Katedra inženýrské informatiky (K128)


E-mail
k128@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 4514
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra inženýrské informatiky
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na oblast informačního inženýrství spolu se systémovým a optimalizačním modelováním pro potřeby stavebnictví a investiční výstavby. Základem jsou teoretické disciplíny: matematické modelování, systémové modelování, počítačové systémy a informační technologie. Aplikační oblasti těchto disciplín jsou projektování a řízení ve stavebnictví a výstavbě. Specifickým vědeckovýzkumným záměrem katedry je analýza a tvorba informační podpory řízení stavebního podniku, staveb a projektových kanceláří a dále aplikace a rozvoj systémů CAD a GIS v projektování. Aktuálním tématem je zavádění BIM přístupu do všech oblastí stavebnictví od přípravy staveb až po provoz. Pro výuku a tvůrčí práci studentů je katedra vybavena počítačovou učebnou a vlastní počítačovou laboratoří, v nichž jsou k dispozici osobní počítače a lokální sítě osobních počítačů. Katedra je pověřena výchovou doktorandů v oboru Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě.