Cena za nejlepší diplomové práce Fakulty stavební

 

Od roku 2016 uděluje Fakulta stavební ČVUT v Praze cenu za nejlepší diplomovou práci. Nominují komise pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích a nesou jméno významného profesora, který působil na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Cena je spojena s finanční odměnou 5 000 Kč.

 

Cena profesora Voděry

Kategorie -- Architektura a stavitelství

Cena profesora Bechyně

Kategorie -- Projektování budov

Kategorie -- Technická zařízení budov

Kategorie -- Teorie konstrukcí a materiálové inženýrství   *)

Kategorie -- Inženýrské konstrukce a mosty

Kategorie -- Dopravní stavby a geotechnika   *)

Kategorie -- Vodohospodářské a ekologické inženýrství   *)

Kategorie -- Management ve stavebnictví

Kategorie -- Technologie staveb

Cena profesora Kořistky

Kategorie -- Geodézie a kartografie

*) Kategorie -- byla v roce 2022/23 oceněna společností Metrostav.

 


Formuláře pro návrh na nominaci DP a zápis z jednání komise pro udělení Ceny o nejlepší DP FSv