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://portal.fsv.cvut.cz/katedry/K135

Anotace(semestr )
Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot Mikropiloty, kotvy, technologie Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam, jímky Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků Odvodňování stavebních jam Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí
Obsah 
Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie
Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy
Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů
Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot
Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot
Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot
Mikropiloty, kotvy, technologie
Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny
Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam, jímky
Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody
Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků
Odvodňování stavebních jam
Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí
Literatura 
[1]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 1 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2015, 2018. 166 s. ISBN 978-80-01-05837-4.
[2]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 2 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016, 2017. 192 s. ISBN 978-80-01-05938-8.
[3]  Turček, Peter a kol. Zakládání staveb. 2. vydání. Bratislava : Jaga group, s. r. o., 2005. 303 s. ISBN 80-8076-023-3.
[4]  Vaníček, Ivan a kol. Projektování základových a zemních konstrukcí : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016. 314 s. ISBN 978-80-01-05913-5.
[5]  Geotechnika - časopis pro mechaniku zemin, zakládání staveb a inženýrskou geologii. Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. Vychází 4x ročně. ISSN 1211-913X.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr (BV201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr (BV202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )