Témata disertačních prací pro program

Průmyslové dědictví

 

Navrhovaná témata obecnějšího i konkrétnějšího zaměření jsou strukturována do 4 tematických bloků. Školitelé jsou docenti a profesoři katedry architektury zaměření na téma průmyslového dědictví.
Podrobné informace podá doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D..

 

1. Výzkum průmyslového dědictví (architektura, typologie, stavební techniky a materiály, společenský vývoj, metodologie oboru):

 • Průmyslová revoluce - vliv na proměnu architektury na území Českých zemích
 • Historie konkrétních závodů
 • Meziválečná průmyslová architektura (autoři, objekty, typologie, lokality)
 • Poválečná průmyslová architektura v Československu (autoři, objekty, typologie, lokality)
 • Typologie prostoru jako základ prostorové analýzy stávajících objektů
 • Typologický výzkum (vybrané podniky, lokality, autoři)
 • Těžký (těžební a strojírenský) průmysl vs. spotřební průmysl v 21. století. Proměny a fiaska
 • Historie monolitických konstrukcí sportovních tribun (sportovní brownfieldy)
 • Konstrukční a prostorové limity průmyslových staveb v 19. a 20. století
 • Industriální společnost vs. společnost informatiky a robotiky na prahu 21. století
 • Industriální archeologie v 21. století - tradice a nové horizonty
 • Životnost a recyklace materiálů textilních membrán a folií

 

2. Nové využití průmyslového dědictví – konverze, recyklace

 • Klasifikace konverzí
 • Víceúčelový průmysl a jeho potenciál k přijetí nových funkcí
 • Specifika nového využití industriálu pro kulturní účely - kreativní průmysly
 • Přízemní haly – alternativy nového využití
 • Průmyslové dědictví jako aktivní potenciál využitelnosti brownfields
 • Starý závod Škoda-auto a.s. – vývoj a možnosti rozvoje
 • Aktivity zespoda a jejich specifika při procesu konverze
 • Animace kultury – informální vzdělávání, tvorba kolektivní paměti, participativní metody v 21. století

 

3. Průmyslové dědictví v kontextu veřejného prostoru:

 • Průmyslové dědictví v kontextu veřejného prostoru: vzájemné vztahy a působení

 

4. Industriál a kultura v širších souvislostech

 • Konverze pro divadelní účely - výzvy a limity
 • Kulturní turismus a průmyslové dědictví
 • Vliv kulturního využití industriálu na osvětu a ochranu PD
 • Výtvarné dílo a detail, jako součást průmyslových objektů konce 19. a začátku 20. století (i ve vazbě na jednotlivé typologie)
 • Industriál a výtvarné umění v architektuře meziválečné Prahy
 • Současné trendy ve výtvarném umění a téma industriálu
 • Současná "industriální fotografie" - fotografie jako součást výzkumu ID