Složení programových a oborových rad doktorského studia

Members of Programme and Specialization Branch Boards of DDS

Složení OR programů / Members of Programme Boards | Složení OR oborů / Members of Specialization Branch Boards


 

Složení oborových rad programů / Members of Programme Boards
Nové akreditace / New accreditations

 

Program Vodní hospodářství a vodní stavby / Water Management and Water Engineering

předseda / chairman
Sněhota Michal, doc. Ing., Ph.D.
interní členové / internal members
Císlerová Milena, prof. Ing., CSc. - K143
Fošumpaur Pavel, doc. Dr. Ing. - K142
Matoušek Václav, prof. Dr. Ing. - K141
Pollert Jaroslav, prof. Ing., Ph.D. - K144
Sněhota Michal, doc. Ing., Ph.D. - K143 - garant programu
Stránský David, doc. Ing., CSc. - K144
Vogel Tomáš, prof. Ing., CSc. - K141
externí členové / external members
Chára Zdeněk, doc. Ing., CSc. - ÚH AV ČR Praha
Komínková Dana, prof. RNDr., Ph.D. - FŽP ČZU Praha
Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - FAST VUT Brno
Tesař Miroslav, Ing., CSc. - ÚH AV ČR Praha
Vlasák Pavel, prof. Ing., DrSc. - ÚH AV ČR Praha


 

Program Inženýrství životního prostředí / Environmental Engineering

předseda / chairman
Dostál Tomáš, prof. Dr. Ing.
interní členové / internal members
Dostál Tomáš, prof. Dr. Ing. – K143 - garant programu
Kupka Jiří, prof. Ing. arch., Ph.D. – K127
Lomoz Lenka, Ing., Ph.D. – K137
Satrapa Ladislav, doc. Ing., CSc. – K142
Semerák Petr, doc. Ing., Ph.D. – K102
Stránský David, doc. Ing., CSc. - K144
Vaníček Ivan, prof. Ing., DrSc. – K135
Vébr Ludvík, doc. Ing., CSc. – K136
Vogel Tomáš, prof. Ing., CSc. - K141
externí členové / external members
Hanel Martin, doc. Ing., Ph.D. - FŽP ČZU Praha, VÚV TGM
Havlík Vladimír, doc. Ing., CSc. - SWECO-Hydroprojekt a.s.
Lidmila Martin, doc. Ing., Ph.D. – K137
Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. - PřF UK
Kvítek Tomáš, prof. Ing., CSc. - Povodí Vltavy s.p.
Vrána Karel, doc. Ing., CSc. - fyzická osoba


 

Program Pozemní stavby / Building Engineering

předseda / chairman
Jiránek Martin, prof. Ing., CSc.
interní členové / internal members
Dolejš Jakub, doc. Dr. Ing. - K134
Hájek Petr, prof. Ing., CSc. - K124
Jarský Čeněk, prof. Ing., DrSc. - K122
Jiránek Martin, prof. Ing., CSc. - K124 - garant programu
Kabele Karel, prof. Ing., CSc. - K125
Kabrhel Michal, doc. Ing., Ph.D. - K125
Svoboda Pavel, doc. Ing., CSc. - K122
Svoboda Zbyněk, doc. Dr. Ing. - K124
Tywoniak Jan, prof. Ing., CSc. - K124
Zeman Jan, prof. Ing., Ph.D. - K132
externí členové / external members
Kasal Bohumil, prof. Dr.-Ing. - TU Brauschweig
Ostrý Milan, doc. Ing., Ph.D. - VUT Brno
Pospíšil Stanislav, prof. Ing., Ph.D. - ÚTAM AV ČR v.v.i.


 

Program Konstrukce a dopravní stavby / Structural and Transportation Engineering

předseda / chairman
Štemberk Petr, prof. Ing., Ph.D. D.Eng.
interní členové / internal members
Dolejš Jakub, doc. Dr. Ing. - K134
Horníček Leoš, Ing., Ph.D. - K137
Jettmar Josef, doc. Ing., CSc. - K135
Kohoutková Alena, prof. Ing., CSc., FEng. - K133
Máca Jiří, prof. Ing., CSc. - K132
Patzák Bořek, prof. Dr. Ing. - K132
Polák Michal, prof. Ing., CSc. - K132
Pruška Jan, doc. Dr. Ing. - K135
Štemberk Petr, prof. Ing., Ph.D., D.Eng. - K133 - garant programu
Vébr Ludvík, doc. Ing., CSc. - K136
externí členové / external members
Jendele Libor, doc. Ing., CSc., Ph.D. – Červenka Consulting s.r.o.
Kulhavý Martin, Ing., Ph.D. MBA - Metrostav a.s.
Lidmila Martin, doc. Ing., Ph.D. - K137
Novák Martin, Ing., CSc. – Dlubal Software
Pospíšil Stanislav, prof. Dr. Ing., Ph.D. - ÚTAM AV ČR
Špaček Petr, Ing. Ph.D. - Skanska a.s.


 

Program Fyzikální a materiálové inženýrství / Physical and Materials Engineering

předseda / chairman
Kabele Petr, prof. Ing., Ph.D.
interní členové / internal members
Bittnar Zdeněk, prof. Ing., DrSc. – K132
Černý Robert, prof. Ing., DrSc. – K123
Jirásek Milan, prof. Ing., DrSc. – K132
Kabele Petr, prof. Ing., Ph.D. – K132 - garant programu
Konvalinka Petr, prof. Ing., CSc. – K210, K132
Litoš Jiří, doc. Ing., Ph.D. – K210
Medveď Igor, prof. RNDr., Ph.D. – K132, K123
Novák Jiří, prof. Ing., Ph.D. - K102
Pavlík Zbyšek, prof. Ing., Ph.D. – K123
Pruška Jan, doc. Dr. Ing. – K135
Šejnoha Michal, prof. Ing., Ph.D. – K132
externí členové / external members
Červenka Jan, Ing., Ph.D. - Červenka Consulting, s.r.o.
Mašín David, prof. RNDr., M.Phil., Ph.D. - Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Pabst Willi, prof. Dr. Dipl. Min. - Ústav skla a keramiky, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Slížková Zuzana, doc. Ing., Ph.D. - Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR v.v.i.
Vacek Miroslav, Ing., Ph.D. - HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.


 

Program Integrální bezpečnost / Integral Safety

předseda / chairman
Wald František, prof. Ing., CSc.
interní členové / internal members
Dostál Václav, doc. Ing., Ph.D. - Fakulta strojní
Hájek Petr, prof. Ing., CSc. – K124
Kohoutková Alena, prof. Ing., CSc. – K133
Maier Karel, prof. Ing. arch., CSc. - Fakulta architektury
Procházková Danuše, doc. RNDr., DrSc. – Fakulta strojní
Štemberk Petr, prof. Ing. , Ph.D. D.Eng. – K133
Wald František, prof. Ing., CSc. – K134 - garant programu
externí členové / external members
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - Fakulta stavební, VUT v Brně
Bartošová Hana, doc. Ing., CSc. - Policejní akademie ČR
Dudáček Aleš, prof. Dr. Ing. - Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU
Marková Iveta, prof. RNDr., Ph.D. - Fakulta bezpečnostního inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, SR
Tuček Pavel, plk. Bc. Ing. - GŘ Hasičského záchranného sboru


 

Program Matematika ve stavebním inženýrství / Mathematics in Civil Engineering

předseda / chairman
Bobok Jozef, doc. RNDr., CSc.
interní členové / internal members
Bobok Jozef, doc. RNDr., CSc. – K101 - garant programu
Chleboun Jan, doc. RNDr., CSc. – K101
Jarušková Daniela, prof. RNDr., CSc. – K101
Jirásek Milan, prof. Ing., DrSc. – K132
Krejčí Pavel, doc. RNDr., CSc. – K101
Kruis Jaroslav, prof. Ing., Ph.D. – K132
Mayer Petr, doc. RNDr., Ph.D. – K101
Pultarová Ivana, doc. RNDr., Ph.D. – K101
Zeman Jan, prof. Ing., Ph.D. – K132
externí členové / external members
Janovská Drahoslava, prof. RNDr., CSc., ÚM VŠCHT)
Neustupa Jiří, prof. RNDr., CSc., MÚ AV ČR
Rozložník Miroslav, doc. Ing. Dr., ÚI AV ČR
Tichý Petr, doc. RNDr., Ph.D., MFF UK
Tůma Miroslav, prof. RNDr., CSc., MFF UK


 

Program Geodézie a kartografie / Geodesy and Cartography

předseda / chairman
Štroner Martin, prof. Ing., Ph.D.
interní členové / internal members
Cajthaml Jiří, prof. Ing., Ph.D. – K155
Novák Jiří, prof. Ing., Ph.D. – K102
Pavelka Karel, prof. Dr. Ing. – K155
Štroner Martin, prof. Ing., Ph.D. – K154 - garant programu
Urban Rudolf, doc. Ing., Ph.D. – K154
externí členové / external members
Novák Pavel, prof. Ing., Ph.D.
Štych Přemysl, doc. RNDr., Ph.D.


 

Program Architektura a stavitelství

předseda / chairman
Hájek Karel, doc. Ing. arch., Ph.D.
interní členové / internal members
Hájek Karel, doc. Ing. arch., Ph.D. – K129 - garant programu
Hulec Mikuláš, prof. akad. arch. – K129
Kupka Jiří, prof. Ing. arch., Ph.D. – K127
Pešková Zuzana, prof. Ing. arch. Ing., Ph.D. – K129
Tywoniak Jan, prof. Ing., CSc. – K124
externí členové / external members
Hexner Michal, doc. Ing. arch., CSc. - autorizovaný architekt
Shawkat Sabah, doc. Ing., PhD. - Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, kabinet inženýrských konstrukcí
Sklenička Petr, prof. Ing., CSc. - Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny


 

Program Průmyslové dědictví

předseda / chairman
Popelová Lenka, doc. Ing. arch., Ph.D.
interní členové / internal members
Fragner Benjamin, PhDr. - FA VCPD ČVUT v Praze
Hájek Petr, prof. Ing., CSc. - K124
Popelová Lenka, doc. Ing. arch., Ph.D. – K129 - garant programu
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch. - K129
Šourek Michal, prof. Ing. arch. - K129
Urlich Petr, prof. Ing. arch., CSc. - K129
Vorlík Petr, doc. Ing. arch., Ph.D. - FA ČVUT v Praze
externí členové / external members
Dvořáková Eva, Ing. arch. - Národní památkový ústav
Freiwillig Petr, Mgr., Ph.D. - Národní památkový ústav, územní pracoviště Liberec
Kašiarová Lucie, Mgr. - Studio ALTA
Vajčner Jiří, Mgr. - Ministerstvo kultury ČR, ředitel odboru památkové péče


 

Program Stavební obnova památek

předseda / chairman
Hulec Mikuláš, prof. Akad. arch.
interní členové / internal members
Drdácký Miloš, prof. Ing. DrSc. Dr.h.c.
Durdík Petr, doc. Ing. arch. - K127
Hulec Mikuláš, prof. Akad. arch. - K129 - garant programu
Jiran Zdeněk, prof. Ing. arch. - K129
Kroftová Klára, doc. Ing., Ph.D. - K129
Svatoš Jindřich, prof. Ing. arch. - K129
externí členové / external members
Indrová Martina, PhDr. - vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání, NPÚ
Paulíny Pavol, Ing. arch., PhD. - vedoucí Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA STU)


 

Program Architecture and Sustainable Development

předseda / chairman
Kroftová Klára, doc. Ing. Ph.D.
interní členové / internal members
Hájek Karel, doc. Ing. arch., Ph.D. – K129
Hulec Mikuláš, prof. akad. arch. – K129
Kroftová Klára, doc. Ing., Ph.D. – K129 - garant programu
Kupka Jiří, prof. Ing. arch., Ph.D. – K127
Pešková Zuzana, prof. Ing. arch. Ing., Ph.D. – K129
Popelová Lenka, doc. Ing. arch., Ph.D. - K129
externí členové / external members
Bayer Karol, Ing. - Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice
Hexner Michal, doc. Ing. arch., CSc. - autorizovaný architekt
Paulíny Pavol, Ing. arch., PhD. - vedoucí Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok , FA STU


 

Program Stavební management a inženýring / Construction Management and Engineering

předseda / chairman
Schneiderová Heralová Renáta, prof. Ing. Ph.D.
interní členové / internal members
Dlask Petr, doc. Ing. Ph.D. - K126
Frková Jana, doc. Ing. Ph.D. - K126
Hromada Eduard, doc. Ing. Ph.D. - K126
Jarušková Daniela, prof. RNDr. CSc. - K101
Měšťanová Dana, doc. Ing. CSc. - K126
Molnár Zdeněk, prof. Ing. CSc. - K126
Schneiderová Heralová Renáta, prof. Ing. Ph.D. - K126 - garant programu
Šejnoha Jiří, prof. Ing. DrSc. FEng. - K132 Tomek Aleš, doc. Ing. CSc. - K126
externí členové / external members
Kozel Jiří, Ing., - Swietelsky stavební, s.r.o.
Pícha Jan, Ing. Ph.D. MBA - Intesa Sanpaolo Group - VÚB Banka
Zachová Lenka, Mgr.- Eurovia Vinci, a.s.


 

Program Akustika / Acoustics

předseda / chairman
Jiříček Ondřej, prof. Ing., CSc. - FEL ČVUT
interní členové / internal members
Bednařík Michal, doc. Dr. Ing. - FEL ČVUT
Jiříček Ondřej, prof. Ing., CSc. - FEL ČVUT - garant programu
Maršálek Petr, prof. MUDr. RNDr., Ph.D. - FEL ČVUT
Medveď Igor, prof. RNDr., Ph.D. - FSv ČVUT
Polívka Milan, doc. Ing., Ph.D. - FEL ČVUT
Pollák Petr, doc. Ing., CSc. - FEL ČVUT
Vampola Tomáš, prof. Dr. Ing., Ph.D. - FS ČVUT
Zmrhal Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - FS ČVUT
externí členové / external members
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - FEKT VUT Brno
Erhart Jiří, prof. Mgr., Ph.D. - TU v Liberci
Chmelík František, doc. RNDr., CSc. - MFF UK
Sedlák Petr, Ing., Ph.D - Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i.
Volín Jan, doc. PhDr., Ph.D. - FF UK

 Složení oborových rad oborů / Members of Specialization Branch Boards
Staré akreditace / Old accreditations

 

Program Stavební inženýrství (P3607)

předseda / chairman
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
interní členové / internal members
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. - K132
prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál - K143
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. - K101
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. - K126
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. - K124
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - K141
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. - K128
externí členové / external members
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. - ÚTAM AV ČR, v.v.i.
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl - VŠB Ostrava
Ing. Vladimír Myšička - SMP CZ a.s.


 

Program Architektura a stavitelství (P3502)

předseda / chairman
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
interní členové / internal members
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. – K129
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger - K129
doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. - K129
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. - K129
externí členové / external members
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. - MMR
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - FSv VUT Brno


 

Program Geodézie a kartografie (P3646)

Členové oborové rady doktorského studijního programu jsou zároveň členy oborové rady oboru Geodézie a kartografie.

předseda / chairman
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
interní členové / internal members
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. - K155
prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc. - K155
prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. - K102
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka - K155
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. - K154
prof. Ing. Martin Štroner,Ph.D. - K154
externí členové / external members
RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc. - VÚGTK Zdiby
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - FSv STU Bratislava
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. - VÚGTK Zdiby
Ing. Jiří Poláček, CSc. - ČÚZK Praha
prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. - K155, emeritní pracovník
doc. Ing. Josef Weigel, CSc. - VUT Brno


 

Obor Stavební management a inženýring

předseda / chairman
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D
interní členové / internal members
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. - K126
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - K122
doc. Dr. Ing. Václav Liška - K105
doc. Ing. Václav Beran, DrSc. - K126
doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. - K126
doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. - K126
prof. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D. - K126
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - K122
doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. - K101
doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. - K126
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. - K126
doc. Ing. Jiří Novák, CSc. - K126
prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. - K126
externí členové / external members
Ing. Ivan Bauer, MBA, Ph.D. - Areál - MP Praha
Ing. Jiří Kozel - Swietelsky stavební, s.r.o.
Mgr. Lenka Zachová - Eurovia Vinci, a.s.


 

Obor Fyzikální a materiálové inženýrství

předseda / chairman
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
interní členové / internal members
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. - K132
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. - K123
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - K132
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. - K132
doc. Ing. Karel Kolář, CSc. - K210
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. - K210
prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. - K102
prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. - K123
prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc. - K132
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - K135
prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc. - K132
externí členové / external members
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. - FAST VUT Brno
Ing. Miroslav Vacek, Ph.D. - HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Ing. Jan Červenka, Ph.D. - Červenka Consulting, s.r.o.
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. - ÚTAM AV ČR v.v.i.
doc. RNDr. František Škvára, DrSc. - VŠCHT, fakulta chemické technologie


 

Obor Inženýrství životního prostředí

předseda / chairman
prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál
interní členové / internal members
doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D. - K102
prof. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. - K127
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. - K135
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - K136
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - K141
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. - K142
prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. - K143
prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál - K143
doc. Ing. Karel Vrána, CSc. - K143
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. - K144
doc. Ing. Josef Křeček, CSc. - K141
doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. - K143
doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. - K143
doc. Ing. David Stránský, CSc. - K144
externí členové / external members
doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc. - Hydroprojekt Praha
Ing. Jiří Poláček - Vodní díla Praha
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl - VŠB Ostrava, SmVaK
prof. Ing. Ján Szolgay, Ph.D. - STU Bratislava
prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D. - FŽP ČZU Praha 6
Ing. Miroslav Tesař, CSc. - ÚH AV ČR
doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D. – FŽP ČZU v Praze a VÚV TGM v Praze


 

Obor Konstrukce a dopravní stavby

předseda / chairman
prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng.
interní členové / internal members
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - K132
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák - K132
prof. Ing. Michal Polák, CSc. - K132
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. - K133
prof. Ing. Josef Macháček, DrSc. - K134
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. - K135
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. - K135
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - K136
doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. - K137
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. - K210
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - K124
prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng. - K133
externí členové / external members
doc. Ing. Libor Jendele, CSc., Ph.D. - Libor Jendele
Ing. Martin Novák, CSc. - SCIA CZ s.r.o. Praha
prof. Dr. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. - ÚTAM AV ČR
prof. Ing. Jan Vítek, CSc. - Metrostav a.s.
doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc. - VŠD Pardubice
Ing. Milan Kalný - PONTEX
Ing. Dalibor Gregor, Ph.D. - EXCON a.s.


 

Obor Matematika ve stavebním inženýrství

předseda / chairman
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
interní členové / internal members
prof. RNDr. Pavel Demo, CSc. - K102
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - K132
prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. - K132
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. - K101
prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc. - K101
doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. - K101
doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D. - K101
doc. RNDr. Pavel Krejčí, CSc. - K101
externí členové / external members
doc. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. - MFF UK Praha
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. - FAV ZČU Plzeň
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. - MFF UK Praha
prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. - FS ČVUT v Praze
prof. RNDr. Jiří Neustupa - FS ČVUT v Praze
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. - VÚGTK Zdiby


 

Obor Pozemní stavby

předseda / chairman
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
interní členové / internal members
doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc. - K102
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - K122
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - K122
prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. - K123
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - K124
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. - K124
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. - K124
prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. - K124
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - K125
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - K132
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. - K133
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. - K134
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger - K129
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. - K125
doc. Ing. Zbyněk Svoboda, CSc. - K124
externí členové / external members
doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. - FAST VUT Brno
Ing. Magdalena Kadlecová, CSc. - DobInvest
Ing. Jan Samec, Ph.D. - Ruukki CZ s.r.o.
Ing. Lubomír Keim - VÚPS
Ing. Petr Kučera, CSc.


 

Obor Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

předseda / chairman
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
interní členové / internal members
doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. - K101
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. - K126
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. - K126
doc. Ing. Jiří Novák, CSc. - K126
doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. - K128
doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc. - K128
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. - K128
externí členové / external members
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. - VUT Brno
RNDr. Alois Kopecký - MMR
prof. Ing. Petr Moos, CSc. - FD ČVUT v Praze
Ing. Petr Seidl, CSc. - Arcdata
prof. Ing. Miloš Šeda, CSc. - VUT Brno
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. - AIP ČR


 

Obor Vodní hospodářství a vodní stavby

předseda / chairman
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
interní členové / internal members
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - K141
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek - K141
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur - K142
prof. Ing. Milena Císlerová - K143
prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc. - K250
doc. Ing. Josef Křeček, CSc. - K141
doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. - K143
doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. - K143
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. - K144
doc. Ing. David Stránský, CSc. - K144
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. - K144
doc. Ing. Bohumil Šťastný, CSc. - K144
externí členové / external members
prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. - ÚH AV ČR Praha
Ing. Zdeněk Chára, CSc. - ÚH AV ČR Praha
prof. Ing. Miloš Starý, CSc. - FAST VUT Brno
prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D. - FŽP ČZU Praha 6
prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc. - FŽP ČZU Praha 6
Ing. Miroslav Tesař, CSc. - ÚH AV ČR Praha
prof. Ing. Ján Szolgay, Ph.D. - SvF STU Bratislava
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl - VŠB Ostrava


 

Obor Architektura a stavitelství

předseda / chairman
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
interní členové / internal members
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. - K124
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - K125
doc. Ing. arch. Ivan Kaplan - K127
prof. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. - K127
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec - K129
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. - K129
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. - K129
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. - K133
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. - K134
externí členové / external members
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. - MMR
doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. - FA ČVUT
doc. Ing. arch. Jakub Cígler - Cígler Marani Architects


 

Obor Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví

předseda / chairman
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
interní členové / internal members
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - K124
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger - K129
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. - K129
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec - K129
prof. Ing. arch. Josef Pospíšil, CSc. - K129
externí členové / external members
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - FSv VUT Brno
PhDr. Benjamin Fragner - FA ČVUT Praha
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. - MK, ředitel odboru památkové péče
Ing. arch. Eva Dvořáková - NPÚ Praha