Cena za nejlepší diplomové práce Fakulty stavební

 

Od roku 2016 uděluje Fakulta stavební ČVUT v Praze cenu za nejlepší diplomovou práci. Nominují komise pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové Rady studijního programu. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích a nesou jméno významného profesora, který působil na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Cena je spojena s finanční odměnou 5 000 Kč.

Statut Ceny děkana FSv ČVUT v Praze za nejlepší diplomovou práci

 

Cena profesora Voděry

Kategorie  -  Architektura a stavitelství

Cena profesora Bechyně

Kategorie  -  Projektování budov a stavební fyzika
Kategorie  -  Integrální bezpečnost staveb
Kategorie  -  Technická zařízení budov
Kategorie  -  Teorie konstrukcí a materiálové inženýrství   *
Kategorie  -  Inženýrské konstrukce a mosty
Kategorie  -  Dopravní stavby a geotechnika   *
Kategorie  -  Vodohospodářské a ekologické inženýrství   *
Kategorie  -  Management a realizace staveb

Cena profesora Kořistky

Kategorie  -  Geodézie a kartografie

*  -  kategorie oceněná v akademickém roce 2022/23 společností Metrostav

 


Poznámka:
kategorie Management ve stavebnictví je od akad. roku 2023/24 přejmenována na Management a realizace staveb. Kategorie Technologie staveb je od akad. roku 2023/24 součástí této kategorie.

Formuláře pro návrh na nominaci DP a zápis z jednání komise pro udělení Ceny o nejlepší DP FSv