Jak postupovat - Cestovní mapa pro studenty, kteří mají zájem doplnit si studium na FSv studiem v zahraničí

 

1. Mám zájem o studium v zahraničí.

 

1a. Nežádám, aby mi bylo toto studium na FSv uznáno

je to Tvoje soukromá věc, jedinou podmínkou je dodržet studijní předpisy (přerušení studia).

 

1b. Budu žádat, aby mi bylo studium v zahraničí uznáno jako součást studia na FSv:

Metodický pokyn proděkanky pro pedagogickou činnost č.4/2021 k podmínkám studijního zahraničního výjezdu a uznávání předmětů v rámci mobilit bakalářských a magisterských studentů na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Podmínky, které musíš splnit:

 • Odpovídající studijní výsledky - spočítej si (v závislosti na počtu odstudovaných semestrů), kolik máš kreditů. Pokud se tento počet bude lišit o více než 10% od požadovaných 30 kreditů (za semestr) x počet semestrů, asi budeš mít problémy. Pedagogický proděkan posuzuje také studijní průměr a na základě těchto údajů rozhodne o tom, zda Ti bude studium v zahraničí povoleno. Samozřejmým požadavkem je též, že studuješ ve standardní době studia.
  (Posuzuje se vážený studijní průměr za celé dosavadní studium, na programu A - bakalářského studia by neměl být horší než 2,20 přičemž z předmětů ateliérové tvorby nemá být horší než 2,00 a pro program A - magisterského studia nemá být vážený studijní průměr horší než 2,00, přičemž z předmětů ateliérové tvorby nemá být horší než 2,00, na ostatních programech horší než 2,50.)
  Pokud Ti proděkan studium v zahraničí neschválí, máš jedinou možnost: vylepšit si studijní výsledky a za rok (případně již další semestr) žádat znovu.

 • Odpovídající jazykové znalosti - pro studium v angličtině a němčině se ověřují testem a pohovorem, u dalších jazyků pohovorem na katedře jazyků.
  Uvědom si, že budeš v zahraničí samostatně studovat, vše si musíš sám zařídit, musíš být schopen rozumět na přednáškách a cvičeních a skládat zkoušky.

  Příklad testu z angličtiny a němčiny najdeš na zde.

  Pokud jste schopni studovat ve francouzštině, španělštině nebo jiných jazycích než v angličtině, vaše šance na přidělení stipendijního místa bude výrazně vyšší. Máme řadu bilaterálních dohod, které zůstávají pro nezájem neobsazené !!!

 

2. Jazykové předpoklady mám, studuji bez problémů.

 

2a. Mám zájem o studium v Evropě:

Využij nabídek programu ERASMUS+

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktuj koordinátora FSv, kterým je Ing. Jan Kočí, Ph.D.

Německo a Rakousko nabízí další stipendia (DAAD, AKTION) - sledujte aktuální nabídky na webu fakulty, nebo na studujvesvete.cvut.cz

Finanční zajištění zahraničního pobytu: jestliže jsi byl vybrán/a na výjezd v rámci programu ERASMUS, dostaneš stipendium - je to přibližně 450 EUR/měsíc. Stipendia jsou diferencována podle zemí (např. pro Německo je to 405 EUR/měsíc, pro Velkou Británii 583 EUR/měsíc). Navíc v současné době přispívá studentům fakulta 25 EUR/měsíc. Na toto stipendium máš samozřejmě nárok za předpokladu splnění studijních povinností (musí Ti být po návratu uznáno minimálně 20 kreditů za semestr).
Další informace o výši stipendia najdeš zde.

 

2b. Mám zájem o studium v mimoevropské zemi.

R ČVUT uzavřel řadu bilaterálních dohod se školami v USA, Kanadě, Rusku, Mexiku, Číně, atd. Informace najdeš zde. Na této webové stránce sleduj také "aktuální nabídky".

Bilaterální dohody jsou uzavírány na důsledném recipročním principu (jednoduše řečeno: uhradíš zde náklady pro zahraničního studenta a on Ti v zahraničí deponuje prostředky na Tvůj pobyt v zahraničí. Navíc - alespoň doposud, dostaneš na zahraniční pobyt stipendium 10.000,- Kč měsíčně. Podmínky se liší podle jednotlivých zemí, případně i škol, informace najdeš na uvedených stránkách, dále si ověř deadline pro přihlášky do jednotlivých zemí a škol.

Uvedené pobyty jsou vhodné hlavně pro studenty nižších ročníků (3., eventuelně již 2.) bakalářského studia, mohou je však využívat i doktorandi.

Informace o možnosti získání stipendia pro studium v USA najdeš na www.fulbright.cz

 

3. Mám zájem o krátkodobý studijní pobyt v zahraničí.

 

Prostuduj si nabídku programu ATHENS. Zde se jedná o týdenní intensivní kurzy. Kurzy probíhají 2x ročně, vybraným studentům je hrazeno cestovné a cca 75% pobytových nákladů.