Témata disertačních prací pro program

Fyzikální a materiálové inženýrství

 

 

Poznámka:
v souladu s čl. 23 SZŘ školiteli mohou být profesoři, docenti a doktoři věd (DrSc.). Další význační odborníci mohou být školiteli po schválení příslušnou vědeckou radou na návrh děkana nebo rektora.